1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Cơ chế quản lý sử dụng đất Cơ chế xây dựng hạ tầng xã hội bằng tiền sử dụng đất chậm nộp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


- Quyết định số 1408QĐ-UB ngày 04032002 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 368.612m2 đất tại 2 xã Mỹ Đình và Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà
Nội, giao cho Tổng công ty Sông Đà để đầu t xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ Trì.

2. Một số cơ chế liên quan đến dự án


2.1. Cơ chế quản lý sử dụng đất


Chủ đầu t dự án chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ diện tích đất đợc giao để tổ chức thực hiện dự án đến khi kết thúc và bàn giao cho Thành phố.
Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý hợp pháp đối với các công trình công cộng đều có trách nhiệm đăng ký và đợc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu
công trình và quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với công trình đợc Nhà
nớc cho thuê đất theo quy định hiện hành. Trong đó: Đối với các công trình kỹ thuật hạ tầng hệ thống cấp nớc, thoát nớc xử
lý nớc thải, cấp điện, đờng giao thông ... Chủ đầu t bàn giao cho UBND Thành phố để giao cho các cơ quan chuyên ngành quản lý và khai thác theo quy định
hiện hành. Đối với các công trình phúc lợi công cộng công viên cây xanh, bờ sông,
khu thể dục thể thao, trờng học nhà trẻ ... chủ đầu t bàn giao cho các cơ quan quản lý theo quy định của UBND Thành phố để tổ chức phục vụ về nhu cầu về
văn hóa giáo dục, vui chơi giải trí cho nhân dân. Đối với nhà ở: Các căn hộ đợc bán theo giá kinh doanh sẽ thực hiện theo
quy định của Nhà nớc, ngời mua nhà sẽ đợc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ chung c cao tầng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với nhà ở thấp tầng biệt lập, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác theo nội dung hợp đồng mua nhà đã đợc ký kết.
Đối với các công trình kinh doanh trung tâm thơng mại, khách sạn, cao ốc văn phòng, câu lạc bộ thể dục thể thao ... các chủ đầu t thứ phát đầu t xây
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
dựng công trình theo đúng quy hoạch và thiết kế đợc duyệt sẽ tiến hành thuê đất của Nhà nớc và thực hiện đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành.

2.2. Cơ chế xây dựng hạ tầng xã hội bằng tiền sử dụng đất chậm nộp


Căn cứ theo Nghị định 712001NĐ-CP và cơ chế đang đợc áp tại Thành phố Hà Nội, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án đợc chậm nộp và đợc sử
dụng để đầu t xây dựng các công trình hạ tầng của dự án.

IV. Công tác quản lý thực hiện của dự án KĐT mới Mỹ Đình Mễ Trì


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×