1. Trang chủ >
  2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
  3. Hợp đồng >

Những vấn đề bất cập về hợp đồng mua bán nhà ở.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (139.7 KB, 17 trang )


Phần 3 :
KẾT LUẬN

A. Những vấn đề bất cập về hợp đồng mua bán nhà ở.


Khác với đất đai chỉ có một hình thức sở hữu là sở hữu tồn dân, nhà ở được hiến pháp nước ta công nhận là tài sản đa sở hữu, trong đó có nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước, có nhà ở thuộc sở hữu tư nhân. Do chế độ sở hữu về nhà ở rất rõ ràng, minh bạch nên việc mua bán, chuyển nhượng loại tài sản
đặc biệt này trên thị trường không bị ngăn cấm. Tuy nhiên do nhà ở luôn gắn liền với đất ở nên thị trường nhà ở bị chi phối bởi thị trường đất ở. Nếu việc
mua bán nhà đồng thời cũng là việc mua bán đất thuộc khn viên ngơi nhà thì q trình giao dịch giữa các bên sẽ thuận lợi rất nhiều. Hiện tại, thị trường
nhà ở của Việt Nam còn nhiều khó khăn do nhà có thể thuộc sở hữu tư nhân nhưng đất lại thuộc sở hữu toàn dân. Về mặt pháp lý, chủ nhà được cấp Giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Nếu là căn hộ chung cư thì hiện tại chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Nếu chủ sở hữu
nhà chưa có giấy chứng nhận kể trên, việc chuyển nhượng hợp pháp ngơi nhà trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên do áp lực của cung cầu, người mua và người
bán nhà nói chung và căn hộ chung cư nói riêng vẫn giao dịch với nhau để thực hiện việc chuyển nhượng mà không cần đến giấy chứng nhận kể trên.
Những giao dịch loại này đã tạo ra thị trường ngầm, thị trường phi chính quy về nhà ở. Theo một số cuộc điều tra đã được cơng bố thì thị trường phi chính
quy về nhà trong những năm vừa qua chiếm tỷ trọng khá lớn khoảng trên dưới 70 tổng giao dịch của thị trường này
Thực tế cho thấy hầu hết các trường hợp mua bán nhà ở các bên đều lập thành văn bản, song đa số lại không thực hiện các thủ tục hình thức trọn vẹn
mà pháp luật quy định như: Chỉ có làm giấy viết tay giữa hai bên, cùng ký hoặc điểm chỉ hoặc cẩn thận hơn thì có mới người làm chứng thì họ coi như
đã thực hiện xong hợp đồng hoặc họ cùng nhau đến Chính quyền địa phương để xin chứng thực chữ ký song lại không sang tên trước bạ. Thực tế có tình
trạng như vâyj một mặt là do trình độ ý thức của người dân ta về pháp luật còn thấp mặt khác việc thực hiện, áp dụng pháp luật của các cơ quan chức
năng còn yếu bng lỏng trong suốt thời gian dài. B. Một số kiến nghị của nhóm.
Để hoạt động mua bán nhà ở đi vào trật tự theo quy định của bộ luật dân sự, nhóm xin kiến nghị những giải pháp cụ thể sau đây :
Chính phủ cần ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng mua bán nhà ở trong đó : Quy định thống
nhất về cách hiểu và thi hành đúng các quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng mua bán nhà ở; quy định thống nhất trình tự, thủ tục tiến hành giao dịch,
ký kêt, thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở; quy định thống nhất việc giám sát của nhà nước đối với các giao dịch mua bán nhà ở; giao cho cơ quan Công
chứng nhà nước, ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện việc giám sát đó thơng qua việc chứng nhận hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng chuyển
16
quyền sử dụng đất có nhà ở đó; quy định các điều kiện cần thiết đối với người bán, đối với người mua để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.
Tiến hành việc tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở mọi cấp độ, phổ biến pháp luật liên quan đến nhà ở và hợp
đồng mua bán nhà ở bằng hoạt động của chính các cơ quan chức năng chun mơn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất ở và các cơ quan hữu quan khác.
Cải cách cơ chế hành chính trong việc quản lí nhà ở và hoạt động mua bán nhà ở, thống nhất việc quản lý nhà ở, đất ở vào một đầu mối, tạo điều
kiện thuận lợi cho việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở để chủ sở hữu khi đưa nhà ở vào giao dịch mua bán nhà ở khơng gặp khó khăn phiền phức và cũng
không trốn tránh được việc giám sát của nhà nước trong việc mua bán cũng như thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế, các loại phí khi thực hiện việc mua
bán nhà ở.
17

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

×