1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Vật chủ mang mầm bệnh WSSV Các con đƣờng lây truyền WSSV Cơ chế xâm nhập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 91 trang )


9

2.3.2. Vật chủ mang mầm bệnh WSSV


Virus gây bệnh đốm trắng phân bố rất rộng ở nhiều vật chủ, virus khơng chỉ nhiễm ở một số lồi tơm he Penaeus ni ở Tây bán cầu mà còn xuất hiện rất rộng ở bộ
mười chân Decapoda gồm các loài cua và giáp xác khác. Ở Việt Nam, mầm bệnh WSSV nhiễm trên nhiều lồi tơm he ni hoặc sống tự
nhiên: tôm sú P. mondon; tôm thẻ P. indicus; tôm rảo Metapenaeus ensis; tôm đất M. lysianassa; tôm chân trắng L. vannamei nhập vào nuôi ở Việt Nam Tạp chí
thơng tin KHCN và Kinh Tế Thủy Sản, số 4 – 2004.

2.3.3. Các con đƣờng lây truyền WSSV


Bệnh đốm trắng do virus WSSV lây lan rất nhanh qua hai đường chính: - Lây lan theo chiều dọc Vertical transmission: từ bố mẹ nhiễm bệnh lây lan cho
con. - Lây lan theo chiều ngang Horizontal transmission: bị nhiễm virus từ nguồn
nước ni, từ cua, còng mang virus từ ao này sang ao kia, từ dùng cụ sản xuất còn mang mầm bệnh, từ tơm chết, do người hoặc chim, cò vơ tình đưa vào ao,…Trần Thị
Việt Ngân, 2002. Trong đó, lây lan theo chiều ngang là đường lan truyền chủ yếu. Bệnh đốm trắng
dễ bị bùng phát khi tôm bị sốc do môi trường biến đổi xấu Tạp chí thơng tin KHCN và Kinh Tế Thủy Sản, số 4 – 2004.
10

2.3.4. Cơ chế xâm nhập


Virus gây hội chứng đốm trắng khi xâm nhập vào tôm sẽ cư trú ở nhiều bộ phận của tơm như mơ nội bì, mơ dạ dày, mang, buồng trứng, tinh hoàn, hệ thống thần kinh,
mắt, chân bơi và các bộ phận khác. Sau khi xâm nhập vào tế bào chủ, virus này tiến hành tự nhân bản dựa trên cơ sở vật chất và năng lượng của tế bào. Thơng qua q
trình này, số lượng thể virus tăng lên rất nhanh, đồng thời làm thay đổi hoạt động bình thường của tế bào. Khi quan sát dưới kính hiển vi, các tế bào bị nhiễm virus thường có
nhân phình to. Virus phát triển đến giai đoạn phá vỡ nhân và giết chết tế bào, virus lan truyền ra mơi trường nước, đi tìm ký chủ khác và lại tiếp tục xâm nhập và tấn công
Trần Thị Việt Ngân, 2002. Ngồi ra, tơm ăn phải virus tự do tồn tại trong bùn ao và trong nước cũng dẫn đến nhiễm mầm bệnh WSSV Chou H. Y và ctv., 1996; trích bởi
Trần Thị Hồng Dung, 2000.

2.3.5. Triệu chứng của bệnh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×