1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

Quản lý nguồn lực và mua hàng dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.79 KB, 32 trang )


4.1 Quản lý nhân sự trong DA

34.1.1 Khái niệm về quản lý nhân sự trong dự án

4.1.2 Mơ hình quản lý nhân sự dự án

4.1.3 Các hoạt động chính trong QLNS DA

4.1.4 Các kỹ thuật QLNS dự án12/21/174.1.1 Khái niệm và đặc điểm nhân lực dự án

412/21/17Đặc điểm nhân lực dự án

512/21/174.1.1 Khái niệm QLNS DA

6Những quá trình cần thiết để sử dựng tối ưu nhân sự tham gia vào DA, kể cảcác bên liên quan

Là quá trình đạt được và duy trì sự cơng bằng (quyền lợi và nghĩa vụ) và

sự đáp ứng nhu cầu nhân sự (lương, đào tạo, phát triển năng lực nghề

nghiệp...) nhằm nâng cao hiệu suất công việc của DA

Tuân thủ luật lao động và các quy tắc12/21/17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (32 trang)

×