1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


2.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án.


Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính phản ánh lợi Ých trùc tiÕp cđa c¸c doanh nghiƯp víi t c¸ch là chủ đầu t, và đợc chia thành hai nhóm: các chỉ tiêu tĩnhtính toán
cho một năm và các chỉ tiêu độngtính toán cho cả đời dự án có tính đến sự
biến động của các chỉ tiêu kinh tế theo thời gian. + Các chỉ tiêu tĩnh gồm:
Chi phí tính cho một đơn vị sản phẩm. Lợi nhuận tính cho một đơn vị sản phẩm.
Mức doanh lợi của một đông vốn đầu t hàng năm. Thời gian thu hồi vốn nhờ lợi nhuận và khấu hao cũng nh thời gian thu
hồi vốn nhờ lợi nhuận. + Các chỉ tiêu động bao gồm:
Hiệu số thu chi đợc quy về thời điểm hiện tại hoặc tơng lai, đợc để nguyên cho cả đời dự án hay san đều hàng năm.
Suất lời thu nội tại và các biến loại. Tỉ số thu chi.

2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.


Nhóm chỉ tiêu này phản ánh lợi ích của Nhà nớc và của cộng đồng thu đ- ợc của dự án. Các chỉ tiêu thu đợc của dự án ở đây đợc dùng để phục vụ cho
Nhà nớc và cộng đồng. Các chỉ tiêu ở đây có thể xảy ra trực tiếp trong dự án
hay gián tiếp ngoài dự ¸n. Cã thĨ dÉn ra mét sè chØ tiªu chđ yếu nh: mức đóng thuế hàng năm của dự án cho Nhà nớc, mức tăng thu nhập cho ngời lao động
của doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp, giảm thất nghiệp, bảo về môi trờng vv...
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Chơng II Tình hình quản lý thực tế của dự án phát triển
khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì.
Giới thiệu tổng quát về Chủ đầu t -Tổng công ty Sông Đà
Tên chủ đầu t : Tổng công ty Sông Đà
Địa chỉ : Nhà G10 Số 493 495 Đờng Nguyễn Trãi - Thanh
Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tel
:84-4 85411648541160
Các kinh nghiệm về đầu t và quản lý dự án của chủ đầu t
Tổng công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nớc thuộc Bộ xây dựng đợc thành lập từ năm 1960. Hiện nay Tổng công ty Sông Đà là một doanh
nghiệp lớn đợc thành lập theo quyết định 90 của Thủ tớng Chính Phủ. Trên 40 năm TCT đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm, có khả năng quản lý và thực hiện dự
án thành công, sau đây là một số kinh nghiệm mà chủ đầu t đã có: Về kinh nghiệm và quản lý và thực hiện các dự án; Tổng công ty Sông
Đà đã từng xây dng thành công các dự án lớn của đất nớc nh: Thác Bà, giấy Bãi Bằng, Dệt Vĩnh Phúc, các công trình thuỷ điện nh: Thuỷ điện Hoà Bình, Trị An,
Yaly, Sông Hinh, Hàm Thuận- Đa My, Vĩnh Sơn..., các công trình giao thông
nh: xây dựng quèc lé 1, quèc lé 10, ®êng Láng- Hoà Lạc, hầm đèo Hải Vân.vv...
Về kinh nghiệm quản lý xây dựng khu đô thị: TCT Sông Đà đã và đang quản lý thực hiện các dự án về xây dựng hạ tầng khu đô thị mới nh khu Nam
Thanh Xuân- Hà Nội, khu Ao Sen thị xã Hà Đông và hiện đang thực hiện dự án:
xây dựng khu Đô thị Vạn Tờng- thuộc khu công nghiệp Dung Quất Quảng Ngãi với quy mô gần 30ha.
Về kinh nghiệm quản lý các dự án đầu t: TCT Sông Đà cũng đã tự đầu t nhiều công trình xây dựng có vốn đầu t lớn với hình thức đầu t: chủ đầu t tự
thực hiện dự án, cụ thể nh: Dự án B.O.T thuỷ điện Cần Đơn thuộc nhóm A, vốn
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
đầu t hơn 1000 tỷ đồng, dự ánBO thuỷ điện Ry Ninh II vốn đầu t trên 130 tỷ đồng, thuỷ điện Nà Lơi, nhà máy cán thép Hng Yên v.v...

I. Giới thiệu khái quát về dự án phát triển Khu đô thị


mới Mỹ Đình Mễ Trì.
Dự án đầu t khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì là một trong các dự án phát triển đô thị đã đợc xác định trong chơng trình phát triển nhà ở Thành phố và
định hớng quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đã đợc Thủ tớng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 108 QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998. Nhằm dành
một phần quỹ nhà đất để phục cho nhu cầu nhà ở của cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Sông Đà, một phần phục vụ công việc kinh doanh phát triển
nhà. Vị trí của dự án nh sau: + Phía Đông- Bắc giáp đờng vanh đai 3
+ Phía Đông- Nam giáp đờng quy hoạch + Phía Tây_ Bắc giáp dân c xã Mễ Đình
+ Phía Tây- Nam giáp đờng quy hoạch và khu liên hiệp thể thao quốc gia. Toàn bộ khu vực nằm trong phạm vi xã Mỹ Đình và xã Mễ Trì, huyện Từ
Liêm - Hà Nội. Tổng diện tích của khu đô thị là 36476 m
2
. Tên dự án đầu t
: Dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì. Địa điểm xây dựng: Thuộc xã Mỹ Đình và xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Chủ đầu t dự án : Tổng công ty Sông Đà Bộ Xây Dựng.

1. Các chỉ tiêu cơ bản của khu đô thị:


1.1. Chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật cơ bản phần kiến trúc:


- Diện tích sàn nhà bình quân: 24m
2
ngời -
Mật độ xây dựng nhà ở trung bình: + Đối với khu nhà cao tầng: 35 - 45 cao từ 7 đến 12 tầng
+ Đối với khu nhà ở thấp tầng : 50 - 55 3 đến 4 tầng
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×