1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

C¬ cÊu tỉ chøc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (403.4 KB, 58 trang )


Tªn tiÕng Anh:: Hanoi commercial and import export companyHacimex

2. C¬ cÊu tỉ chøc


+ C¬ cÊu tỉ chức bộ máy quản lý của công ty thơng mại xuất nhập khẩu
Hà Nội Bảng 2
Sơ đồ cơ cấu bộ máy công ty XNK Hà Nội năm 2004
Nguồn phòng tổ chức hành chính công ty HACIMEX
C cu b mỏy ca công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội được tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức năng, quản lý theo ch 1
Giám đốc phó giám đốc 1
Phó giám đốc 2
Phòn g tài
vụ Phò
ng tổ
chứ c
hàn h
chín h
Phòn g
kinh doan
h XNK
2 Trun
g tâm
điện tử
điện lạnh
Phòn g
kinh doan
h XNK
3 Phòn
g kinh
doan h
XNK 4
Hệ thốn
g cửa hàng
và kho
trạm Phòn
g kinh
doan h
XN K1
Trun g tâm
phát triển
khoa hoc
công nghệ
tin học
23
th trng. ng đầu công ty là giám đốc trực tiếp điều hành tồn diện các bộ phận trong cơng ty. Các phòng ban trong cơng ty sẽ xây dựng
kế hoạch trình lên giám đốc trong buổi họp giao ban, kế hoạch được duyệt sẽ được triển khai từ trên xuống
24
B¶ng 3
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ LAO ĐỘNG CỦA CƠNG TY HACIMEX NĂM 2004.
STT TÊN ĐƠN VỊ
LAO ĐỘNG 1
Ban giám đốc 04
2 Phòng tổ chức hành chính
17 3
Phòng tài chính - kế tốn 08
4 Phòng kinh doanh XNK1
05 5
Phòng kinh doanh XNK2 06
6 Phòng kinh doanh XNK3
07 7
Phòng kinh doanh XNK4 08
8 Ban dự án
06 9
Trung tâm điện máy - điện lạnh 06
10 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp số1
12 11
Cửa hàng kinh doanh tổng hợp số2 06
12 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp số3
05 Tổng số lao động
90 người Nguồn : phòng tỉ chøc hành chính cơng ty Hacimex.
+ Chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phËn trong c«ng ty
Giám đốc: là người chỉ đạo chung, có thẩm quyền cao nhất, có
nhiệm vụ quản lý tồn diện trên cơ sở chấp hành đúng đắn chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước.
Phó giám đốc: gồm có 2 phó giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo
các phòng ban mình quản lý, giúp giám đốc nắm vững tình hình hoạt động của cơng ty để có kế hoạch và quyết định sau cùng, giải quyết
các công việc được phân cơng.
Phòng tài vụ phòng kế tốn: tổ chức hạch tốn tồn bộ hoạt
động xuất nhập khẩu, kinh doanh, giải quyết các vấn đề tài chính, thanh tốn, quyết toán bán hàng, thu tiền, tiền lương, tiền thưởng,
25
nghĩa vụ đối với Nhà nước và các vấn đề liên quan đến tài chính; đồng thời tham mưu cho giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính.
Phòng kinh doanh XNK 1,2,4,6: có chức năng tìm hiểu thị
trường, bạn hàng nước ngồi để từ đó ký kết các hợp đồng xuất nhập khẩu dựa trên những kế hoạch đã đề ra, giải quyết các vấn đề liên quan
đến xuất nhập khẩu.
Phòng kinh doanh XNK 3: mới đổi tên thành trung tâm phát
triển công nghệ và tin học có nhiệm vụ tìm kiếm, ký kết và thực hiện các hợp đồng XNK, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực công nghệ và tin
học. Trung tâm điện tử điện lạnh: chuyên kinh doanh về các mặt hàng
điện tử điện lạnh,giới thiệu và bán các sản phẩm điện tử, đồng thời thực hiện các hoạt động dịch vụ như bảo trì, bảo hành, sửa chữa,
hướng dẫn,tư vấn khách hàng về lĩnh vực các sản phẩm điện tử điện lạnh.
Hệ thống cửa hàng và kho trạm: đây là mạng lưới trực tiếp giới
thiệu và bán sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, các chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh đều gửi
về cơng ty làm cơng tác hạch tốn.
Phòng tổ chức hành chính: có chức năng tham mưu giúp đỡ cho
giám đốc trong công tác: đối nội, đối ngoại, lưu trữ hồ sơ giấy tờ, thủ tục, công văn; tổ chức nhân sự, quản lý sắp xếp, đào tạo đội ngũ cán
bộ công nhân viên; quản lý tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...; ngồi ra còn thực hiện các
cơng việc hành chính khác như: bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh.
26
Công ty Hacimex áp dụng một bộ máy quản lý gọn nhẹ, phương pháp quản lý đơn giản với sự trực tiếp quản lý của giám đốc đến từng
phòng ban, bộ phận. Hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện thơng qua các phòng kinh doanh và hệ thống các cửa hàng. Các phòng
kinh doanh và hệ thống các cửa hàng phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực kinh doanh mà phòng mình phụ trách. Tại mỗi phòng
kinh doanh, mỗi nhân viên đều được phân cơng phụ trách từng mặt hàng hoặc nhóm ngành hàng và chịu trách nhiệm về mặt hàng hay
nhóm ngành hàng đó trước trưởng phòng. Với cơ cấu tổ chức và phương pháp quản lý như vậy rất phù hợp
với quy mô và điều kiện của công ty, tạo sự thuận lợi trong công việc và phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài.
+ Ngµnh nghỊ kinh doanh
Từ khi thành lập, công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng hàng hoá theo chỉ tiêu
pháp lệnh của Nhà nước với nguồn vốn do Nhà nước cấp. Tõ năm 1987 - 1992, dới sự quản lý của UBND quận Hai Bà Trng
và sự hớng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của sở thơng nghiệp thành phố Hà Nội, chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty là phục vụ đời sống
nhân dân nh cắt uốn tóc, may đo, giặt là quần áo Theo quyt nh s 2894Q – UB ra ngày 2352001, công ty
thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội. Từ đó đến năm 2004, công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh trên các lĩnh
vực sau: - Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng hoá chất phục vụ: sản
xuất, tiêu dùng và phân bón trừ các loại hố chất Nhà nước cấm 27
- Kinh doanh, mua bán, đại lý ký gửi và xuất nhập khẩu ôtô và phụ tùng ô tô, máy, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất,
phương tiện vận tải hàng tiêu dùng - Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nhựa phục vụ người tiêu
dùng - Thiết kế, sửa chữa, bảo hành, bảo trì, kinh doanh các sản phẩm
điện, điện tử, đồ điện gia dụng, mặt hàng điện tử tiêu dùng, tin học, viễn thơng, tự động hố, đo lường điều khiển, tích hợp hệ thống
- Cung cấp các thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật thuộc ngành y tế, môi trường hàng khơng, điện lực, thiết bị phòng thí nghiệm, đo lường
kiểm nghiệm, viễn thơng, dầu khí - Liên doanh, hợp tác sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử
dân dụng và chuyên dụng. . . Sau khi có quyết định cho phép triển khai cổ phần hố, hiện nay
công ty Hacimex đang trong giai đoạn tiến hành từng bước chuyển sang công ty cổ phần. Khi trở thành công ty cổ phần, công ty sẽ hoạt
động kinh doanh trên các lĩnh vực ngành nghề sau: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, lâm, hải
sản, lương thực, thực phẩm đã qua chế biến; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên
vật liệu, phương tiện vận tải, thi công cơ giới,... - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng hoá chất, nguyên liệu
phục vụ sản xuất và tiêu dùng. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng điện, điện tử, điện gia
dụng, tin học và đồ dùng gia đình. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng thiết bị, vật tư khoa
học kỹ thuật có tính chất chuyên ngành. 28
- Kinh doanh tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, nguyên vật liệu phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, khoa học
công nghệ... - Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế trong và
ngoài nước với những ngành nghề được Nhà nước cho phép. - Mua bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán trên thị trường
chứng khoán theo quy nh ca phỏp lut.
29
II. Thực trạng cổ phần hoá tại công ty HACIMEX

1. Tình hình cổ phần hoá tại c«ng ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

×