1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Giết mổ Thị trường tiêu thụ

Giết mổ Thị trường tiêu thụ

Tải bản đầy đủ - 19trang

5 Lưu Thị Hướng
Phượng Tiến Định Hóa
7-Jul-09 28-Jul-09
100
86
15-Oct-09 6
Nguyễn Thị Tám Phượng Tiến
Định Hóa 21-Jul-09
12-Aug-09 100
72
29-Oct-09 7
Hồng Thị Mà Phượng Tiến
Định Hóa 25-Aug-09
16-Sep-09 100
37
3-Dec-09 8
Lương Văn Sâm Phượng Tiến
Định Hóa 25-Aug-09
16-Sep-09 50
37
3-Dec-09 9
Hồng Văn Phong Phượng Tiến
Định Hóa 25-Aug-09
16-Sep-09 50
37
3-Dec-09 10
Na Thị Hiếu Điếu Mật
Định Hóa 25-Aug-09
16-Sep-09 100
37
3-Dec-09
Các hộ thơng thường bán gà cho các lái buôn, nhưng việc này đã làm ra tăng trung gian trong sản xuất và làm giảm lợi nhuận của người chăn nuôi. Với nhóm nơng dân tại Định Hóa đã bắt đầu bán bằng phương thức
giết mổ thông qua điểm bán lẻ. Tuy nhiên, để việc giết mổ hợp vệ sinh và đạt tiêu chuẩn an tồn sinh học. Chúng tơi xin đề xuất việc xây dựng lò mổ quy mơ nhỏ nhăm đáp ứng đòi hỏi của q trình sản xuất gà tại xã
Phượng Tiến.

IV. Giết mổ


Một trong các yếu tổ ảnh hưởng tới chất lượng thịt là giết mổ. Ngày này, có rất nhiều quan điểm về giết mổ. Tại Việt Nam, nhiều cơ quan, thậm chí là là các chuyên gia đều cho rằng, giết mổ quy mô nhỏ thường khơng
hợp vệ sinh cần phải xóa bỏ và thay vào đó là quy trình giết mổ quy mơ lớn. Hầu hết các chính sách của chính phủ đều tập trung hỗ trợ việc xây dựng các lò mổ quy mơ lớn. Thậm chí có nhiều địa phương còn ra chính
sách nhằm xóa bỏ các lò giết mổ dưới 200 conngày. Với chúng tôi, từ tiềm thức, khái niệm về giết mổ an tồn khơng có nghĩa là to hay nhỏ. An tồn ở đây có nghĩa
là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo về môi trường sống, nghĩa là tạo ra sản phẩm an tồn về mọi mặt từ
hóa chất tồn dư, an toàn về các vi sinh vật, đảm bảo dữ được phẩm chất thơm ngon của thân thịt. Một trong những khác biệt trong quá trình giết mổ là thực hiện tốt các thao tác kỹ thuật. Gà được đưa về khu
chờ giết mổ và cho nhịn ăn ít nhất là 15 tiếng trước khi giết mổ. Trước khi cắt tiết gà được châm tê, đảm bảo tính nhân đạo đối với những gia cầm đưa vào giết mổ, từ đó khơng gây ra Stress trong q trình cắt tiết làm
ảnh hưởng tới chất lượng thịt. Quá trình nhúng lơng được sử dụng một máy có điều khiển nhiệt độ tự động, đảm bảo nhiệt độ ổn định là 60
C, từ đó gà sẽ khơng bị trượt da trong q trình đánh lơng. Máy đánh lơng, được sử dụng một loại máy đặc biệt, đảm bảo gà đưa vào đánh lông đều không bị gẫy chân, gẫy cánh giữ
được gà nguyên vẹn như giết mổ theo phương pháp truyền thống. Chất thải từ quá trình giết mổ được xử lý bằng phương pháp Biogas, bể lắng sinh học và ao thực vật thủy
sinh.

V. Thị trường tiêu thụ


Những nghiên cứu thị trường vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009 tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, thị trường gà thả vườn an tồn đang dần chiếm một vị trí quan trọng. Người tiêu dùng sẵn
sàng trả mức giá cao hơn từ 5 – 10 để nhận được gà chất lượng tốt và an tồn. Thực tế, giá gà cơng nghiệp tại thị trường Hà Nội chỉ giao động 25 000 đến 27 000 vndkg. Nhưng gà ta thả vườn vẫn có giá từ 40 000
đến 50 000 vndkg. Chúng tơi đã tiếp cận được khá nhiều nhà bán lẻ tại Hà Nội, các văn phòng lớn như văn phòng Cơng ty cổ
phần Vietell Qn Đội, văn phòng tập đồn bảo hiểm Manulife … Tuy nhiên, việc giết mổ an toàn là việc chúng tơi còn khá khó khăn, từ kinh phí xây dựng lò mổ, từ quỹ đất, từ
một chính sách tốt của nhà nước. 4

VI. Kết luận và đề xuất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giết mổ Thị trường tiêu thụ

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×