1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Nội dung đào tạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


- Bồi dưỡng công tác biên tập tin, bài phát thanh do WD tổ chức tại khu vực miền Trung. Thời gian 2 tuần.
- Bồi dưỡng công tác giảng dạy phát thanh do Đài TNVN tổ chức tại Trường Cao đẳng PT-TH I Phủ Lý- Hà Nam. Thời gian 2 tuần.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ phát thanh tại: cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam Tại TP.Hồ Chí Minh, Trường
Cao đẳng PT-TH II.

c. Kinh phí


Kinh phí đào tạo được lấy từ trong ngân sách do Đài TNVN phân bổ và một phần ngân sách sự nghiệp có thu. Do quy mơ đào tạo của trường còn khiêm tốn, nên
mức kinh phí được cấp nói chung còn ít. Năm 2008 kinh phí được cấp và tự thu là 3 tỉ đồng VN. Kinh phí chi cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2007 chi gần 20
triệu, so với năm 2005 mức cao nhất là 50 triệu Nguồn: Phòng Kế hoạch -Tài chính.
Theo nhận xét của chúng tơi: - Mức kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cho tổng số 34 giảng viên trong năm
qua phản ánh mức độ đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế. - Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thông qua các lớp ngắn
hạn, chủ yếu do Trung tâm đào tạo phát thanh của Đài TNVN tổ chức. Nhà trường chỉ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên vào thời gian hè, với quỹ thời
gian rất hạn hẹp. Do những điều bất lợi trong công tác tuyển sinh tạo ra độ vênh của lịch đào tạo, nhiều khi phải kéo dài hết tháng 7 hàng năm, vì vậy cơng tác bồi
dưỡng chun mơn cho đội ngũ giảng viên chỉ thực hiện trong tháng 8. Thời gian này nhiều khi giảng viên được huy động làm cơng tác tuyển sinh, xét tuyển, chấm
thi rất khó tập trung được đầy đủ. Những năm trước đây công tác bồi dưỡng hè do bộ môn đề xuất mời các chuyên gia đến trao đổi nghiệp vụ. Hai năm trở lại đây, Đài
TNVN, Lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp lên kế họach đào tạo, bồi dưỡng cho giảng
viên. Chương trình do Đài TNVN xây dựng và triển khai đối với giảng viên khối báo chí rất thiết thực và bổ ích Khối kỹ thuật chưa có chương trình bồi dưỡng
riêng. Chương trình, nội dung do nhà trường xây dựng và triển khai đặt ra quá nhiều vấn đề trong quỹ thời gian hạn hẹp, nên hiệu quả đạt được chưa cao.
- Dựa trên nền tảng kiến thức được bồi dưỡng về chuyên ngành, đội ngũ giảng viên trong trường đã phát huy tinh thần nghiên cứu, tự học hỏi, đào sâu về
chuyên môn để trở thành các chuyên gia về lĩnh vực PT-TH. Tự đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn là khả năng cần có của người giảng viên trong Trường Cao
đẳng PT-TH. - Đội ngũ giảng viên của nhà trường vẫn đang trong giai đoạn tập hợp, xây
dựng. Quá trình xây dựng gắn liền với việc đào tạo, bồi dưỡng để phát triển. Đội ngũ giảng viên đã qua nhiều lần được bổ sung cần được sàng lọc. Quá trình thu hút
nguồn nhân lực cần được gắn với quá trình phấn đấu của mỗi cá nhân giảng viên, đồng thời cũng gắn trong các nguyên tắc của tổ chức về chất lượng công việc và ý
thức thái độ thực hiện nhiệm vụ của công việc được giao. - Lãnh đạo nhà trường nên có quy hoạch về cơng tác đào tạo và bồi dưỡng
đội ngũ giảng viên một cách cụ thể theo phân tổ bộ môn, hoặc theo mảng phát thanh hay truyền hình để có kế hoạch dài hơi trong cơng tác đào tạo, bồi dưỡng. Có
thể trong một số chương trình cần tập hợp tất cả giảng viên, nhưng cũng có chương trình hẹp, khơng cần nhiều người. Kế hoạch dài hạn trong công tác đào tạo, bồi
dưỡng được kết hợp giữa công tác quy hoạch của nhà trường thông qua đơn vị khoa và sự tự giác trong việc đào tạo, bồi dưỡng sẽ tạo ra một nguồn lực thúc đẩy
tinh thần và hiệu quả chuyên môn của đội ngũ giảng viên. Thăm dò ý kiến cán bộ, giảng viên về công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ
giảng viên, chúng tôi thu nhận được kết quả tại bảng 2.6:

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×