1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

Kỹ thuật phát triển đội dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.79 KB, 32 trang )


4.1.3 Các hoạt động QLNS DA

15Điều chỉnh hoạt động đội DA là quá trình quan sát theo dõi hiệu suất hoạt động

của các thành viên trong nhóm và thay đổi phương thức quản lý để tối ưu hóa hiệu

suất của dự ánĐầu vào

1. Bảng bổ nhiệm nhân sự dự

án

2. Kế hoạch quản lý dự án

3. Bảng đánh giá hiệu suất

hoạt động đội dự án

4. Báo cáo hiệu quả dự ánCông cụ và hỗ trợ

1. Kỹ năng quan sát và giao tiếpKết quả2. Đánh giá hiệu quả dự án1. Các yêu cầu thay đổi3. Giải quyết xung đột2. Bản cập nhật kế hoạch4. Kỹ năng giao tiếp cá nhânquản lý dự án4.2 Quản lý mua hàng trong DA

164.2.1 Nội dung (mục tiêu, phạm vi) của hoạt động mua bán trong DA

4.2.2 Quy trình thực hiện

4.2.3 Tổ chức đấu thầu trong dự ánBài giảng môn học Quản lý dự ánwww.ptit.edu.vn12/21/174.2.1 Nội dung Quản lý mua bán

17Các quy trình cần có để mua (purchase) các sản phẩm, dịch vụ, hoặc kếtquả mà DN cần từ bên ngồi đội DA;

Cơng tác quản lý hợp đồng

Quy trình điều khiển và điều tiết sự thay đổi cần có để phát triển & quản lý

các hợp đồng;

Các nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện do hợp đồng quy định;12/21/174.2.2 Quy trình thực hiện

18Hoạch định nhu cầu mua bánBài giảng môn học Quản lý dự ánwww.ptit.edu.vn12/21/17Kỹ thuật quản lý xung đột

1912/21/174.2.2 Quy trình thực hiện

20Hoạch định nhu cầuCơng cụ và hỗ trợĐầu vào1. Phân tích quyết định giữa tự sản xuất hay

đi mua

2. Đánh giá chuyên gia

3. Các dạng hợp đồngKết quả

1.KH quản lý mua bán

2. Quy định hoạt động mua sắm

3. Quyết định mua

4. Hồ sơ mời thầu12/21/17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (32 trang)

×