1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Phân loại Vùng phân bố Chu kỳ sống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 91 trang )


3

Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU


2.1. Giới thiệu khái qt về tơm sú Penaeus monodon


Tơm sú là lồi có kích thước lớn nhất của họ tơm he Penaeidae. Kích thước lớn nhất có thể đạt đến 290 – 305 mm 200 – 250 gram, trung bình đạt từ 190 – 195 mm,
nặng 150 gram. Chúng ưa sống ở những nơi có đáy bùn cát, độ trong, độ mặn cao và ổn định. Tuy nhiên, tơm sú có khả năng thích ứng với độ mặn rộng ngay trong thời kỳ
trưởng thành, vì vậy rất thuận lợi cho nghề ni tơm trong các đầm mặn, lợ ven biển. Mùa vụ sinh sản từ tháng 11 - 4 năm sau Bộ Thủy Sản, 1996.

2.1.1. Phân loại


Theo Phạm Văn Tình 2001, tôm sú được định loại như sau: Ngành: Arthropoda - Ngành chân khớp
Lớp: Crustacea - Lớp giáp xác Bộ: Decapoda - Bộ mười chân
Họ chung: Penaeidae Họ: Penaeidae - Họ tơm he
Giống: Penaeus Lồi: Penaeus monodon
Tên địa phương: tơm sú, tôm cỏ, tôm he, tôm giang Trần Minh Anh, 1989. Tiếng Anh: Black tiger shrimp, Tiger prawn, Giant tiger prawn, Grass shrimp,
Tumbo prawn Nguyễn Văn Chung, 2000.

2.1.2. Vùng phân bố


Phạm vi phân bố của tôm sú khá rộng, từ Ấn Độ Dương qua hướng Nhật Bản, Đài Loan, phía Đơng Tahiti, phía Nam Châu Úc và phía Tây Châu Phi. Nhìn chung, tơm sú
phân bố từ kinh độ 30 E đến 155
E từ vĩ độ 35 N tới 35
S xung quanh các nước vùng xích đạo, đặc biệt là In-đơ-nê-xi-a, Mã Lai, Phi-líp-pin và Việt Nam Phạm Văn Tình,
2001. Tơm giống PL và tơm gần trưởng thành có tập tính sống gần bờ biển và vùng
rừng ngập mặn ven bờ. Khi tôm trưởng thành di chuyển xa bờ vì chúng thích sống vùng nước sâu hơn
Phạm Văn Tình, 2001.
4

2.1.3. Chu kỳ sống


Trong thiên nhiên, ấu trùng tôm sú trải qua ba thời kỳ biến thái Nauplius – Protozoea – Mysis. Ấu trùng sẽ theo sóng biển dạt vào cửa sơng, đó là vùng nước lợ
có độ mặn 15 - 30‰. Tại môi trường nước lợ, ấu trùng larvae phát triển sang thời kỳ hậu ấu trùng Postlarvae. Sau đó Postlarvae chuyển sang thời kỳ ấu niên Juvenile đồng
thời bơi ra biển, tiếp tục tăng trưởng và phát triển Vũ Thế Trụ, 1993. Tôm cái đẻ trứng vào ban đêm thường từ 22 giờ đến 2 giờ, trứng sau khi đẻ được
14 – 15 giờ, ở nhiệt độ 27 – 28 sẽ nở thành ấu trùng Nauplius. Ấu trùng phát triển
qua các giai đoạn sau: - Nauplius 6 giai đoạn: 36 – 51 giờ
- Protozoea 3 giai đoạn: 105 – 120 giờ - Mysis 3 giai đoạn: 72 giờ
Sau đó chuyển thành Postlarvae, Juvenile, Adult giai đoạn trưởng thành. Tôm sú đẻ quanh năm, nhưng tập trung vào hai thời kỳ chính: tháng 3 – 4 và tháng
7 – 10. Tuổi thọ tôm sú con đực khoảng 1,5 năm; con cái khoảng 2 năm Phạm Văn Tình, 2001.
Hình 2.1 Vòng đời tôm sú Penaeus monodon
Nguồn: FAO và Multimedia Asia Co., Ltd., 1999
5
2.2. Tình hình dịch bệnh WSSV trên thế giới và Việt Nam 2.2.1. Trên thế giới

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×