1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Một số vấn đề cần phải giải quyết để phát triển ngành may mặc.

Một số vấn đề cần phải giải quyết để phát triển ngành may mặc.

Tải bản đầy đủ - 35trang

- Sự kết hợp hài hoà nét đẹp truyền thống và cái hiện đại sẽ là rất phổ biến
trong thời đại ngày nay, nó phù hợp với đức tính ham học hỏi có chắt lọc những gì mới mẻ và tinh hoa nhất đa vào cuộc sống một mặt để phát triển
thêm sự thú vị trong cuộc sống, tôn lên vẻ đẹp con ngời Việt Nam mặt khác làm phong phú hơn nền văn hoá mà không làm mất đi những giá trị văn hoá
truyền thống cũ đã đợc hình thành phát triển qua nhiều thế hệ và đã sàng lọc qua thời gian điều này sẽ giúp ngành may mặc nớc ta có bớc chuyển mình mới
trong phơng thức hoạt động, thiết nghĩ, con ngời Việt Nam với t chất thông minh, sáng tạo, tính cần cù, chịu khó, tính nghệ sĩ, ý thức dân tộc, tính thống
nhất và đặc biệt là tính năng động thì việc kết hợp đầu t của các doanh nghiệp trong nớc và nớc ngoài sẽ sớm đa ngành may mặc nớc ta theo kịp thế giới.
Trên đây là năm xu hớng chính mà ngành may mặc nớc ta đã và đang h- ớng tới, các xu hớng này là kết quả của sự giao thoa cđa nhiỊu u tè vÝ dơ nh
cc sèng của ngời dân ngày càng cải thiện, đất nớc đang trong thời kì đổi mới, mở cửa phát triển kinh tế thị trờng Bên cạnh đó, những đổi mới và phát
triển của ngành may mặc nớc ta còn gặp phải nhiều hạn chế vớng mắc. Để có
thể phát triển hài hoà, hợp lí ngành may mặc cần phải giải quyết một cách triệt để các vấn đề đó.

3. Một số vấn đề cần phải giải quyết để phát triển ngành may mặc.


- Phần lớn xí nghiệp may mặc quốc doanh chỉ quan tâm đến kí kết hợp
đồng nớc ngoài mà quên đi thị trờng trong nớc. Trong khi đó, quy mô thị tr- ờng với khoảng 80 triệu dân, một năm chúng ta có thể tiêu thụ hàng trăm
triệu sản phẩm may mặc. Quả thực là một con số không nhỏ, vậy mà trong những năm vừa qua ở nớc ta chỉ đáp ứng đợc khoảng 30 nhu cầu ngời tiêu
dùng về áo may sẳn. Số lợng đó chủ yếu là do các hộ t nhân, các tổ hợp tác sản xuất báo thơng mại từ ngày 10 đến 20 tháng 4 năm 1994, trang 10.
Chính điều này đã là cơ hội tốt cho hàng ngoại nh hàng nhập lậu, hàng kém chất lợng của Trung Quốc có cơ hội tràn vào thị trờng Việt Nam nhất là ở các
vùng nông thôn.
- Các nhà máy lớn của cả nớc chỉ chú trọng đến những sản phẩm đáp ứng
sự tiêu dùng của ngời nhiều tiền mà quên ®i tÇng líp ngêi nghÌo, chØ tËp trung ë khu đô thị mà quên đi vùng nông thôn, miền núi. Đây là một thị trờng rất
rộng lớn bởi lẽ Việt Nam là một nớc nông nghiệp với hơn 80 dân số sống ở nông thôn, 75 lao động xã hội là nông dân và gần một nửa thu nhập của họ
là do ngành sản xuất nông nghiệp tạo ra. So víi tríc, th× kĨ tõ khi nỊn kinh tÕ níc ta chuyển sang cơ chế thị trờng đời sống ngời dân đã có nhiều biến đổi
theo tính tích cực, kéo theo là sự gia tăng nhu cầu trong sinh hoạt, trong đó có
32
nhu cầu về sản phẩm may mặc. Vì vậy, viêc bỏ qua thị trờng này thì quả là một sự thiếu sót nếu nh ngành may mặc nớc ta muốn phát triển.
- Cha có đội ngũ những nhà tạo mốt thực thụ đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngời tiêu dùng. Có thể nói, đội ngũ những nhà tạo mốt là một lực lợng chủ chốt với
xứ mệnh đa ngành may mặc nớc ta phát triển. Vì vậy yêu cầu đặt ra cho họ cũng rất lớn, họ phải tỏ ra cực kì am hiểu và phải biết cái gì là đẹp là hợp với
ngời Việt Nam, bởi lẽ chỉ có những nhà tạo mẫu Việt Nam mới thực sự hiểu rỏ về văn hoá Việt Nam và ngời Việt Nam. Ngoài ra, họ còn phải biết tạo ra
những cái mới để tôn lên vẻ đẹp của ngời Việt Nam mà không làm mất đi yếu tố truyền thống vốn đã đợc khẳng định qua thời gian. Có nh vậy chúng ta mới
ngăn chặn đợc sản phẩm từ nớc ngoài Đây đó cũng xuất hiện những nhà tạo
mẫu nhng chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nh: Đức Hùng, Sĩ
Hoàng, Ngân An, Xuân Thu Song cũng chỉ là b
ớc đầu và mới đợc khẳng định ở trong nớc chứ cha thực sự đợc trình làng trên thế giới .
- Chất lợng vải nớc ta còn rất kém, cha cạnh tranh đợc với hàng nớc ngoài, điều này cũng dễ hiểu bởi nớc ta đang còn rất nghèo nàn lạc hậu lại vừa thoát
khỏi chế độ phong kiến đã thống trị mấy nghìn năm và hai cuộc chiến tranh tàn khốc nên không riêng gì ngành dệt may mà hầu hết các ngành sản xuất
công nghiệp trong cả nớc với hệ thống máy móc hầu nh là cũ kĩ, phần lớn do thực dân pháp để lại nên có công suất thấp, tính hiện đại của công nghệ lại hạn
chế trong khi vốn đầu t eo hẹp Hơn nữa, trình độ tay nghề của công nhân
thấp cha thể thao tác đợc với các loại máy móc hiện đại cần sự tinh vi kỹ
xảo Do vậy, sản phẩm làm ra chủ yếu mới chỉ qua giai đoạn sơ chế, còn rất
thô sơ, hạn chế về tính kĩ thuật, cha đạt đợc tính thẩm mỹ nên cha có sức cạnh tranh.
Để giải quyết những vấn đề trên, nhà nớc nên có các chính sách thu hút thích hợp cho khu vực nông thôn, miền núi, u tiên hơn nữa trong việc cải thiện
đời sống ngời nông dân. Đặc biệt, đầu t hơn nữa cho việc xây dựng và hoàn thiện các chơng trình đào tạo các chuyên ngành về tạo mÉu vµ thiÕt kÕ mÉu,
tÝch cùc giao lu häc hái, tiếp thu những kinh nghiệm, trình độ của các nớc đi trớc trong lĩnh vực này. Ngoài ra, còn chú ý tới đổi mới trang thiết bị công
nghệ, xây dựng một đội ngũ công nhân lành nghề.
33
kết luận :
Nh vậy, nhánh văn hoá tiêu dùng của ngời Việt cũng đã rất phát triển và vấn đề đợc xem xét ở đây chính là tiêu dùng sản phẩm may mặc, một nét văn
hoá tiêu dùng đặc sắc. Khởi đầu trong trang phục của đàn bà là chiếc váy, của đàn ông là chiếc khố, về sau phát triển thành bộ xồng yếm -áo phụ nữ và
quần áo cánh nam giới ngày thờng chiếc áo dài tứ thân mớ ba mớ bảy, áo, chúng của nam giới với những chiếc khăn vấn tóc nón che đầu ngày hội
Ngày nay, vấn đề trang phục đã phát triển lên những nấc thang mới với các kiểu mốt khác nhau. Các sản phẩm đều thĨ hiƯn mét sù giao thoa, tiÕp thu cã
chän läc không chỉ những nét văn hóa truyền thống dân tộc mà ngay cả tinh hoa văn hoá dân tộc khác trên thế giới. Tuy nhiên, để có một ngành công
nghiệp may mặc phát triển trong tơng lai nhà nớc cần có những biện pháp, những chính sách phù hợp để giải quyết một cách triệt để các vấn đề, các vớng
mắc còn tồn tại trên một cách thoả đáng và triệt để. Song tất cả đều thể hiện tính cách của tâm hồn và văn hoá Việt một dân tộc thông minh. cần cù,
sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cờng trong đấu tranh chống xâm lợc bảo vệ tổ quốc và các giá trị văn hoá của mình, đồng thời cũng là một cộng
đồng giàu lòng nhân ái, nhân nghĩa. Họ xứng đáng là dân tộc chủ thĨ, ®iĨm quy tơ cđa ý thøc vỊ mét tỉ quốc Việt Nam thống nhất về chính trị và địa lí,
một tổ quốc Việt Nam đa dân tộc, vừa đa dạng vừa thống nhất về văn hoá.
Tài liệu tham khảo
34
1. Báo đại đoàn kết số 42 từ ngày 15 đến 21- 101994 trang 7 2. Phác thảo chân dung văn hoá Việt Nam.
3.Tâm lý tiêu dùng và xu thế diễn biÕn. NXB khoa häc x· héi. Hµ Néi 1997. 4. Tìm hiểu văn hoá và văn minh Hồ Sĩ Quý. NXB Chính trị quốc gia.
5. Văn ho¸ x· héi chđ nghÜa. NXB T tởng văn hoá. 6. 40 năm văn hoá nghệ thuật các dân tộc thiểu số.
7. Giàu nghèo trong hiện nay Nguyễn Văn Tiệm. NXB Nông Nghiệp Hà Nội 1993.
8.Tâm lý tiêu dùng và xu thế diễn biến. Chủ biên: PGS. PTS. Đỗ Long. NXB. Khoa Häc X· Héi. Hµ Néi – 1997.
35

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số vấn đề cần phải giải quyết để phát triển ngành may mặc.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×