1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tình hình thực hiện. - Công tác giải phóng mặt bằng: Đánh giá kết quả thực hiện:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


1.2. Đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn này.


Các mặt đã đạt đợc. Đối với dự án xây dựng KĐT mới Mỹ Đình-Mễ Trì, trong giai đoạn này,
việc xây dựng ý tởng dự án đợc xác định rất cụ thể trên cơ sở xác định chính xác nhu cầu về nhà ở của thành phố Hà Nội từ đó lập dự án đầu t, phân tích
chính xác hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
cho phép đầu t kinh doanh dự án. Đã tiến hành các công tác đo đạc, lập chỉ giới đất dự án theo đúng quy
định, thời gian thực hiện nhanh chóng, công tác lập và trình duyệt quy hoạch đạt tiến độ thực hiện trong 40 ngày đúng theo quy định, chất lợng
Công tác lập thiết kế kỹ thuật và hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền duyệt đạt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lợng của hồ sơ dự ánkhông quá 45 ngày.
Các mặt còn hạn chế Trong giai đoạn này việc xác định nhu cầu thị trờng của chủ đầu t đã
không điều tra kỹ tình hình thực tế mà chỉ lấy những số liệu thống kê đã lâu năm 1994, 1996 và những số liệu d báo trong thời gian dài năm 2020
trong khi đó dự án đi vào hoạt động, kinh doanh là năm 2005.. Việc đánh giá độ rủi ro của dự án còn mang nặng tính lý thuyết, chung
chung, cha đa ra các biện pháp khắc phục khi có rủi ro xảy ra, cha có những phân tích về các dự báo thị trờng, dự báo tài chính, kinh tế cũng nh chất lợng
của số liệu gốcđơn giá, định mức.

2. Giai đoạn thực hiện dự án


2.1. Tình hình thực hiện. - Công tác giải phóng mặt bằng:


+ Hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.
- Công tác t vấn thiết kế: + Hoàn thành phê duyệt thiết kế quy hoạch kiến trúc toàn bộ dự án;
+ Hoàn thành thiết kế kỹ thuật một số công trình kiến trúc trên các lô đất đã có hạ tầng hoàn chỉnh;
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
- Công tác thi công: + Hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm san nền, đờng
giao thông, cấp điện, cấp nớc và một số hạng mục khác; + Hoàn thành các khối nhà CT4, CT5 và bàn giao cho khách hàng trong tháng
62005; + Chung c CT1, CT6, CT9 hoàn thành phần thô, dự kiến 32006 bàn giao cho
khách hàng; + Các khu nhà thấp tầng: hoàn thành phần thô và dự kiến bàn giao trong tháng
22006 các khu nhà TT4, TT3; + Các công trình hỗn hợp: Hoàn thành phần móng toà nhà HH3.
- Công tác kinh doanh: + Chung c cao tầng CT4, CT5: Hoàn thành thu tiền bán nhà đợt 2 147 tỷ
đồng. + Chung c cao tầng CT1, CT6, CT9: Hoàn thành thu tiền đợt 1 98 tỷ đồng.
+ Khu thấp tầng TT4: thu tiền đợt 1 85 tỷ đồng

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện:


Các mặt đã đạt đợc: Các hạng mục chủ yếu của dự án đợc hoàn thành đúng tiến độ;
Hoàn thành toàn bộ hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhanh so với kế hoach là 6 tháng kế hoạch: 92005; thực tế: 32005.
Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích của dự án. Mặc dù, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
không đạt tiến độ đề ra. Công tác lập thiết kế kỹ thuật và hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền
duyệt đạt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lợng của hồ sơ dự án. Các mặt hạn chế cần khắc phục:
Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không đạt tiến độ đề ra 52004 chậm 12 tháng so với kế hoạch52003.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Công tác tuyên truyền giải thích cho nhân dân trong diện giải toả thu hồi đất thực hiện cha sâu sát, cán bộ trực tiếp làm công tác đền bù, giải phóng mặt
bằng thiếu kinh nghiƯm do ®ã dÉn ®Õn nhiỊu khiÕu kiƯn kÐo dài, không thực hiện theo phơng án thoả thuận.
Công tác thiết kế đợc đảm bảo chất lợng nhng khi đi vào thi công xây dựng thì không đúng theo thiết kế, điển hình nh các căn hộ chung c
việc giám sát thi công không đợc thực hiện chặt chẽ.
Việc quản lý các đơn vị trúng thầu khi đi vào thi công xây dựng các hạng mục không sát sao dẫn đến việc các đơn vị này sau khi trúng thầu đã đi thuê lại
các đơn vị t nhân khác thi công với giá rẻ hơn để hởng chênh lệch. Vì vậy chất
lợng một số hạng mục công trình không đảm bảo chất lợng về lâu dài. Khi tiến hành đấu thầu thực hiện thi công các hạng mục, về bề nổi thì
việc tổ chức đấu thầu là đúng quy chế, công khai, công bằng. Nhng thực chất lại xảy ra hiện tợng thông đồng với nhau giữa cán bộ của Ban quản lý và đơn vị dự
thầu. Các đơn vị này đợc biết trớc và đợc xem hồ sơ dự thầu của các đơn vị khác và họ tự điều chỉnh giá thầu cho phù hợp để đảm bảo việc trúng thầu theo đúng
quy định. Công tác chỉ đạo điều hành cha cao, việc xử lý các vớng mắc phát sinh
còn chậm, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ cha cao; một số đơn vị thi công còn nhiều đầu mối, kém hiệu quả
Công tác lập hồ sơ nghiệm thu chất lợng, hồ sơ nghiệm thu chuyển giai đoạn thi công phần lớn thực hiện không theo đúng quy trình, còn làm tắt nhiều
bớc dẫn đến việc khôi phục, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu gặp nhiều khó khăn. Có những công trình khuất, những kết cấu chịu lực, những bộ phận hạng
mục công trình không đợc nghiệm thu ngay sau khi hoàn thành nên việc kiểm soát chất lợng của các công trình này không đợc ®¶m b¶o.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368

3. Giai đoạn kết thúc dự án:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×