1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Đại lý cấp 1 Đại lý cấp 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (361.49 KB, 61 trang )


• Nhiệt tình đóng góp vào thành cơng chung và có thái độ hợp tác kinh doanh.
Trách nhiệm và quyền lợi của đại lý:

a. Đại lý cấp 1


Sẽ xây dựng khoảng 12 đại lý cấp 1 theo địa bàn quận huyện. Các đại lý này có thể đóng vai trò như Nhà phân phối, được phát triển hệ thống bán hang trong
địa bàn mình và với tiêu chuẩn cửa hang thống nhất do Nhà máy quy định. Điều kiện bổ sung:
• Vốn lưu động từ 100-500 triệu đồng.
• Có năng lực giao hang bằng phương tiện xe ôtô đạt yêu cầu chở thực phẩm sẽ
được ưu tiên. •
Có khả năng điều hành đội ngũ nhân viên giao hang tận nơi cho khách. Trách nhiệm và quyền lợi của đại lý cấp 1:
• Tiêu thụ từ 1-1,5 tấn thịt tươi và 0,05-0,35 tấn SP chế biếnngày.
• Giá cả: theo giá chỉ đạo thống nhất của cơng ty.
• Chiết khấu: 5 doanh thu bán hang.
• Thanh tốn: tồn bộ doanh thu sẽ nộp về tài vụ công ty vào cuối ngày hoạt
động, Ngày 10 hàng tháng, cơng ty sẽ thanh tốn tồn bộ chiết khấu của đại lý tháng trước.
• Đào tạo: công ty sẽ huấn luyện cho 2-3 nhân viên của đại lý kỹ năng bán hang.
• Đầu tư nâng cấp ban đầu của cửa hang theo tiêu chuẩn do công ty chi trả.
• Chi phí lưu động khác: thuế, điện, nước, nhân cơng, xăng xe, duy trì sửa chữa
thiết bị cho hoạt động của cửa hàng sẽ do đại lý chịu trách nhiệm thanh tốn. •
Thời hạn hợp đồng từ 10 năm trở lên. •
Độc quyền tiêu thụ và có trách nhiệm bao tiêu trong khu vực uỷ thác, đuợc phép mở rộng them các cửa hang trực thuộc.

b. Đại lý cấp 2


• Số lượng khoảng 20 đại lý
• điều kiện bổ sung:
• Vốn lưu động ít nhất 50 triệu đồng.
• Có năng lực giao hang bằng phương tiện xe máy đạt u cầu chở thực phẩm.
• Có khả năng điều hành đội ngũ nhân viên bán hang tận tâm.
• Giá cả, thanh tốn, đào tạo, chi phí lưu động áp dụng giống như với đại lý cấp
1 Trách nhiệm và quyền lợi đối với đại lý cấp 2
• Tiêu thụ : 0,6-0,7 tấn thịt tươi và 0,03-0,2 tấn SP chế biếnngày.
• Chiết khấu: 4 doanh thu bán hang.
• Đầu tư nâng cấp ban đầu tại cửa hang theo tiêu chuẩn: tuỳ thuộc vào vị trí mà
cơng ty sẽ đầu tư bằng 50 so với đại lý cấp 1
14
• Thời hạn hợp đồng từ 5-7 năm.
• Có thể tiêu thụ các thực phẩm sạch khác nhưng không là sản phẩm cạnh tranh
trực tiếp.

c. Đại lý cấp 3


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (61 trang)

×