1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
GÀ THỊT Đề xuất

GÀ THỊT Đề xuất

Tải bản đầy đủ - 19trang

B. ẤP NỞ


- Hoạt động của chuỗi cung ứng “Gà ATK Định Hóa” phù hợp với quy định 162004PL
– UBTVQH 11 về quản lý trang trại gà bố mẹ. -
Nhà sản xuất sử dụng các hướng dẫn “Quản lý Ấp nở” để quản lý quy trình ấp nở của mình do công ty cổ phần dịch vụ chăn nuôi Thú y Châu Á cung cấp.
- Các đặc điểm cần có:
ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT
- Cơ sở nhận được sự chấp thuận cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền -
Các văn bản cấp phép kèm chữ ký -
Trứng được lựa chọn hoàn toàn từ trang trại gà bố mẹ
- Các biểu mẫu “Theo dõi Ấp nở” được điền và ký
nhận đầy đủ -
Tất cả các sự kiện xảy ra trong thời gian ấp nở được ghi chép cẩn thận
- Các biểu mẫu “Theo dõi Ấp nở” được điền và ký
nhận đầy đủ
- Cơ sở ấp bảo đảm an toàn sinh học bên
ngồi tốt -
Kiểm tra xem cơ sở ni có được thiết kế và trang bị phù hợp hay không
- Sơ đồ các cơ sở và mô tả các trang thiết bị
- Hóa đơn mua các chất sát trùng
- Danh sách và thời gian làm việc của mỗi nhân viên.
- Biểu mẫu dùng cho “khách” được điền và ký kết
đầy đủ -
Các quy trình biện pháp an tồn sinh học cho các nhân viên và khách đến trang trại
- Giữa 2 lứa trứng gà bố mẹ, cơ sở chăn nuôi
và các thiết bị được vệ sinh và sát trùng đúng cách nhằm đảm bảo việc quản lý vấn
đề vệ sinh và hạn chế các nguy cơ gây bệnh. -
Các hóa đơn liên quan đến việc mua các chất sát trùng
- Quy trình vệ sinh sát trùng giữa 2 lứa
- Các chuyến theo dõi hàng tháng để kiểm tra hoạt
động vệ sinh – sát trùng kèm theo báo cáo
- Việc quản lý trứng và sức khoẻ của gà một
ngày tuổi được triển khai giám sát bởi một cán bộ thú y.
- Phiếu “Lịch trình Thú y” dịch bệnh, việc quản lý
các sản phẩm thú y và thức ăn gia súc được cán bộ thú y điền và ký nhận đầy đủ
- Thức ăn phòng bệnh được cung cấp dưới sự giám
sát của cán bộ thú y -
Các hoá đơn cho việc mua các sản phẩm thú y và thức ăn phòng bệnh

C. GÀ THỊT


- Hoạt động của chuỗi cung ứng “Gà ATK Định Hóa” phù hợp với quy định
592004QD – UB về quản lý trang trại gà thịt. -
Nhà sản xuất sử dụng “Hướng dẫn Quản lý Gà thịt” Hubbard cho hoạt động sản xuất gà thịt.
- Các đặc điểm cần có:
ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP KIỂM SỐT
- Cơ sở nhận được sự chấp thuận cơ - Các văn bản cấp phép kèm chữ ký
8
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền -
Giống sử dụng cho việc sản xuất gà thịt là giống gà Ta lai.
- Các phiếu giao nhận gà một ngày tuổi
- Mật độ gà tối đa trong chuồng là 11
conm² và ngoài sân thả là 3 conm². -
Chuyến theo dõi hàng tháng -
Phiếu giao nhận và thiết kế của cơ sở -
Muộn nhất sau 42 ngày tuổi gà phải được thả ra sân chơi
- Chuyến theo dõi hàng tháng
- Phiếu giao nhận và thiết kế của cơ sở
- Thời gian nuôi: 90 đến 105 ngày
- Chuyến theo dõi hàng tháng. Các biểu mẫu “Theo
dõi đàn gà thịt” được điền và ký nhận -
Tất cả các sự kiện diễn ra trong trang trại được ghi chép cẩn thận.
- Các biểu mẫu “Theo dõi đàn gà thịt” được điền và
ký nhận -
Trang trại có độ an tồn sinh học cao xét về 3 nguyên tắc: cách ly, kiểm soát
vận chuyển, vệ sinh -
Kiểm sốt sự lưu thơng của các động vật hoang dã và con người tại trang trại hệ thống hàng rào và
hố sát trùng phù hợp
- Sơ đồ của cơ sở và bản mô tả các thiết bị
- Cơ sở chăn nuôi và các thiết bị được vệ
sinh và sát trùng đúng giữa 2 lứa nhằm đảm bảo việc quản lý vấn đề vệ sinh và
hạn chế các nguy cơ gây bệnh. Thời gian trống chuồng: tối thiểu 5 ngày.
- Các hóa đơn mua chất sát trùng. Văn bản về quy
trình vệ sinh sát trùng giữa 2 lứa -
Chuyến theo dõi hàng tháng để kiểm tra tận mắt hoạt động vệ sinh – sát trùng kèm theo báo cáo
- Kiểm tra thời gian trống chuồng giữa thời điểm
xuất lứa thứ “n-1” và thời điểm giao nhận lứa thứ “n”
- Việc quản lý sức khỏe vật nuôi được
triển khai hoặc giám sát bởi một cán bộ thú y. Kiểm soát nguy cơ lây bệnh cho
đàn gà bằng thức ăn phòng bệnh. -
Phiếu “Lịch trình Thú y” dịch bệnh, việc quản lý các sản phẩm thú y và thức ăn gia súc được cán
bộ thú y điền và ký nhận đầy đủ
- Thức ăn phòng bệnh được cung cấp dưới sự giám
sát của cán bộ thú y -
Tùy theo các sản phẩm có sẵn tại Việt Nam, tuy nhiên cơ sở chỉ được phép sử dụng các loại thuốc
sản xuất bởi các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của Hoa Kỳ hoặc Châu Âu
- Hóa đơn mua các sản phẩm thú y và thức ăn phòng
bệnh -
Thời gian ngừng ăn trước khi thu hoạch: 15h
- Các biểu mẫu “Theo dõi đàn gà thịt” được điền và
ký nhận
- Chất lượng thức ăn được kiểm soát về
mặt vi khuẩn và dinh dưỡng -
Mẫu thức ăn tại trang trại của nhà sản xuất được lấy ngẫu nhiên 2 lầnnăm và được đưa đi phân
tích tại phòng xét nghiệm của một bên thứ ba phân tích hóa học và vi sinh
- Đơn đặt thức ăn
- Chất lượng nước được quản lý. Chất
lượng khuyến nghị: nước sử dụng cho sinh hoạt của con người
- Quy trình vệ sinh và sát trùng
- Phân tích khống chất và vi sinh học được thực
hiện hàng năm.
9

D. GIẾT MỔ ĐÓNG GÓI


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GÀ THỊT Đề xuất

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×