1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Phân loại nhu cầu đào tạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (279.75 KB, 42 trang )


- Làm giảm nhu cầu nhập khẩu lao động từ các nước của các đơn vị tuyển dụng trong nước
- Tiết kiệm chí phí và thời gian cho cơ quan tuyển dụng cũng như người lao động khi phải đào tạo lại.
b Đặc điểm
Đào tạo theo nhu cầu xã hội khơng phải là một loại hình đào tạo mới trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam thì đây còn là một bài tồn khó cần giải quyết
trong giai đoạn hiện nay để có thể có một nguồn nhân lực tốt đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của đất nước.
Đào tạo theo nhu cầu có những đặc điểm sau: - Chi phí cho đào tạo là khá lớn cả về tiền bạc và cơng sức bởi nó thường
đòi hỏI cơ sở đào tạo phải nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường cũng như phải đầu tư mua sắm những trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu
theo đúng những gì đang có trên thị trường, tiếp cận những phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng phù hợp với nhu cầu của người học và của các cơ quan sử dụng lao động.
- Luôn tồn tại sự chênh lệch giữa nhu cầu đào tạo và cung ứng đào tạo do nhu cầu luôn biến đổi còn quy trình đài tạo thì lại có sức ỳ lớn.
- Nội dung đào tạo phải luôn gắn với thực tiễn

4. Phân loại nhu cầu đào tạo


Hiện nay có 3 nhóm nhu cầu sau đây: - Nhu cầu của nhà nước: là chiến lược phát triển nguồn nhân lực với tầm
xa 15 đến 20 năm với các ngành nghề đặc biệt, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Nhu cầu đào tạo này thường chọn mục tiêu đi trước, đón đầu
về khoa học, cơng nghệ, vượt trước nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp cũng như nhu cầu của người học. Có thể thấy nhu cầu đào tạo này trong việc phát triển
nguồn nhân lực cho các ngành điện hạt nhân, công nghệ Nano, công nghệ sinh học, cơ điện tử và một số ngành công nghệ quan trọng khác. Nhu cầu đào tạo
9
này có số lượng lớn, có căn cứ và cơ sở để dự đoán hàng năm. Những ngành nghề đặc biệt về an ninh, quốc phòng và chế độ cử tuyển do nhà nước dự báo
nhu cầu.
- Nhu cầu của doanh nghiệp: về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bao gồm đào tạo cán bộ quản lý và lao động chun mơn trực tiếp đòi hỏi người học
sau khi tốt nghiệp có thể làm được việc ngay, phù hợp với yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Nhu cầu đào tạo này phù hợp với các trình độ: đại học theo
hướng nghề nghiệp ừng dụng, kỹ thuật viên trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Tuy nhiên nhu cầu này chưa được tổng hợ, thiều thông tin
nhu cầu dự báo hang năm. Đặc biệt trong các doanh nghiệp ở các nước hiện nay đang phải nhập khẩu lao động thì việc đào tạo theo nhu cầu của họ để xuất khẩu
lao động là hoàn toàn cần thiết. - Nhu cầu của người học: là nhu cầu cá nhân của học sinh, sinh viên. Nhu
cầu này thường thay đổi theo nhu cầu của thị trường lao động rất khó xác định nhưng phải được nghiên cứu và tơn trọng. Đó là nhu cầu của bản than người
học để nâng cao trình độ, học để tìm việc làm, để làm một nghề có thể sống được, học để tự tạo việc lamg cho bản than và cho người khác. Bên cạnh đó là
nhu cầu của gia đình hướng cho con em mình lựa chọn ngành nghề theo truyền thống của gia đình.
Ba nhóm nhu cầu này thường xuyên biến động, thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào sự phát triển của KT – XH của đất nước tạo ra một tập hợp
có các vùng giao thoa với nhau. Tuỳ theo tầm nhìn và nhiệm vụ đào tạo, nhà trường sẽ điều chỉnh số người học, ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với
xu thế phát triển, thoả mãn nhu cầu đào tạo của nhà nước, của doanh nghiệp và nhu cầu của bản thân người học.
10

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đào tạo theo nhu cầu của các trường


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×