1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Kiến nghị với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


Công ty nên thờng xuyên cử cán bọ đi học các lớp bồi dỡng, nhằm đào tạo và nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn phục vụ cho công tác ký kết
và thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó, cũng phải thờng xuyên đào tạo, bồi dỡng nâng cao tay nghề, bậc thợ cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty, nhằm góp
phàn thực hiện các nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.4. Kiến nghị với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông


Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8 là đơn vị trực tiếp quản lý Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất do đó Tổng Công ty phải có những
chính sách, chiến lợc, đầu t cho việc phát triển của Công ty, nhằm khắc phục những khó khăn và yếu kém của Công ty nh vốn, thị trờng kinh doanh.
Việc hoạch định những chiến lợc phát triển của Công ty, việc tài trợ cung cấp vốn cho Công ty của Tổng Công ty sẽ góp phần cho Công ty thực
hiện tốt các phơng án kinh doanh lập các phơng án có hiệu quả, đồng thời cũng tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ mới nhằm tân trang các nhà x-
ởng, máy móc, thiết bị, để phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 77
Kết luận
Công ty quan hệ Quốc tế - Đầu t sản xuất CIRI là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8. Cũng là một trong các doanh
nghiệp Nhà nớc khác trong giai đoạn nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc hiện nay, Công ty gặp một số khó khăn nhất định nhng vẫn đứng vững
và đóng góp một phần cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại
Công ty là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên quá trình này vẫn còn nhiều khuyết
điểm mà nguyên nhân của nó không chỉ từ phía Công ty mà còn từ phía những quy định của pháp luật hợp đồng kinh tế.
Là một sinh viên chuyên ngành và thông qua quá trình thực tập và nghiên cứu thực tế tại Công ty, tôi đã mạnh dạn đa ra một số kiến nghị nhằm hoàn
thiện pháp luật hợp đồng kinh tế cũng nh quá trình ký kết và thực hiện. Hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản
xuất. Tuy nhiên vì thời gian và trình độ có hạn nên trong phạm vi bài viết của
mình không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong có sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo trong Bộ môn Luật kinh tế cũng nh bạn đọc quan tâm đề tài này.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo T.S Nguyễn Hợp Toàn, cô giáo Phạm Thị Phơng Thuỷ cùng với các anh chị cán bộ phòng kinh tế của
Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất CIRI đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: Lt Kinh doanh 41A 78
Phơ lơc
Céng hoµ x héi chđ nghÜa ViƯt Nam ·
§éc lËp – Tù do Hạnh phúc ----------------------------
Hợp đồng thuê nhà xởng
Để liên kết sản xuất kinh doanh, sản xuất lặp ráp phụ tùng xe máy Số: 052001CIRI MNN
- Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 2591989 - Căn cứ Nghị định số 17HĐBT ngày 18111990 của Hội Đồng Bộ Trởng.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên. Hôm nay, ngày 2522001, chung tôi gồm:
Bên cho thuê Bên A: Công ty máy kéo và máy công nghiệp
Địa chỉ: Phố Chu Văn An Thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây Điện thoại: 034.824448
Fax: 04.8542747 Đại diện: Ông Nguyễn Tiến Thanh Giám đốc
Bên thuê: Bên B: Trung tâm Quan hệ quốc tế - Đầu t CIRI
Địa chỉ: 508 Đờng Trờng Chinh - Đống Đa Hà Nội Điện thoại: 8533410
Fax: 5631780 Đại diện: Ông Phạm Thành Công Giám đốc
Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí hợp đồng thuê nhà xởng với những điều khoản cụ thể sau:
Điều I: Đối tợng cho thuê: Nhà xởng, sân bãi
Bên A đồng ý cho bên B thuê nhà xởng trên diện tích tối thiểu 2000m
2
nhà xởng + 3000m
2
sân bãi thuộc Công ty máy kéo và máy nông nghiệp tại phố Chu Văn An thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây để dùng vào mục đích liên kết
kinh doanh sản xuất lắp ráp phụ tùng và lắp ráp xe máy
Điều II: Thời gian thuê:
- Thời gian tối thiểu 7 năm - Thời gian thuê đợc tính từ ngày bên thuê nhận bàn giao nhà xởng.
Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 79
Điều III: Giá cả và điều kiện thanh toán 3.1. Giá cả:
- Tiền thuê nhà xởng bao gồm:
Đơn giá thuê: 17.000đm
2
tháng = 2000m
2
x 17.000đ = 34.000.000đtháng. Các chi phí khác 1.000.000đtháng
- Tiền thuê đất sân bãi, tập kết vật t là: 12.000đm
2
tháng = 3000m
2
x 12.000đ = 36.000.000đtháng. - Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn mơi chín triệu đồngtháng

3.2. Điều kiện thanh toán:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×