1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
GÀ BỐ MẸ ẤP NỞ

GÀ BỐ MẸ ẤP NỞ

Tải bản đầy đủ - 19trang

A. GÀ BỐ MẸ


- Hoạt động của chuỗi cung ứng “Gà ATK Định Hóa” phù hợp với quy định 162004PL
– UBTVQH 11 về quản lý trang trại gà bố mẹ. -
Nhà sản xuất tham khảo sách “Hướng dẫn sản xuất gà bố mẹ - gà lông truyền thống” Hubbard.
- Các đặc điểm bắt buộc:
ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT
- Các cơ sở được sự chấp thuận của cơ
quan quản lý có thẩm quyền -
Các văn bản cấp phép kèm chữ ký -
Giống sử dụng: Cả con mái là gà Lương Phương và trống là giống gà
Mía. -
Tài liệu giải thích quy trình trình lựa chọn giống -
Các đặc điểm của giống gà Ta lai -
Các sự kiện xảy ra trong trang trại, trong giai đoạn gà tăng trưởng và đẻ
trứng, được ghi chép cẩn thận -
Các biểu mẫu “Theo dõi đàn gà bố mẹ” được điền và ký nhận đầy đủ
- Trang trại đảm bảo tốt vấn đề ngoại
an toàn sinh học -
Kiểm tra xem cơ sở ni có được thiết kế và trang bị phù hợp hay không
- Sơ đồ các cơ sở và mô tả các trang thiết bị. Các hóa đơn
mua chất sát trùng -
Danh sách và thời gian làm việc của mỗi nhân viên -
Biểu mẫu dùng cho “khách” được điền và ký kết đầy đủ -
Các quy trình biện pháp an toàn sinh học cho các nhân viên và khách đến trang trại
- Giữa 2 lứa gà bố mẹ, cơ sở chăn nuôi
và các thiết bị được vệ sinh và sát trùng đúng cách nhằm đảm bảo việc
quản lý vấn đề vệ sinh và các nguy cơ gây bệnh.
- Các hóa đơn liên quan đến việc mua các chất sát trùng
- Quy trình vệ sinh sát trùng giữa 2 lứa gà
- Các chuyến theo dõi hàng tháng trang trại để kiểm tra
trực tiếp hoạt động vệ sinh – sát trùng kèm theo báo cáo.
- Kiểm tra thời gian trống chuồng.
- Việc quản lý sức khoẻ vật nuôi do
một cán bộ thú y thực hiện hoặc giám sát.
- Phiếu “Lịch trình Thú y” dịch bệnh, việc quản lý các sản
phẩm thú y và thức ăn gia súc được cán bộ thú y điền và ký nhận đầy đủ.
- Thức ăn phòng bệnh được cung cấp dưới sự giám sát của
cán bộ thú y. -
Các hoá đơn cho việc mua các sản phẩm thú y và thức ăn phòng bệnh.
7

B. ẤP NỞ


- Hoạt động của chuỗi cung ứng “Gà ATK Định Hóa” phù hợp với quy định 162004PL
– UBTVQH 11 về quản lý trang trại gà bố mẹ. -
Nhà sản xuất sử dụng các hướng dẫn “Quản lý Ấp nở” để quản lý quy trình ấp nở của mình do cơng ty cổ phần dịch vụ chăn nuôi Thú y Châu Á cung cấp.
- Các đặc điểm cần có:
ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT
- Cơ sở nhận được sự chấp thuận cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền -
Các văn bản cấp phép kèm chữ ký -
Trứng được lựa chọn hoàn toàn từ trang trại gà bố mẹ
- Các biểu mẫu “Theo dõi Ấp nở” được điền và ký
nhận đầy đủ -
Tất cả các sự kiện xảy ra trong thời gian ấp nở được ghi chép cẩn thận
- Các biểu mẫu “Theo dõi Ấp nở” được điền và ký
nhận đầy đủ
- Cơ sở ấp bảo đảm an toàn sinh học bên
ngoài tốt -
Kiểm tra xem cơ sở ni có được thiết kế và trang bị phù hợp hay không
- Sơ đồ các cơ sở và mô tả các trang thiết bị
- Hóa đơn mua các chất sát trùng
- Danh sách và thời gian làm việc của mỗi nhân viên.
- Biểu mẫu dùng cho “khách” được điền và ký kết
đầy đủ -
Các quy trình biện pháp an tồn sinh học cho các nhân viên và khách đến trang trại
- Giữa 2 lứa trứng gà bố mẹ, cơ sở chăn nuôi
và các thiết bị được vệ sinh và sát trùng đúng cách nhằm đảm bảo việc quản lý vấn
đề vệ sinh và hạn chế các nguy cơ gây bệnh. -
Các hóa đơn liên quan đến việc mua các chất sát trùng
- Quy trình vệ sinh sát trùng giữa 2 lứa
- Các chuyến theo dõi hàng tháng để kiểm tra hoạt
động vệ sinh – sát trùng kèm theo báo cáo
- Việc quản lý trứng và sức khoẻ của gà một
ngày tuổi được triển khai giám sát bởi một cán bộ thú y.
- Phiếu “Lịch trình Thú y” dịch bệnh, việc quản lý
các sản phẩm thú y và thức ăn gia súc được cán bộ thú y điền và ký nhận đầy đủ
- Thức ăn phòng bệnh được cung cấp dưới sự giám
sát của cán bộ thú y -
Các hoá đơn cho việc mua các sản phẩm thú y và thức ăn phòng bệnh

C. GÀ THỊT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GÀ BỐ MẸ ẤP NỞ

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×