Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu

Tính cấp thiết của đề tài Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 69trang

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài


Trong những năm qua, kinh doanh vận tải hàng không phát triển và là hoạt động không thể thiếu của quốc gia. Tuy nhiên, ngành vận tải hàng không
cũng diễn ra cạnh tranh gay gắt gữa các hãng hàng không với nhau trong vận tải hành khách và hàng hoá trên các đường bay quốc tế.
Đối với thò trường vận tải hàng không nội đòa, Vietnam Airlines đang cạnh tranh với hãng hàng không Pacific Airlines trên trục bay Bắc-Nam. Đối với thò
trường vận tải hành khách và hàng hoá quốc tế tại Việt Nam và tại những thò trường mà Vietnam Airlines có chuyến bay đến, hãng phải cạnh tranh với rất
nhiều hãng hàng không lớn và nhỏ khác.
Vì vậy nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines” là sự giải đáp đối với những đòi hỏi cấp bách từ tình hình sản
xuất, khai thác phát triển của Vietnam Airlines trong giai đoạn hiện nay.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu: luận văn tập trung vào việc nghiên cứu phân tích các hoạt động vận tải hàng không của Vietnam Airlines và của các hãng hàng
không đối thủ trong khu vực Đông Nam Á có chuyến bay đến Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: luận văn chỉ đi sâu vào phân tích một số hoạt động
trực tiếp liên quan đến lónh vực vận tải hàng không, đến các hoạt động bay của Vietnam Airlines chứ không bao hàm các hoạt động phụ trợ.

3. Mục tiêu nghiên cứu


Vận dụng các vấn đề lý luận về phân tích năng lực cạnh tranh để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines phù hợp với
xu thế toàn cầu hoá và xu thế mở cửa bầu trời hiện nay, qua đó Vietnam Airlines có thể đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay.

4. Các phương pháp nghiên cứu


Đề tài này đã sử dụng và tham khảo các quan điểm, hệ tiêu chuẩn về sự phát triển hãng hàng không của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam nói
riêng và từ các nguồn quốc tế. Đề tài kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và việc điều tra thực tế đã thực hiện
khảo sát lấy số liệu và phỏng vấn trực tiếp tại nhiều đơn vò trong ngành cả hai miền Bắc Nam.

5. Cơ sở lý luận


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×