1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
GIẾT MỔ ĐÓNG GÓI VIỆC VẬN CHUYỂN CÁC SẢN PHẨM GÀ

GIẾT MỔ ĐÓNG GÓI VIỆC VẬN CHUYỂN CÁC SẢN PHẨM GÀ

Tải bản đầy đủ - 19trang

D. GIẾT MỔ ĐÓNG GÓI


- Hoạt động giết mổ đóng gói tại chuỗi cung ứng “Gà ATK Định Hóa” phù hợp với
quy định 87 – 2005 QD- BNN và 3065QĐ-BNN-NN của Việt Nam -
Các tài liệu tham khảo kĩ thuật phù hợp với tiêu chuẩn của ủy ban dinh dưỡng quốc tế và đặc biệt là hai tài liệu “Quy tắc thực hành vệ sinh cho sản phẩm thịt 1CACRCP
58-2005 và “chế biến gia cầm quy mô nhỏ” của FAO. -
Các đặc điểm bắt buộc:
ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT
- Cơ sở được cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền cho phép -
Các văn bản cấp phép kèm chữ ký -
Thiết kế của lò giết mổ tạo điều kiện cho việc quản lý vệ sinh tốt theo 3 nguyên tắc: đi theo
một chiều, tách biệt vùng bẩn và vùng sạch, sản phẩm không quay lại khu vực đã đi qua
- Kiểm tra xem cơ sở đã được thiết kế và trang bị
tốt chưa -
Sơ đồ chu trình. -
Mô tả các thiết bị
- Cơ sở giết mổ và các thiết bị được vệ sinh và
sát trùng đúng cách sau mỗi lần giết mổ nhằm đảm bảo việc quản lý vấn đề vệ sinh.
- Quy trình vệ sinh và sát trùng sau một lần giết mổ.
Hóa đơn mua các chất sát trùng -
Kiểm tra trực tiếp và báo cáo hàng tháng -
Hàng quý, các phân tích vi sinh được tiến hành đối với chuồng trại và trang thiết bị sau khi vệ sinh và
sát trùng
- Lưu trữ các báo cáo phân tích
- Mức độ an tồn thực phẩm cao nhờ tổ chức
cơng việc tốt và thực hiện phân tích vi sinh thường xun.
- Quy trình tổ chức cơng việc tại cơ sở giết mổ
- Kiểm tra trực tiếp và báo cáo hàng tháng
- Các phân tích hóa học và vi sinh đối với thịt gà
được thực hiện hàng quý -
Lưu trữ các báo cáo phân tích -
Sản phẩm gà thịt được bảo quản lạnh tốt -
Quy trình quản lý việc bảo quản lạnh sản phẩm gà -
Ghi chép nhiệt độ vàhoặc hóa đơn mua các chất sát trùng
- Chất lượng nước được quản lý. Chất lượng
khuyến nghị: nước sử dụng cho sinh hoạt của con người
- Bản mô tả quy trình vệ sinh hoặc khử trùng nước
- Các phân tích chất lượng nước được thực hiện 2
lầnnăm và các báo cáo được lưu trữ

E. VIỆC VẬN CHUYỂN CÁC SẢN PHẨM GÀ


- Việc vận chuyển sản phẩm gà của chuỗi cung ứng “Gà ATK Định Hóa” phù hợp với
các quy định 592004QĐ – UB, 3065QĐ – BNN – NN và 512009QĐ-UBND của Việt Nam
- Các tài liệu tham khảo bao gồm “Quy tắc thực hành vận chuyển thực phẩm chất đống
và sản phẩm nửa đóng gói” CACRCP 47-200 và “chế biến gia cầm quy mô nhỏ” của FAO.
- Các đặc điểm cần có:
CÁC ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP KIỂM SỐT
10
- Sử dụng xe tải có ngăn đơng lạnh
- Kiểm tra thiết kế của xe tải
- Kiểm tra trực tiếp và báo cáo hàng tháng
- Ghi chép nhiệt độ đối với lô gà được vận chuyển đầu
tiên trong ngày. 4
o
CT8
o
C -
Phương tiện vận tải được vệ sinh tốt
- Quy trình vệ sinh và sát trùng
- Kiểm tra trực tiếp và báo cáo hàng tháng
- Hóa đơn mua chất khử trùng

F. BÁN LẺ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẾT MỔ ĐÓNG GÓI VIỆC VẬN CHUYỂN CÁC SẢN PHẨM GÀ

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×