1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Mục tiêu Phơng hớng hoạt động Những nhiệm vụ quản lý dự án cần tiếp tục hoàn thiện đến khi kết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


Chơng III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự
án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì

I. Phơng hớng phát triển của dự án:


1. Mục tiêu


- Công trình CT1,CT6, CT9: Hoàn thành thi công phần thô và bàn giao cho khách hàng vào tháng 32006.
- Công trình thấp tầng: Hoàn thành bàn giao công trình TT4 tháng 22006. Hoàn thành thi công phần thô công trình TT1, TT3.
- Công trình hỗn hợp HH3, HH4: Hoàn thành thi công phần móng, triển khai thi công phần thân đạt 50 khối lợng thiết kế.
- Hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án: Hệ thống điện, nớc, chiếu sáng, đờng giao thông.
- Hoàn thành công tác nghiệm thu thanh quyết toán hạng mục, công trình: + Phần thô dự án chung c cao tầng CT1, CT6, CT9.
+ Dự án chung c cao tầng CT4, CT5. + Công trình thấp tầngTT4, phần thô công trình TT1, TT3.
+ Phần móng công trình HH3, HH4. + Hạ tầng kỹ thuật của dự án: đờng giao thông, cấp nớc, chiếu sáng.
+ Khu tái định c Đồng Me. - Hoàn thành công tác thu tiền bán nhà các công trình:
+ CT4, CT5 + CT1, CT6, CT9 đợt 2
+ TT1, TT3 đợt 1, TT4.

2. Phơng hớng hoạt động


Trong thời gian tới C«ng ty đã đề ra phương hướng hoạt động nhằm tạo ra cho dự án khu đô th mi Mỹ Đình Mễ Trì cú kt qu tốt về chất lượng,
mỹ thuật, đúng thời gian v ti n . Mt s phơng hớng cơ bản nh sau:
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
+ Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn nhằm cho hoạt động quản lý dự án ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần
hồn thành tốt việc thực hiện cơng tác kế hoạch năm để phấn đấu có thể bàn giao tồn bộ dự án đúng tiến độ.
+ Giải quyết những khó khăn vướng mắc về thủ tục trong các khâu của hoạt động triển khai dự án, đồng thời hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính
sách Nhà nước và các bộ chủ quản trong công tác quản lý dự án. + Tất cả các công việc trong chu kỳ dự án từ khâu đầu đến khâu cuối
phải được kế hoạch hoá và lập trình cụ thể. + Đề ra các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ từ khâu đầu chuẩn bị đầu
tư đến khâu đầu tư và khâu cuối cùng l khai thỏc s dng .

3. Những nhiệm vụ quản lý dự án cần tiếp tục hoàn thiện đến khi kết


thúc giai đoạn thực hiện dự án.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lợng và chi phí xây dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án.
Trong đó, đặc biệt chú trọng đến khâu giám sát chất lợng và nghiệm thu công
trình, bởi tính chất phức tạp hơn về kỹ thuật khi xây dựng các khu nhà chung c cao tầng.
- Thực hiện đúng các quy định về trình tự thủ tục xây dựng mà Nhà nớc ban hµnh
Trong đó phải đảm bảo tất cả các cơng trình nhà ở đều làm thủ tục xin phê duyệt chấp thuận đầu tư của Bộ xây dựng. Đối với các cơng trình hạ tầng
xã hội phải làm thủ tục xin chấp thuận đầu tư với UBND Thành phố. Tất cả các cơng trình phải có thoả thuận quy hoạch kiến trúc với Sở quy hoạch kiến
trúc Hà Nội.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì.

1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×