1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà xởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


Việc tổ chức họp mặt thanh lý hợp đồng thuê nhà xởng đợc một trong hai bên thông báo cho nhau biết để chuẩn bị ngay sau khi hợp đồng đó thực hiện
xong. Thông thờng đại diện cho ban giám đốc là trởng phòng kinh doanh, đại diện cho phía công ty cùng với đại diện phía cho thuê tham gia họp dự thảo
thanh lý hợp đồng. Nội dung biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty gồm:
- Căn cứ hợp đồng kinh tế đã ®ỵc ký kÕt bao gåm: sã hỵp ®ång, thêi ®iĨm ký kết hoạt động, các bên tham gia quan hệ.
- Thời điểm thanh lý hợp đồng: Căn cứ vào tình hình thực hiện hợp đồng tính đến thời điểm thanh lý.
- Nội dung thanh lý: xác định kết quả thực hiện các nội dung và cam kế theo hợp đồng đã ký.
- Xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng. - Đại diện các bên: Tên, chữ ký, chức vụ của ngời đại diện các bên tiến
hành thanh lý hợp đồng. Tóm lại, toàn bộ những hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty đều đợc
thanh lý đầy đủ, theo quy định của pháp luật.

3. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà xởng


Trong quá trình xác lập quan hệ hợp đồng lại muốn rằng tranh chấp hợp đồng giữa họ lịa xẩy ra. Có thể nói, đây là môt điều hết sức cấm kỵ trong
quan hệ hợp đồng kinh tế nỏiiêng và các hợp đồng khác nói chung. Nhng thực
tế không phải mọi hợp đồng đều diễn ra một cách suôn sẻ mà không nhiều thi ít sẽ có những bất đồng xẩy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Vì thế trong
quan hệ hợp đồng kinh tế các bên thờng đa vào trong hợp đồng một điều khoản về giải quyết tranh chấp nếu có.
Đối với công ty quan hệ quốc tế - đầu t sản xuất, trong quá trình ký kết các hợp đồng thuê nhà xởng thì hầu nh không xẩy ra một tranh chấp hợp đồng
nào đáng kể mà cần đến một ngời thứ ba để giải quyết. Bởi vì, trong quan hệ hợp đồng thuê nhà xởng - với t cách là bên đi thuê cho nên luôn đặt lợi ích kinh
tế lên hàng đầu, để giảm đi những xung đột không đáng có có thể xẩy ra, nhằm
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 56
do việc phục vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, trên thực tế ký kết thì không thể tránh khỏi những bất đồng xẩy ra trong việc thực hiện
hợp đồng thuê nhà xởng, nhng về phía công ty luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để hai bên có thể thơng lợng trực tiếp với nhau về những bất đồng đó để có
biện pháp giải quyết một cách hợp lý. Công ty cũng nh đối tác luôn tìm kiếm những biện pháp tối u nhất để giải quyết những bất đồng nhỏ tránh trở thành
những vụ tranh chấp lớn cần phải có sự phán quyết của trọng tài hoặc Toà án kinh tế, bởi nó sẽ gây thiệt hại về thời gian, tiền bạc, đặc biệt là uy tín và quan
hệ làm ăn lâu dài. Chính vì vậy, Công ty luôn phải lờng trớc những trình huống có thể xảy
ra trong quan hệ hợp đồng thuê nhà xởng bằng cách thoả thuận với bên cho thuê về điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng. Ví dụ trong hợp đồng có
điều khoản qui định: Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản ghi trong hợp đồng, mọi thay đổi trong hợp đồng đều đợc hai bên nhất trí bằng văn bản. Nếu
không thống nhất đợc sẽ đa ra Toà án kinh tế thành phố Hà Nội giải quyết. Mọi quyết định của Toà án hai bên đều phải thực hiện nghiêm túc. Nh vậy, hai bên
sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp thích hợp nhất để giải quyết những xung đột, là biện pháp hàng đầu trong giải quyết tranh chấp. Chỉ đa ra toà án khi nào không
thể giải quyết bằng các biện pháp khác. Và phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng. Trong những năm vừa qua cha có một vụ tranh chấp xảy ra trong
quan hệ hợp đông thuê nhà xởng giữa công ty với bên cho thuê, và luôn giữ đợc mối quan hệ tốt đẹp với đối tác.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: Lt Kinh doanh 41A 57
Ch¬ng III Mét số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp
đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất CIRT
I. Đánh giá về thực tiễn ký kết 2 thực hiện hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất
Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất CIRI có những thuận lợi và khó
khăn cơ bản từ phía Công ty nh sau:

1. Những thuận lợi


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×