1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


Qua sơ đồ chúng ta có thể thấy đợc cơ cấu tổ chức hoạt động của bộ máy quản lý của công ty có những u nhợc điểm sau:
- Ưu điểm: + Cơ cấu bộ máy theo ngành dọc nên có sự giám sát chặt chẽ.
+ Có sự chuyên môn hoá rõ rệt giữa các phòng ban.
- Nhợc điểm: Cấp trên là ngời điều hành tất cả các hoạt động của công ty.

II. Đánh giá tình hình hs sản xuất kinh doanh của công ty


1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty


Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã đợc trình bày ở trên, ta thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nh sau:
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 41
Ban giám đốc
Phòng kiểm toán nội bộ
Phòng Tài chính kế toán
Phòng tổ chức CB-Lao động
Phòng Hành chính quản trị
Phòng Dự án
Phòng xe
máy Phòng
vật t thiết bị
Phòng xuất
khẩu lao
động Phòng
kinh doanh
nhà đất
Phòng thị tr-
ờng Phòng
kỹ thuật
Phòng Xây
dựng
VP. Đại diện tại
nớc ngoài
Chi nhánh
TP Hồ Chí
Minh
Trung tâm
đào tạo
Xí nghiệp
lắp ráp xe
máy Xởng
sản xuất
khung xe
máy Xởng
SX lắp ráp
giảm xóc ly
hợp Xởng
sản xuất
các SP nhựa
Xởng đúc, gia
công cơ khí điện
lạnh, điện tử
Xởng sản
xuất lắp ráp
động cơ
Xởng SX lắp ráp
đồng hồ công tơ
mét , bộ dây điện
Các đội xây
dựng công
trình
Trên cơ sở ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mà hoạt động sản xuất kinh doanh cđa C«ng ty CIRI bao gåm:
- T vÊn - Đầu t - chuyển giao công nghệ: + T vấn lập dự án các công trình xây dựng không do công ty thi công.
+ Lập dự án chuyển giao công nghệ về Việt Nam do Công ty trực tiếp làm chủ đầu t, hoặc chuyển giao dự án đó cho doanh nghiệp khác làm chủ đầu t.
- Xây dựng các công trình: + Quần thể đô thị đờng bộ: khu nhà cao tầng, khu biệt thự, khu vui chơi
giải trí. + Khu công nghiệp
+ Công trình giao thông cầu - đờng, công trình thuỷ lợi, quốc phòng. - Kinh doanh bất động sản.
Đầu t kinh doanh: Hạ tầng nhà - đất, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, hạ tầng giao thông v.v..
- Sản xuất công nghiệp: + Công nghiệp cơ khí: Sản xuất phụ tùng - lắp ráp các loại xe mô tô 2
bánh; ô tô xe du lịch, xe tải nhẹ, xe nông cơ
Sản xuất nội địa hoá một phần dây chuyền thiết bị đồng bộ kh chuyển giao công nghệ theo các dự án vào Việt Nam.
+ Sản xuất - lắp ráp thiết bị điện tử, điện lạnh, bán dẫn + Sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác: dợc phẩm, gỗ công nghiệp,
tôn lợp cách nhiệt, cáp điện v.v.. + Sản xuất lắp ráp, vận hành thiết bị phục vụ thông tin, tin học, viễn thông và
cung cấp các dịch vụ liên quan, gia công và sản xuất phần mềm tin học. - Đào tạo và xuất khẩu lao động đi các nớc: bao gồm lao động phổ thôn và
lao động kỹ thuật, chuyên gia lµnh nghỊ. - Kinh doanh xt nhËp khÈu vËt t thiết bị: các dây chuyền thiết bị đồng bộ
kèm theo dự án chuyển giao công nghệ, các thiết bị thi công, các loại vật t thiết bị máy móc khác.
- Kinh doanh du lịch, dịch vụ, thể thao, vui chơi giải trí.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 42
Song, trên thực tế do nhu cầu và sự cạnh tranh gay gắt của thị trờng, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty CIRI là sản xuất phụ tùng -
lắp ráp xe mô tô 2 bánh, bên cạnh đó công ty vẫn tiếp tục đầu t khai thác các lĩnh vực, ngành khác nh: sản xuất động cơ điêzen, sản xuất phần mềm tin học
v.v.. Hiện nay, với những biến động thờng xuyên của thị trờng trong nớc và
quốc tế cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà công ty đang tham gia. Hơn nữa, trong năm 2002 do nhiều qui
định thiếu tính nhất quán và hay thay đổi điều chỉnh chính sách quản lý về hoạt động sản xuất - lắp ráp xe gắn máy hai bánh của cơ quan quản lý nhà nớc còn
chậm trễ, cha đồng bộ đã gây nhiều khó khăn cho đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t. Chính vì thế, bên cạnh tiếp tục đầu t phát triển sản xuất
các linh kiện xe gắn máy nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ nội địa hoá phù hợp với chính sách của nhà nớc bằng cách từng bớc tiếp nhận chuyển giao công nghệ
sản xuất, thì công ty đã chủ động phát triển theo hớng đa dạng hoá các ngành nghề nh xây dựng cơ sở lắp ráp điều hoà nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh,
xây dựng các công trình dân dụng, xây dựng khu vui chơi giải trí, xây dựng khu công nghiệp, sản xuất động cơ điêzen, sản xuất các thiết bị điện tử, điện lạnh,
phần mềm tin học, sản xuất lắp ráp máy tính, dịch vụ điện thoại nén, kinh doanh vật t thiết bị giao thông vận tải, kinh doanh thơng mại, xuất khẩu lao
động, sản xuất ván sợi ép công ngiệp, sản xuất - lắp ráp ô tô tải nhẹ v.v..
Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 43

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×