1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >
Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI:

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI:

Tải bản đầy đủ - 58trang

thưởng cho các bộ phận và cá nhân. Mức khen thưởng phụ thuộc vào nguồn quỹ khen thưởng trích ra từ lợi nhuận của công ty.
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

3.1. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI:


Các đònh hướng chung của tổ chức trong công ty: Nắm bắt chủ trương của Đảng, Nhà Nước và Chính Phủ đối với việc phát
triển kinh tế tư nhân, tiếp tục đầu tư để đưa công ty phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật, tích cực đóng góp cho sự phát triển của xã hội, góp phần đóng góp
cho sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đảm bảo tốc độ doanh thu đạt từ 25 đến 35.
Đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
Phát triển và nâng cao giá trò thương hiệu công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành trở thành một thương hiệu mạnh trong nước mà còn ở các thò trường hiện
có ở nước ngoài như: Mỹ, Nhật, Asean… và một số thò trường sẽ khai thác ở Châu Âu, Trung Đông…
Hiện đại hóa bằng việc tái cấu trúc bộ máy phát triển nguồn nhân lực, thu hút chất xám trong và ngoài nước, tin học hóa ứng dụng các phần mềm quản lý
và sản xuất, nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn theo các ISO và các hệ thống quản lý tiên tiến nhất.
SVTH: Trương Minh Nhã
48
Không ngừng cải tiến điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi đối với người lao động, xây dựng đại gia đình Đô Thành, chia sẻ lợi nhuận với những
người có quá trình làm việc và đóng góp cho sự phát triển của công ty qua các kế hoạch thường hoặc bán cổ phần cho CB.CNV.
Vun đấp và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các nhà phân phối, đại lý, khách hàng trên cơ sở thương hiệu và cùng chia sẽ lợi ích.
Tăng cường mở rộng các mối quan hệ liên doanh, liên kết ngoài nước nhằm mở rộng hoạt động của các đơn vò trực thuộc thông qua các đối tác trên
toàn cầu.
Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất các sản phẩm chai PET, nâng sản lượng sản xuất từ 30 triệu chai năm lên 50 triệu chai năm.
Đầu tư thiết bò ép, thiết bò làm khuôn chính xác phục vụ cho chương trình xuất khẩu.

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI:

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×