1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh -Truyền hình II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


vực phía Nam thì cơ cấu đội ngũ giảng viên và lực lượng phục vụ giảng dạy như vậy quá ít, chưa tương xứng với tầm vóc của một Trường Cao đẳng. Chính vì đội
ngũ giảng viên mỏng, dù trong năm vừa qua được sự cho phép của Đài TNVN, nhà trường đã tuyển thêm được 12 giảng viên, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh cấp trên giao
hàng năm mới chỉ là 300 sinh viên hệ cao đẳng, 200 học sinh trung cấp. Qua khảo sát điều tra và thực tế yêu cầu đào tạo tại các địa phương, chúng tôi thấy rõ nhu cầu
đào tạo hệ cao đẳng, cũng như đại học là rất lớn. Trước mắt, đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên trình độ trung cấp của các địa phương cần được đào tạo gấp để lấp chỗ
trống. Vì vậy nhu cầu tăng cường đội ngũ giảng viên trong thời gian tới rất cấp bách để đáp ứng thực tế trên.

b. Cơ cấu giảng viên so với sinh viên


Tỉ lệ giữa số giảng viên sinh viên hiện nay là 139. Nếu chỉ tính số học sinh, sinh viên tuyển theo chỉ tiêu chính quy thì tỉ lệ đó là 120.
Thực tế số giảng viên được biên chế tại các khoa chuyên môn như đã thống kê ở trên là 26 người. Như vậy tỉ lệ giảng viên sinh viên thực tế là 151. Nếu tính
số học sinh, sinh viên theo chỉ tiêu chính quy là 1 26. Theo phó Vụ trưởng Vụ ĐH Sau ĐH Phan Mạnh Tiến, bình quân tỉ lệ của
giảng viên sinh viên hiện nay trong các trường công lập là 128,5. Ở các nước khác tỉ lệ này 115 hoặc 120 Dẫn theo ViệtNamNet: Đại học ngồi cơng lập: Phổ biến
cơm chấm cơm,ngày 3112007; Dân trí.com.vn- Giáo dục khuyến học: Giảng viên đại học: Vừa thiếu, vừa yếu, ngày 2112007 .
Trường Cao đẳng PT-TH II là một trường chuyên ngành, dạy nghề phục vụ ngành PT-TH. Chính vì vậy số tiết thực hành lý thuyết ở hệ cao đẳng thường chiếm
tỉ lệ trên 30, hệ trung cấp trên 40. Theo qui định về việc giảng dạy thực hành, giảng viên giảng dạy theo tổ, nhóm, từ 15 -20 học sinh, sinh viên. Số tiết thực dạy
tại mỗi lớp khi triển khai đào tạo gấp 3-4 lần so với thực tế quy định của mơn học. Với các lớp Báo chí PT-TH, sĩ số hiện nay từ 100-120 học sinh, sinh viên, việc
giảng dạy thực hành ngoài trường rất tốn thời gian và khó khăn trong việc liên hệ

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×