Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Huy động vốn nước ngoài.

Huy động vốn nước ngoài.

Tải bản đầy đủ - 62trang

năng động, linh hoạt của mỗi NH trong quá trình khai thác, tìm kiếm nguồn vốn để cho vay.
Hiện nay, ngồi hình thức tăng lãi suất, các NH đang có những bước cải thiện đáng kể trong dịch vụ NH. Thơng qua việc triển khai hiện đại hóa
cơng nghệ của các NHTM, các dịch vụ NH như: Phone Banking, Internet Banking, thanh toán Online… cùng các dịch vụ NH tự động qua máy ATM,
dịch vụ chi lương cho các doanh nghiệp có số đơng nhân viên, dịch vụ tiết kiệm gửi một nơi lĩnh nhiều nơi… đang được các NHTM đẩy mạnh. Các
dịch vụ này đã thu hút khá đông khách hàng mở tài khoản cá nhân và thực hiện các dịch vụ thanh toán qua NH
Ngân hàng cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm tạo nhiều cơ hội cho khách hàng lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thu
nhập, nhu cầu tiết kiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, phải có chính sách ưu đãi cho những khách hàng truyền thống, khách hàng có số dư lớn, có lượng
tiền gửi ổn định. Mở rộng mạng lưới bằng cách thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, quỹ tiết kiệm, bàn tiết kiệm di động ở các khu
vực, địa bàn trong tỉnh với mục đích phát triển thị trường cũ, thâm nhập thị trường mới. Ngoài ra, phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, nhanh chóng
cũng là yếu tố thu hút khách hàng đến với NH.

6. Huy động vốn nước ngoài.


Đầu tư nước ngồi đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của của nước tiếp nhận. Các dự án đầu tư nước ngoài đã làm thay đổi dần đời
sống sản xuất, kinh doanh của địa phương, có tác dụng kích thích sản xuất của các thành phần kinh tế khác phát triển. FDI giải quyết tình trạng thiếu
vốn cho sự phát triển kinh tế xã hội do tích lũy vốn nội bộ thấp, cản trở đầu tư và đổi mới kỹ thuật trong điều kiện khoa học, kỹ thuật thế giới phát triển
mạnh.
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
56
Bên cạnh đó, vốn đầu tư nước ngồi còn tác động tích cực đến thị trường tài chính của nước nhận đầu tư, thúc đẩy sự hình thành các định chế,
thể chế tài chính mới như Ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường công nghệ... để thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển.Các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khơng những đã góp phần mở rộng thị trường ngồi nước, nâng cao năng lực xúât khẩu mà còn thúc đẩy phát triển
thị trường trong nước và các hoạt động dịch vụ khác. Đó là hoạt động kinh doanh khách sạn, dịch vụ, tư vấn, công nghệ. Kim ngạch xuất khẩu khu vực
này tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Đối với Việt Nam, năm 1997, xuất khẩu đạt 1,79 tỷ Usd, năm 1998
tăng 10 so với năm trước, năm 1999 tăng 30 và năm 2000 ước tăng khoảng 28. Ước tính giai đoạn 1996-2000 kim ngạch xuất khẩu khu vực
này đạt trên 10,5 tỷ USD. Trong số 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt Nam, sản phẩm của
các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng đáng kể, chẳng hạn như giày dép chiếm 42, dệt may chiếm 25 và hàng
điện tử, linh kiện, máy vi tính chiếm 84. Đặc biệt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đã tạo nên nhiều
ngành nghề, nhiều sản phẩm mới, góp phần tăng năng lực ngành công nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 100 về khai
thác dầu, sản xuất ôtô, máy biến thế 250-1.000 Kva, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà, máy thu băng, đầu video, nguyên liệu nhựa, sợi Pe và Pes; chiếm 50
sản lượng vải; 45 sản phẩm may và 35 về giày dép. Đầu tư nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh
tế. Đầu tư nước ngoài được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, và thường đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Nếu so sánh với các nguồn vốn khác như: ODA hay tín dụng thương mại thì
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
57
dễ nhận thấy ưu điểm của vốn đầu tư nước ngồi, đó là giúp các nước nhận dầu tư tránh được nợ nước ngoài, và khơng phải chịu những ràng buộc về
mặt chính trị, xã hội, đồng thời vẫn tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại. Việc thu hút đầu tư nước ngoài đã làm
xuất hiện nhiều ngành nghề mới, nhất là các ngành dịch vụ hỗ trợ, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH.
Đầu tư nước ngoài thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tiếp thu được các kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước trên thế giới. Khi thực
hiện đầu tư, các nhà đầu tư nước ngồi khơng chỉ chuyển vốn dưới dạng tiền mà còn chuyển vốn dưới dạng vật thể thiết bị, máy móc... và phi vật thể bí
quyết cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý..., cùng với sự tham gia của các chuyên gia. Điều này giúp cho người lao động ở nước nhận đầu tư học tập
được các kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức thực hành hiệu quả, tiếp cận gần hơn với nền kinh tế tri thức hiện nay.
Cũng qua đầu tư nước ngồi, nhiều cơng nghệ mới được nhập vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, dầu khí, điện tử, tin học,
sản xuất ơtơ, sợi vải cao cấp... Các doanh nghiệp này cũng đã đem lại những mơ hình quản lý tiến tiến cùng phương thức kinh doanh hiện đại, điều này đã
thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng. Đầu tư nước ngồi góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và mở
rộng thị trường. Nhờ học tập và áp dụng được công nghệ, kinh nghiệm của các nước đầu tư, nước tiếp nhận đầu tư sử dụng có hiệu quả nguồn tài
ngun thiên nhiên sẵn có, tối ưu hố các cơ hội sản xuất kinh doanh, thâm nhập được vào thị trường quốc tế. Từ đó mở rộng quan hệ quốc tế với các
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
58
nước trong khu vực và thế giới, tìm kiếm các cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong nước
.
Đầu tư nước ngồi góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Đầu tư nước ngoài thâm
nhập vào nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo nên một khối lượng lớn công ăn việc làm cho người lao
động, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp tại các nước nhận vốn đầu tư. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi còn góp phần tăng khoản thu cho
Ngân sách Nhà nước thông qua việc đánh thuế các cơng ty nước ngồi.

7. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Huy động vốn nước ngoài.

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×