1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Bảng biểu:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (325.85 KB, 32 trang )


DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

A. Bảng biểu:Bảng 1.1. Quy mô và tốc độ tăng vốn đầu tư bất động sản của tổng công ty Vinaconex trong giai đoạn 2003 – 2008
• Bảng 1.2. Tỷ trọng vốn đầu tư bất động sản trong tổng vốn đầu tư của tổng
công ty Vinaconex trong giai đoạn 2003 – 2008 •
Bảng 1.3. Cơ cấu vốn đầu tư bất động sản của tổng cơng ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008.
• Bảng 1.4. Tỷ trọng từng nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư bất động sản của
tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008. •
Bảng 1.5. Vốn đầu tư kinh doanh bất động sản của tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008 theo từng nội dung.
• Bảng 1.6 Tỷ trọng vốn đầu tư kinh doanh bất động sản của tổng công ty
Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008 theo từng nội dung.

Bảng 1.7. Tổng hợp vốn đầu tư kinh doanh chung cư cao tầng và KĐT mới của tổng cơng ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008.
• Bảng 1.8. Một số dự án đầu tư chung cư cao tầng khu đô thị mới Vinaconex
đã và đang thực hiện hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư. •
Bảng 1.9. Tổng hợp vốn đầu tư kinh doanh cao ốc văn phòng cho thuê của tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008.
• Bảng 1.10. Tổng quan về 2 dự án cao ốc văn phòng đang được thực hiện của
tổng cơng ty Vinaconex •
Bảng 1.11. Tổng hợp vốn đầu tư kinh doanh khách sạn – khu du lịch của tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008.
Chu Hải Nam – Đầu tư 47B GVHD: ThS. Phan Thu Hiền
• Bảng 1.12. Một số dự án đầu tư khách sạn – khu du lịch Vinaconex đã và đang
thực hiện hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư •
Bảng 1.13. Tổng hợp vốn đầu tư kinh doanh trung tâm thương mại của tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008.
• Bảng 1.14. Các dự án đầu tư trung tâm thương mại Vinaconex đã và đang thực
hiện •
Bảng 1.15. Tổng hợp vốn đầu tư kinh doanh khu công nghiệp của tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008.
• Bảng 1.16. Các dự án đầu tư khu cơng nghiệp Vinaconex đang thực hiện và
tìm kiếm cơ hội đầu tư •
Bảng 1.17. Doanh thu tăng thêm trên vốn đầu tư trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008
• Bảng 1.18. Lợi nhuận tăng thêm trên vốn đầu tư trong lĩnh vực đầu tư kinh
doanh bất động sản của tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008 •
Bảng 1.19. Mức đóng góp cho NSNN từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của tổng công ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008

Bảng 1.20. Số chỗ việc làm tăng thêm từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của tổng cơng ty Vinaconex giai đoạn 2003 – 2008

B. Hình vẽ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×