1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Đầu tư Chứng khoán >
Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 3 KẾT LUẬN

1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 3 KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 19trang

TP.Hồ Chí Minh – 022011
Cơng việc Người phụ trách

Chương 1 PHẦN MỞ ĐẦU


Thúy An

Chương 2 NỘI DUNG


2.1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN 2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Các loại chứng khốn Thu Vân
2.2 CỔ PHIẾU 2.2.1 Khái niệm cổ phiếu
2.2.2 Đặc điểm cổ phiếu 2.2.3 Phân loại cổ phiếu
Thúy Diễm
- Ưu điểm, nhược điểm của cổ phiếu thường và cổ
phiếu ưu đãi 2.2.4 Thị trường cổ phiếu
2.2.4.1 Tại sao phải phát hành cổ phiếu? 2.2.4.2 Khi nào phát hành cổ phiếu?
Tú Khuê + Thúy An

2.2.4.3 Thị trường cổ phiếu a. Cơ cấu tổ chức của thị trường cổ phiếu


b. Chủ thể tham gia của thị trường cổ phiếu c. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
Bảo Khuyên + Tú Uyên

Chương 3 KẾT LUẬN


Tú Khuê Tổng hợp và trình bày file word
Thúy An Trình bày Power Point
Khuê, Khuyên, Diễm, Uyên
Thuyết trình Vân
2
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
MỤC LỤC
………………………………………………………………………………………..........
Chương 1. PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………………..4 Chương 2. NỘI DUNG………………………….………………………………………..…...…5
3
CỔ PHIẾU
Nền kinh tế Việt Nam năm 2010 đạt mức tăng trưởng 6,78, đang trong giai đoạn phát triển sôi động. Một đất nước được coi là phát triển thực sự nếu thị trường tài chính
của nước đó hoạt động nhanh nhạy và hiệu quả. Là hạt nhân trung tâm của Thị trường tài chính, thị trường chứng khốn ln thể hiện tốt vai trò tạo vốn và chu chuyển vốn linh hoạt
hơn trong nền kinh tế, là cầu nối giữa một bên là các nhà đầu tư với bên kia là các doanh nghiệp cần vốn kinh doanh.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang có những bước chuyển đổi mạnh mẽ và đó cũng là xu
thế tất yếu khi Việt Nam chủ động bước vào hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Để có một bước tiến như thế thì yếu tố nguồn vốn giữ vai trò quan trọng, điều đó
đòi hỏi cần đẩy nhanh việc huy động nguồn vốn dài hạn thì việc phát triển thị trường vốn trong thời gian sắp tới là rất cần thiết. Đặc biệt là phát triển thị trường chứng khoán, đây là
kênh dẫn vốn quan trọng để phát triển nhanh nền kinh tế đất nước Vừa qua, thị trường chứng khốn đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy
mô và chất lượng hàng hóa trên thị trường, và đặc biệt là chú trọng phát triển thị trường cổ phiếu. Đó là lý do thôi thúc chúng em thực hiện đề tài “Cổ phiếu” để có thể giải thích
ngun nhân trên.
5

CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 3 KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×