1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
BÁN LẺ THỨC ĂN GIA SÚC CHỨNG NHẬN

BÁN LẺ THỨC ĂN GIA SÚC CHỨNG NHẬN

Tải bản đầy đủ - 19trang

- Sử dụng xe tải có ngăn đơng lạnh
- Kiểm tra thiết kế của xe tải
- Kiểm tra trực tiếp và báo cáo hàng tháng
- Ghi chép nhiệt độ đối với lô gà được vận chuyển đầu
tiên trong ngày. 4
o
CT8
o
C -
Phương tiện vận tải được vệ sinh tốt
- Quy trình vệ sinh và sát trùng
- Kiểm tra trực tiếp và báo cáo hàng tháng
- Hóa đơn mua chất khử trùng

F. BÁN LẺ


- Hoạt động bán lẻ của chuỗi cung ứng “Gà ATK Định Hóa” phù hợp với quy định của
Việt Nam đối với các điểm bán lẻ -
Tài liệu tham khảo kỹ thuật: “Quy tắc vệ sinh cho việc chuẩn bị và bán thực phẩm đường phố” CACRCP 43-1997, sửa đổi 1-2001.
- Các đặc điểm cần có:
ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT
- Cơ sở được cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền cho phép -
Các văn bản cấp phép kèm chữ ký -
Cơ sở giết mổ và các thiết bị được vệ sinh và sát trùng hàng ngày nhằm
đảm bảo vấn đề quản lý vệ sinh. -
Quy trình vệ sinh và sát trùng của các điểm bán lẻ và các trang thiết bị
- Hóa đơn mua các chất sát trùng
- Kiểm tra trực tiếp và báo cáo hàng tháng

G. THỨC ĂN GIA SÚC


- Chuỗi cung ứng “Gà ATK Định Hóa” tuân thủ quy định của Việt Nam về chất lượng
của thức ăn gia súc gia cầm -
Tài liệu tham khảo kỹ thuật là “Quy tắc về thức ăn gia súc gia cầm tốt” CACRCP 54- 2004 của FAO.
- Các đặc điểm bắt buộc:
ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT
- Quản lý của chuỗi cung ứng phải
kiểm tra xem nhà máy có hệ thống đảm bảo chất lượng thức
ăn hay khơng -
Hóa đơn giao nhận thức ăn -
Mẫu thức ăn tại trang trại của nhà sản xuất được lấy ngẫu nhiên 2 lầnnăm và được đưa đi phân tích
tại phòng xét nghiệm của một bên thứ ba phân tích hóa học và vi sinh

H. CHỨNG NHẬN


Q trình cấp chứng nhận cần được điều chỉnh thêm sau khi Qualiservice tham gia vào dự án, rà soát tài liệu này và sau các cuộc thảo luận 2 bên giữa Hợp tác xã Lúa Vàng và
Qualiservice.
Quá trình cấp chứng nhận được tổ chức thành 3 phần:
11
- Tổ chức các đợt tập huấn cho một số cán bộ của Hợp tác xã Lúa Vàng, đây sẽ là
những người phụ trách việc theo dõi qua trình cấp chứng nhận cho bộ chuỗi cung ứng. Các đợt tập huấn này có thể do Qualiservice thực hiện.
- Phần việc giữa nội bộ Hội LHPN Định Hóa từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 1 năm
2009 để triển khai hệ thống chứng nhận. -
Chuyến thăm 1 ngày do một bên thứ ba thực hiện đối với toàn bộ chuỗi cung ứng, được tổ chức vào cuối tháng 6 nhằm đánh giá công việc ban đầu và cấp chứng nhận
cho các sản phầm gà.

I. KHẢ NĂNG TRUY XUẤT CỦA SẢN PHẨM TỪ TRANG TRẠI GÀ BỐ MẸ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÁN LẺ THỨC ĂN GIA SÚC CHỨNG NHẬN

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×