1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

HỒN THIỆN QUẢN LÝ CÁC DỊNG CHẢY CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (212.1 KB, 35 trang )


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO VIỆC QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ
Từ những thực trạng quản lý kênh của công ty như kể trên. Sau đây là một số giải pháp của bản thân em để góp phần nâng cao cơng tác quản lý kênh của
cơng ty.
- Cơng ty tích cực phát huy những ưu điểm của công tác quản lý cũ. - Khắc phục những mặt nhược điểm.
Được thể hiện trên các mặt chủ yếu sau :

I. HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CÁC DỊNG CHẢY CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI


1. Hồn thiện hệ thống thông tin đảm bảo thông tin thông suốt trong tồn bộ hệ thống phân phối.
Những thành tựu cơng nghệ thông tin đã tạo nên một một công cuộc cách mạng mới trong hệ thống và phối hợp hoạt động phân phối. Cũng như làm giảm
các chi phí vật chất, lưu thơng hàng hố, phát triển thị trường. Hồn thiện dòng thơng tin trong kênh có một tác động lớn đến sự phối hợp trong hệ thống và chi
phí điều hành hệ thống, đồng thời là cơ sở để hồn thiện các dòng chảy khác.
Cơng ty xác định rõ những thông tin cần trao đổi giữa các thành viên kênh trong hệ thống. Những thông tin này không chỉ tập trung vào những vấn đề hoạt
động phân phối hàng ngày mà quan trọng hơn là phải xác định những thông tin giúp hoạt động điều hành hoạt động dài hạn như thông tin về thị trường mục
tiêu, về đối tượng cạnh tranh. Cơng ty cần nhanh chóng sử dụng các thơng tin hiện đại trong dòng thơng tin, thiết lập hệ thống mạng máy tính để liên lạc trực
tiếp giữa các thành viên trong hệ thống và khách hàng. Trước hết là thực hiện thơng tin, xúc tiến, tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng trên mạng. Chẳng hạn công ty
sẽ sử dụng website của mình để đặt hàng trên mạng, trao đổi ý kiến của người tiêu dùng. Các đại lý bán bn, bán lẻ thường xun có sự trao đổi thông tin về
nhu cầu tiêu dùng rồi báo cho nhà sản xuất, hoặc thành viên kênh cấp cao hơn. Các nhân viên thị trường được sử dụng 1 cách tích cực, linh hoạt và trả cho họ
một mức xứng đáng ,giúp họ tích cực làm việc có hiệu quả hơn.
29
2. Hồn thiện dòng phân phối vật chất dựa trên dòng thơng tin tiên tiến, các phương tiện vận tải và lưu kho hiện đại.
Thông thường ở công ty sử dụng kho bãi của mình để dự trữ chủ yếu điều này sẽ làm giảm khả năng sản xuất do phải tập trung nhiều vào việc duy trì hệ
thống kho bãi. Vì vậy cơng ty cần tổ chức lại hoạt động lưu kho theo hướng đảm bảo dự trữ trong các trung tâm thương mại là chủ yếu. Đảm bảo mức dự trữ hợp
lý theo yêu cầu thị trường, tránh để hàng hoá ứ đọng quá lớn ở các nhà sản xuất như hiện nay. Cơng ty cần tính toán, phối hợp giữa vận tải và lưu kho sao cho
tổng chi phí phân phối vật chất tối ưu. Người quản lý hệ thống phân phối phải biết sử dụng các phương thức quản lý nhằm giảm rủi ro bằng cách chỉ thực hiện
phân phối khi xác định nhu cầu thị trường và có đơn đặt hàng chắc chắn.
Hệ thống thông tin tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện dự trữ tập trung. Các phương thức phân phối “ngay lập tức”, “đáp ứng khách hàng hiệu
quả” có thể thực hiện được làm giảm dự trữ tồn kho. Chi phí đặt hàng cũng sẽ giảm nhờ sử dụng hiệu quả dữ liệu tại các điểm bán.Công ty sau khi đã xác định
được chắc chắn đơn hàng và xác nhận lại, cần thực hiện vận chuyển sao cho hàng tới địa điểm đặt hàng một cách nhanh nhất, có sự hỗ trợ của các phương
tiện vận tải kết hợp: tàu hỏa, ô tô, xe máy tùy theo địa điểm của từng vùng. Cần có sự giám sát chặt chẽ của nhân viên thị trường.
3. Hồn thiện dòng xúc tiến. Công ty chưa chú trọng nhiều đến hoạt động xúc tiến qua hệ thống phân
phối hàng hố của mình, như vậy công ty cần phải xác định xúc tiến là trách nhiệm của mọi thành viên trong hệ thống. Người quản lý hệ thống phân phối
phải lập kế hoạch chia sẻ trách nhiệm và chi phí thực hiện hoạt động xúc tiến. Dựa trên sự phối hợp dữ liệu về sức mua để tạo ra công cụ hữu hiệu, nâng cao
hiệu quả xúc tiến thương mại. Cơng ty cần có sự phối hợp với các thành viên kênh khác trong hệ thống phân phối. Do là hàng tiêu dùng hàng ngày, công ty
lên tiến hành hoạt động quảng cảo, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: qua báo, đài, tivi… các hoạt động hội chợ triển lãm, PR cũng được
phối hợp chặt chẽ. Xác định xem một cuộc hội chợ triển lãm có thể hướng tới bao nhiêu khách hàng rồi từ đó phối hợp thời gian làm hội chợ bao nhiêu lần
trong 1 năm ở những địa điểm thời gian nào là thích hợp. Các chương trình PR cũng đặc biệt phải lưu tâm: tài trợ trên truyền hình, giúp đỡ các cuộc thi trong
phong trào học sinh, sinh viên,…
30
4. Hồn thiện dòng đàm phán. Cơng ty cần tận dụng các phương tiện thông tin hiện đại và kỹ thuật
thương mại điện tử để đàm phán. Cần thu nhập và xử lý thông tin một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác. Cơng ty cần phải soạn thảo các bản hợp đồng
với các điều khoản trong hợp đồng bao gồm các hoạt động nhằm đảm bảo lợi ích trong dài hạn và tồn diện của cả hệ thống chứ không chỉ quan tâm đến quan
hệ trao đổi trực tiếp. Chuyển từ đàm phán theo từng thương vụ buôn bán sang đàm phán nhằm đảm bảo kinh doanh lặp lại của cả hệ thống. Công ty cần tiến
hành quản lý các hợp đồng này, mọi hoạt động giữa các nhân viên thị trường ở đại lý đều được sự quản lý của cơng ty, tránh tình trạng khi nhân viên khơng còn
trung thành với cơng ty nhảy ra làm riêng, họ có mối quan hệ tốt với các đại lý, tất yếu gây ra sự mất khách hàng của cơng ty. Vì thế cơng ty nên có 1 tập hồ sơ
các khách hàng lớn của mình, bao gồm theo dõi tình hình tài chính, nợ,…
Các hợp đồng của công ty cần xây dựng các điều khoản 1 cách chặt chẽ hơn như là xử lý nếu bán hàng giả, hàng không đúng chất lượng sẽ xử phạt ra
sao. Có 1 mức thưởng chiết khấu xứng đáng đảm bảo sự công bằng cho các thành viên kênh không chỉ dựa vào mối quan hệ quen biết từ trước, các hợp
đồng bảo vệ quyền lợi của 2 bên tạo ra sự mong muốn làm ăn lâu dài.
5. Hoàn thiện dòng thanh tốn. Phương thức thanh tốn hợp lý, giảm thời gian thanh toán và số nợ nần
dây dưa giữa các thành viên trong hệ thống. Công ty phải thiết lập một hệ thống thanh toán với phương thức và thời gian hợp lý đồng thời có các biện pháp kiểm
sốt q trình thực hiện dòng thanh tốn để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Công ty cần theo dõi tình hình tài chính của các đại lý để thực hiện cơ chế kiểm
sốt nợ, tránh tình trạng nợ quá hạn và mất khả năng thanh toán. Cần thực hiện hệ thống đặt hàng và thanh toán điện tử để tránh những rủi ro trong cả hệ thống.
6. Hoàn thiện dòng đặt hàng. Xây dựng các quy trình thu thập và giải quyết đơn đặt hàng tối ưu. Vận
dụng Công nghệ thông tin vào việc đặt hàng tự động và quản lý tồn kho bằng máy tính nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và giao hàng. Đáp ứng nhu cầu của
các thành viên kênh một cách nhanh chóng. Đó là việc sử dụng hệ thống máy tính: sau khi nhận được đơn hàng, máy tính kiểm tra tình trạng cơng nợ của
khách hàng và số lượng hàng còn bao nhiêu ở trong kho và ở kho nào, từ đó sẽ
31
gửi hàng tới địa điểm đặt hàng. Cập nhập tình hình dự trữ để phát lệnh sản xuất bổ sung dự trữ.
7. Hồn thiện dòng tài chính. Cơng ty cần có các biện pháp hỗ trợ vốn đối với các thành viên kênh có
tiềm năng về bán hàng có địa điểm cửa hàng tốt, nhưng thiếu vốn. Phát triển họ thành các đại lý lớn, là lực lượng tiêu thụ hàng hố chủ yếu lâu dài của cơng ty.

II. NÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN KẾT GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KÊNH


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×