1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Đặc điểm hình thái và cấu tạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (949.86 KB, 44 trang )


2

Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU


2.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ SALMONELLA 2.1.1. Đặc điểm sinh vật học

2.1.1.1. Đặc điểm hình thái và cấu tạo


Salmonella là một trong 32 giống của họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae do Salmon và Smit phân lập ra đầu tiên vào năm 1885 từ lợn mắc
bệnh dịch tả. Salmonella là vi khuẩn gram âm, dạng hình que, hai đầu tròn, có kích thước khoảng 0,4 - 0,6 x 1,0 - 3,0 m, khơng hình thành giáp mơ và nha bào [1, 6, 25,
31].
Hình 2.1. Vi khuẩn Salmonella [23]
Phần lớn vi khuẩn thuộc giống Salmonella có thể di động nhờ vào những tiên mao, mỗi vi khuẩn có từ 7 đến 12 tiên mao chung quanh thân, trừ S. gallinarum và S.
pullorum khơng có lơng nên khơng di động [6, 11, 35]. 2.1.1.2. Tính chất nuôi cấy
Salmonella là vi khuẩn hiếu khí tùy nghi nhưng phát triển tốt trong điều kiện hiếu khí, chúng có thể sống ở nhiệt độ từ 5 – 46
o
C và pH từ 3,7 - 9,5 nhưng phát triển tốt nhất ở 37
o
C và pH từ 6,8 - 7,2. Salmonella dễ phát triển trên các môi trường dinh dưỡng thông thường khi nuôi cấy trong khoảng 24 giờ, nhưng trên mơi trường thạch
BSA Bismuth Sulfite Agar thì phải nuôi cấy trong 48 giờ [1, 3, 6, 11]. Trên môi trường canh sau khi nuôi cấy Salmonella từ 5 - 6 giờ thì làm đục nhẹ
mơi trường, sau 18 giờ làm đục đều, nếu nuôi cấy lâu hơn 24 giờ thì mơi trường có lắng cặn.
3 Trên môi trường thạch thường vi khuẩn tạo khuẩn lạc dạng S Smooth tròn,
lồi, trơn láng, bờ đều, thường không màu hay màu trắng xám. Đôi khi tạo khuẩn lạc dạng R Rough, kích thước khuẩn lạc thường trong khoảng 2 – 4 mm.
Trên môi trường thạch Macconkey vi khuẩn Salmonella mọc thành những khuẩn lạc tròn, đường kính 2 – 3 mm, trong suốt, khơng màu, sáng, nhẵn bóng và hơi
lồi ở giữa. Trên mơi trường thạch SS Shigella – Salmonella Agar Salmonella hình thành
những khuẩn lạc tròn, bóng khơng màu hay có màu hồng và có tâm đen ở giữa. Trên mơi trường thạch XLD Xylose Lysine Desoxycholate Agar Salmonella
cho khuẩn lạc trong suốt, khơng màu hay có màu hơi nhuốm đỏ đơi khi có tâm đen, thường xuất hiện vùng đỏ hồng xung quanh khi khuẩn lạc Salmonella phát triển mạnh.
Trên môi trường thạch BPLS Brilliant Green Phenol Red Lactose Agar
Salmonella cho khuẩn lạc tròn, màu trắng hồng, mơi trường xung quanh đỏ hồng. Trên môi trường thạch BSA Bismuth Sulphite Agar Salmonella cho khuẩn lạc
có màu nâu xám hay màu đen, thường có ánh kim bao quanh [3, 6, 12, 25, 34].

2.1.1.3. Sức đề kháng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

×