1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Quản lý chất lợng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


CV =
BCWP BCWP
- ACWP
Trong đó: CV là sai lệch về chi phí ACWP là thực chi cho công việc đã tiến hành
BCWP là kinh phí dự trù cho công việc đã tiến hành Phân tích sai lệch về tiến độ
Sai lệch về tiến độ đợc thể hiện qua các công thøc sau
SV = BCWP –BCWS SV =
BCWS BCWS
- BCWP
Trong ®ã : SVlà sai lệch về tiến độ BCWP là kinh phí dự trù cho công việc đã tiến hành
BCWS là kinh phí dự trù cho công việc theo lịch

2.4. Quản lý chất lợng


Là quá trình triển khai giám sát những tiêu chuẩn chất lợng cho việc thực hiện dự án đảm bảo chất lợng sản phẩm dự án đáp ứng đợc yêu cầu của
chủ đầu t
Đã từ lâu, ngời ta công nhận tầm quan trọng của vấn đề chi phí trong quản lý dự án nhằm đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn và với một
khoản chi phí thích hợp. Tuy nhiên, chỉ gần đây ngời ta mới công nhận một cách đầy đủ tầm quan trọng của chất lợng và nhu cầu phải có một hệ thống
quản lý chất lợng. Có một số lý do dẫn đến việc hiện nay ngời ta càng nâng cao tầm quan trọng của vấn đề chất lợng đó là:
+ Do thiết bị kỹ thuật ngày càng tinh vi hơn + Do có sự cạnh tranh trong thơng mại
+ Do hậu quả của sự hỏng hóc ngày càng lớn + Trên nhiều lĩnh vực thơng mại sự tín nhiệm là quan trọng hơn cả
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
+ NÕu thùc hiƯn tèt c¸c biƯn ph¸p kiĨm so¸t chÊt lợng thì sẽ làm giảm tổng chi phí
+ Khi chất lợng đợc nâng cao thì sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao đợc vị thế cạnh tranh của mình và mở rộng các thị trờng mới .
+ Do các yêu cầu pháp lý quy địnhvề chất lợng ngày càng hoàn thiện và đợc kiểm soát một cách chặt chẽ hơn .
+ Do các nhân tố xã hội, ví dụ sự quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ ngời mua, luật về bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động .
Từ ý nghĩa quan trọng của vấn đề chất lợng nh đã nêu trên tới đây một câu hỏi đặt ra là: Để nâng cao chất lợng dự án thì những yêu cầu cần phải thực
hiện là gì? Theo ý kiến của nhiều cán bộ quản lý dự án: Muốn nâng cao hơn nữa chất lợng dự án trớc hết phải xét lại toàn bộ hệ thống dự án xem nó có
hiệu quả không. Sau đó cần tiến hành nâng cao chất lợng trong toàn bộ dự án từ khâu lập dự án đến khâu triển khai và để đảm bảo chất lợng về mặt kỹ thuật
cần phải kiểm tra liên tục trong quá trình thực hiện, càng kiểm tra chặt chẽ trong giai đoạn chế tạo và xây dựng càng tốt.
Tóm lại, thực hiện tốt công tác quản lý chất lợng dự án chính là việc làm thế nào để nâng cao đợc nhận thức của tất cả các thành viên tham gia dự
án về tầm quan trọng của chất lợng và quan trọng hơn là phải có những biện pháp nhằm giám sát chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu về chất lợng .

2.5. Quản lý nhân lùc


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×