1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Những thuận lợi Những khó khăn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


Chơng III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp
đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất CIRT
I. Đánh giá về thực tiễn ký kết 2 thực hiện hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất
Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất CIRI có những thuận lợi và khó
khăn cơ bản từ phía Công ty nh sau:

1. Những thuận lợi


Trong những năm qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà xởng đợc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi là do những mạt sau:
- Trình độ cán bộ công nhân viên đã đợc nâng cao về mọi mặt, các nghiệp vụ lẫn hiểu biết về pháp luật đặc biệt là am hiểm về mặt pháp luật ngày
càng đợc vững vàng hơn. - Nhờ sự tìm hiểu, nghiên cứu về thị trờng và đối tác một cách tỷ mỉ và
sâu rộng nh: tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của đối tác bên cho thuê, tình hình thị trờng thuê mua tài chính... Từ đó, thu thông đợc
những thông tin cần thiết, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác lập mối quan hệ kinh tế với các đối tác và tiến hành giao kết hợp đồng.
- Quá trình đàm phán và ký kết diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Vì việc đàm phán, ký kết hợp đồng đợc dựa trên cơ sở thoả thuận từ các hợp đồng trớc
đó nếu bên cho thuê là đối tác lâu năm, đồng thời dựa trên sự uy tín của Công ty. Đối với các đối tác là bên cho thuê mới lần đầu tiên xác lập quan hệ hợp
đồng thì dựa trên cơ sở tìm hiểu, thu thập thông tin kỹ lỡng mà việc đàm phán, ký kết cũng nh việc thực hiện hợp đồng đợc nhanh chóng và đạt hiệu quả.
Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 58

2. Những khó khăn


Bên cạnh những mặt thuận lợi trên thì cũng có những khó khăn sau: - Tuy trình độ của cán bộ công nhân viên của Công ty đợc nâng cao song
vẫn còn nhiều hạn chế cha đáp ngs sự nhanh nhạy tình hình thực tế. Hơn nữa, các chế độ, chính sách và luật pháp do Nhà nớc ban hành luôn có sự thay đổi
nên không thể cập nhật đợc hết. - Thị trờng thuê mua tài chính cũng thờng có biến động thất thờng nên
cũng có ảnh hởng không toót tỏng quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng thuê nhà xởng, lý do là từ phía bên cho thuê.
- Nhiều khi vì mục đích phục vụ cho các phơng án kinh doanh lợi ích kinh tế mà việc thực hiện hợp đồng không đúng nghĩa vụ cam kết.
- Việc soạn thảo hợp đồng thuê nhà xởng còn có nhiều điều khoản rất đơn sơ, cha thật cụ thể theo quy định của pháp luật.
Ví dụ: Trong hợp đồng thuê nhà xởng ngày 2522001 trong điều khoản giá cả không quy định rõ tổng giá trị hợp đồng là giám tạm thời hay giá cố
định. Bởi vì, trong thời gian thuê rất dài thì sẽ có sự biến động của giá cả. - Nhiều khi trong quá trình thực hiện hợp đồng, có phát sinh, thay đổi
hợp đồng thuê nhà xởng nhng hai bên lại không làm phụ lục mà chỉ thoả thuận trên cơ sở tin cậy bằng miệng vì thế khi có tranh chấp xảy ra thì hai bên sẽ
không có cơ sở để giải quyết tranh chấp nếu có. Trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà xởng tại Công ty
quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất, bên cạnh những thuận lợi khó khăn từ phía Công ty thì cũng có một số nguyên nhân ảnh hởng từ hía các quy định của pháp
luật trong việc áp dụng.

3. Một số vớng mắc trong việc áp dụng các quy định cđa ph¸p lt


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×