1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Điều kiện thanh toán: Trách nhiệm của bên thuê

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


Điều III: Giá cả và điều kiện thanh toán 3.1. Giá cả:
- Tiền thuê nhà xởng bao gồm:
Đơn giá thuê: 17.000đm
2
tháng = 2000m
2
x 17.000đ = 34.000.000đtháng. Các chi phí khác 1.000.000đtháng
- Tiền thuê đất sân bãi, tập kết vật t là: 12.000đm
2
tháng = 3000m
2
x 12.000đ = 36.000.000đtháng. - Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn mơi chín triệu đồngtháng

3.2. Điều kiện thanh toán:


Trong vòng 03 ngày khi ký kết hợp đồng bên B trả 50 số tiền thuê và sau khi nhận bàn giao nhà xởng, sân bãi bên thuê thanh toán tiếp cho Công ty
máy kéo và máy nông nghiệp 50 còn lại của 06 tháng đầu tiên. - Thời gian đợc tính từ khi cải tạo xong nhà xởng bớc vào sản xuất
- Thời gian bàn giao mặt bằng: chậm nhất 02 tuần kể từ khi bên thuê thanh toán.
- 10 ngày trớc khi kết thúc thời gian của 06 tháng đầu, bên thuê sẽ phải thanh toán cho bên cho thuê 03 tháng tiếp theo và sẽ áp dụng phơng thức thanh
toán nh vậy cho đến khi hết hạn hợp đồng. - Thanh toán bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản
Giá trị hợp đồng đợc thanh toán theo sè m
2
thùc tÕ sau khi hai bªn cã biªn bản nghiệm thu bàn giao nhà xởng.
- Trong trờng hợp phía Công ty máy kéo và máy nông nghiẹp cần vốn sản xuất phía CIRI sẽ hỗ trợ vốn với lãi suất u tiên nhỏ hơn lãi suất ngân hàng
theo sự thoả thuận của hai phía trên cơ sở liên kết hợp tác
Điều IV: Trách nhiệm của các bên 4.1. Trách nhiệm của bên cho thuê
- Giải phóng mặt bằng, dọn dẹp sửa sang nhà xởng đảm bảo điều kiện để lắp dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe gắn máy.
- Tạo điều kiện cho bên thuê tiếp nhận mặt bằng và chủ động trong sản xuất kinh doanh.
Nguyễn Đức C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 80
- Khi cần thiết tạo điều kiện cho bên thuê cải tạo, xây dựng nhà xởng khi cần mở rộng sản xuất.
- Nếu quan hệ đến môi trờng bên cho thuê sẽ làm việc, giải quyết với cơ quan có chức năng, thẩm quyền liên quan.
- Cung cấp điện nớc đầy đủ cho bên thuê để sản xuất, lắp ráp trừ trờng hợp điện nớc bị mất hay không đợc cung cấp do khách quan
- Ưu tiên tuyển chọn sử dụng lao động của bên B đợc 2 bên thoả thuận. - Toàn bộ chi phí trên bên B giám sát để thanh toán và nghiệm thu.

4.2. Trách nhiệm của bên thuê


- Sử dụng đúng mục đích thuê nhà xởng, không đợc sang tên, nhợng quyền sử dụng cho ngời khác.
- Tự chủ động trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo các điều kiện pháp lý về việc sản xuất kinh doanh.
- Bảo đảm vệ sinh môi trờng khu vực theo quy định của Nhà nớc. - Thanh toán chi phí điện nớc thực tế sử dụng trên đồng hồ đo + hao tổn
đờng dây theo giá quy định của Nhà nớc. - Tự cung cấp các thiết bị phục vụ công việc kinh doanh sản xuất lắp ráp
phụ tùng xe máy của mình. - Bảo vệ tài sản trong khu vực sản xuất của mình.
- Ưu tiên tuyển dụng công nhân, kỹ thuật của bên cho thuê theo tiêu
chuẩn tuyển chọn khi hai bên thống nhất thoả thuận có phụ lục kèm theo hợp đồng.
- Chấp hành mọi nội quy, quy định về ATLĐ, VSCN và các quy định khác của Công ty máy kéo và máy nông nghiệp.
Điều V: Huỷ hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng trớc thời hạn 5.1. Bên cho thuê có quyền huỷ hợp đồng thuê nhà xởng khi bên thuê có một
trong những hành vi sau:
- Không trả tiền thuê nhà xởng từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 81
- Sử dụng nhà xởng không đúng mục đích kinh doanh nh quy định trong hợp đồng.
- Sang tên hoặc chuyển nhợng cho ngời khác mà không đợc sự chấp nhận của bên cho thuê bằng văn bản.
5.2. Nếu một trong hai bên đơn phơng chấm dứt hợp đồng trớc thời hạn thì bên chấm dứt hợp đồng phải đền bù cho phía bên kia những thiệt hại liên quan, hợp
lý.

5.3. Trong quá trình thuê hoặc hết thời hạn của hợp đồng này, hai bên tiến hành


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×