1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Mầm non - Tiểu học >

Dạy vần: a. Nhận diện vần: Bài 33: ôi, ơi Những giải pháp thực hiện.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (163.37 KB, 15 trang )


dựng các hoạt động dạy học để đạt được mục tiêu của bài, phù hợp với điều kiện và đối tượng học sinh, GV lên kế hoạch, bố trí thời gian cho các hoạt
động dạy học để xác định. Trong từng hoạt động phải nêu rõ mục tiêu, cách tiến hành hoạt động, hoạt động nào của GV, hoạt động nào của HS. Hoạt
động dạy học phải sinh động, hấp dẫn, lơi cuốn học sinh tích cực tham gia.
Với định hướng chung trên đây tôi đã áp dụng vào việc dạy học bằng trình chiếu powerpoint một số bài cụ thể như sau:

1. Môn: Tiếng Việt Bài 33:


ôi, ơi

A. Mục tiêu: - Đọc và viết được: ôi, ơi, trái ổi, bơi lộ


- Đọc được câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Lễ hội

B. Đồ dùng dạy học: - Bộ chữ học vần


- Tranh minh hoạ các từ khó: trái ổi, bơi lội - Tranh minh hoạ câu ứng dụng
- Tranh minh hoạ phần luyện nói C. Hoạt động dạy học:
I. Bài cũ: - Cho HS đọc viết: ngà voi, cái còi, gà mái, bài vở.
- 1 HS đọc câu ứng dụng: Chú Bói Cá nghĩ gì thế Chú nghĩ về bữa trưa

III. Bài mới: Tiết 1


GV: Hôm nay chúng ta học vần ôi, ơi. GV viết bảng: ôi, ơi - HS đọc theo giáo viên: ôi, ơi

1. Dạy vần: a. Nhận diện vần:


T chỉ vào vần ôi và hỏi: Vần ôi do âm nào tạo nên? Vần ôi được tạo nên từ ô và i
+ Hãy so sánh vần ôi với oi Giống nhau: Kết thúc bằng i
Khác nhau: ôi bắt đầu bằng ô b. Đánh vần:
- HS nhìn bảng phát âm: GV chỉnh sửa phát âm cho HS
GV:
NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG
- HS ghép vần: ôi - GV hướng dẫn HS đánh vần: ô - i - ơi
- HS nêu vị trí của chữ và vần trong tiếng khoá: ổi. - H đánh vần, lớp nhóm, cá nhân
- HS nêu vị trí của chữa và vần trong tiếng khoá: ổi - HS ghép: ổi và đánh vần tiếng khố theo cá nhân, nhóm, lớp.
- GV cho HS xem tranh và hỏi + Bức tranh vẽ gì? Vẽ trái ổi
GV ghi bảng: trái ổi - HS đánh vần và đọc trơn: trái ổi
c. Viết: - HS viết mẫu: ôi
- HS viết bảng con: ôi - HS viết bảng con: ổi
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS sau mỗi lần viết 2. Dạy vần ôi quy trình tương tự
a. Đọc từ ngữ ứng dụng: - T ghi bảng các từ ngữ ứng dụng
- HS gạch chân dưới tiếng có vần mới học - 2 - 3 HS đọc các từ ngữ ứng dụng
- GV giải thích các từ ngữ này - GV đọc mẫu các từ ứng dụng

2. Môn đạo đức:


Bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ A. Mục tiêu:
1. HS hiểu: - Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ
- ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ 2. HS biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ

B. Tài liệu và phương tiện; - Vở bài tập đạo đức 1


- Bút chì, sáp màu - Lược chải đầu

C. Hoạt động dạy học:


Tiết 1 Hoạt động1: Học sinh thảo luận
GV:
NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG
- GV yêu cầu HS tìm và nêu tên bạn nào trong lớp hơm nay có đầu tóc, quần áo gọn gàng sạch sẽ.
- HS nêu tên và mời bạn có đầu tóc, quần áo gọn gàng sạch sẽ lên trước lớp. - GV yêu cầu HS trả lời: Vì sao em cho là bạn đó gọn gàng, sạch sẽ.
- HS nhận xét về quần áo, đầu tóc của bạn GV khen những HS đã nhận xét chính xác
Hoạt động2: Làm bài tập 1 - GV giải thích yêu cầu bài tập
- HS làm việc cá nhân - HS trình bày, GV yêu cầu học sinh giải thích tại sao em cho là bạn mặc
gọn gàng, sạch sẽ hoặc chưa gọn gàng, sạch sẽ và nên sửa như thế nào thì sẽ trở thành gọn gàng, sạch sẽ.
Hoạt động 3: Làm bài tập 2 - GV yêu cầu HS chọn một số bộ quần áo đi học phù hợp với bạn nam và một
bộ cho bạn nữ, rồi nói bộ quần áo đã chọn với bạn nam hoặc bạn nữ trong tranh. - HS làm bài tập.
- 1 vài HS trình bày sự lựa chọn của mình. HS khác nhận xét, lắng nghe Kết luận:
- Quần áo đi học cần phẳng phiu, lành lặn, sạch sẽ và gọn gàng. - Không mặc quần áo nhàu nát, rách, tuột chỉ, đứt khuy, bẩn hôi, xộc
xệch đến lớp.
. Khảo sát đối chứng: Với kế hoạch bài học trên đây tôi đã áp dụng dạy trên lớp và mời đồng
nghiệp dự giờ, góp ý. Kết quả thu được thông qua phiếu đánh giá tiết dạy như sau:

1. Bài 33: ôi, ơi


Giáo viên đã Mức độ
Cao TB
Thấp Coi trọng việc tổ chức hoạt động của học sinh
x Tạo điều kiện để HS tìm tòi, tiếp nhận tri thức
x Tạo điều kiện để HS chủ động
x Chú ý hình thành khả năng tự học của HS
x Phát huy quan hệ hợp tác của HS khi học
x
2. Bài 2 môn Đạo đức cũng thu được kết quả tương tự. Qua khảo sát thực tế, tôi thấy các em đã mạnh dạn tự tin hơn trong học
tập, các em tích cực, tự giác tham gia vào hoạt động học tập.

3. Những giải pháp thực hiện.


GV:
NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG
Qua thực tiễn giảng dạy, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm để phát huy tính tích cực học tập của học sinh như sau:
a. Thường xuyên áp dụng phương pháp tích cực hố hoạt động người học, lấy học sinh làm trung tâm, trong đó người thầy giáo đóng vai trò tổ chức
hoạt động học của học sinh, thơng qua hoạt động, mỗi học sinh đều được hoạt động, được bộc lộ mình và đều có cơ hội phát triển.
- Bằng những gợi ý, những động viên, khích lệ tạo mọi điều kiện để khai thác hết kiến thức và sự hiểu biết của các em đối với bài học.
- Giao công việc cụ thể và phù hợp với từng đối tượng. Việc làm này rất quan trọng vì làm được như vậy giúp các em dễ hoàn thành nhiệm vụ và tự tin
vào mình hơn. b. Tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học nhằm:
- Làm tăng hứng thú nhận thức của học sinh, khơi dậy niềm say mê và hứng thú tìm tòi và tiếp thu kiến thức bài học một cách chủ động và chiếm
lĩnh tri thức mới sâu hơn. - Tạo điều kiện để học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức, hình thành kỹ
năng, kỹ xảo, và tạo cho các em một thói quen trong học tập. - Trong giờ học giáo viên ln tạo ra khơng khí thi đua giữa các tổ, cá
nhân với cá nhân, để lớp học thân thiện hơn, sơi nổi hơn, các em có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình một cách tự tin.
c. Sử dụng phối hợp các hình thức tổ chức lớp học khác nhau, tạo nên sự mềm dẻo, linh hoạt và sinh động cho quá trình dạy học. Việc sử dụng phối
hợp nhiều hình thức tổ chức lớp học khác nhau cho phép giáo viên có thể sử dụng nhiều biện pháp và phương pháp dạy học khác nhau, tạo điều kiện cho
giáo viên cụ thể hoá việc dạy học, tạo điều kiện để học sinh bộc lộ khả năng của chính các em.
d. Kế hoạch bài học phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học và hoạt động dạy học. Giáo viên cần lựa chọn hoặc
xây dựng các hoạt động dạy học để đạt được mục tiêu của bài, phù hợp với đối tượng và điều kiện học sinh. GV cần lên kế hoạch, bố trí thời gian cho
hoạt động dạy - học đã xác định.
Trong từng hoạt động phải nêu rõ mục tiêu, cách tiến hành hoạt động, hoạt động nào của giáo viên, hoạt động nào của học sinh. Hoạt động dạy học
phải sinh động, hấp dẫn lối cuốn được học sinh tham gia. Để thực hiện được các cơng việc trên đòi hỏi người giáo viên phải kiên
trì, chịu khó hết lòng thương u học sinh. Nhất là đối với học sinh yếu kém.
GV:
NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG
Giáo viên cần có thái độ ân cần, gần gũi, dìu dắt các em mở cho các em một hướng đi phù hợp với khả năng hiện có để các em tự tin vào mình.

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.


- Qua một thời gian ngắn áp dụng phát huy tính tích cức tự giác học tập cho học sinh 100 học sinh làm bài tập và soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp.
Các em tự giác tìm tòi để tiếp thu kiến thức một cách chủ động. Vì vậy giờ học ln trở nên sơi nổi hơn.
- Mơn tốn 100 các em làm bài tập ở nhà và nắm được cách làm bài đạt trung bình trở lên.
- Mơn Tiếng Việt 90 em học bài ở nhà và có chất lượng, một số em đọc hay, trơi chảy, lưu lốt chiếm 70 , còn một số em đọc chậm và chưa hay
chiếm 20. - Viết chính tả: 80 em đạt trung bình trở lên, còn 20 em còn sai lỗi
chính tả. - Các môn được đánh giá bằng nhận xét 70 hoàn thành tốt, 30
hoàn thành.
VI. KẾT LUẬN. Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh đóng vai trò rất quan trọng
trong q trình dạy học. Do đó, trong dạy học, GV cần: - Coi trọng việc tổ chức các hoạt động của học sinh. Phải xây dựng mối
quan hệ gần gũi giữa học sinh và giáo viên để tạo nên lớp học thân thiện. - Tạo điều kiện để học sinh tìm tòi, phát hiện và tiếp nhận tri thức.Phải
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các em thực hiện cơng việc học tập của mình. - Tạo điều kiện để học sinh chủ động, tìm mọi biện pháp gây hứng thú
học tập, động viên và biểu dương kịp thời để học sinh phấn khởi tự tin vào khả năng của mình.
- Chú ý hình thành khả năng tự học của học sinh - Phát huy được quan hệ hợp tác của học sinh khi học.
Trên đây là một số suy nghĩ của tôi về dạy học phát huy tính tích cực cho
học sinh lớp 1 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung trong quá trình dạy học. Tơi thấy phát huy tính tích cực,tự giác học tập cho học sinh cũng góp
phần nâng cao chất lượng cho học sinh. Tuy vậy tôi vẫn kiên trì tìm ra các biện pháp khác để phát huy ngày càng có hiệu quả cao tính tích cực, tự giác
học tập cho học sinh. Mặc dù tôi đã nỗ lực cố gắng song khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp góp ý chân
thành để tơi rút kinh nghiệm trong q trình giảng dạy của mình.
GV:
NGUYỄN THỊ HỒI PHƯƠNG

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×