1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khái niệm và Đặc điểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (325.85 KB, 32 trang )


CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ

PHẦN XNK XD VIỆT NAM VINACONEX


I. Lý thuyết về đầu tư bất động sản


1. Khái niệm và Đặc điểm


1.1. Khái niệm
Tại hầu hết các nước, bất động sản được coi là đất đai và những tài sản có liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, tại mỗi một quốc gia khác nhau thì những khái niệm về
đất đai cũng như những tài sản liên quan kia lại không giống nhau. Chẳng hạn, tại Nga, bất động sản được quy định là “mảnh đất” chứ khơng phải là đất đai nói chung
Điều 130 Luật dân sự cộng hòa liên bang Nga, hay ở Thái Lan, người ta quan niệm “bất động sản là đất đai và những vật gắn liền với đất đai, bao gồm cả những quyền
gắn với việc sở hữu đất đai” Điều 100 Luật dân sự Thái Lan. Như vậy, có thể khẳng định rằng khái niệm bất động sản là rất rộng và đa dạng, hoàn toàn tùy thuộc vào các
quy định cụ thể của pháp luật mỗi nước. Theo bộ luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, bất động sản được hiểu là: “Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai; nhà, cơng trình xây dựng gắn
liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, cơng trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định”
Vậy, có thể khái niệm về hoạt động đầu tư bất động sản như sau: Đầu tư bất động sản là sự bỏ ra hay sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến
hành các hoạt động nhằm tạo ra đất đai, các cơng trình và các tài sản khác gắn liền với cơng trình đó.
Chu Hải Nam – Đầu tư 47B GVHD: ThS. Phan Thu Hiền
1.2. Đặc điểm
Với việc có thể được xem như là một trong những hoạt động điển hình nhất của đầu tư phát triển, hoạt động đầu tư bất động sản bao gồm những đặc điểm như
sau:

Quy mơ tiền vốn và vật tư cần thiết cho hoạt động đầu tư bất động sản thường là rất lớn. Vốn đầu tư nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện hoạt
động đầu tư. •
Lao động cần cho các dự án bất động sản cũng rất lớn, đặc biệt là đối với những dự án trọng điểm, quy mơ lớn.

Thời kỳ đầu tư thời gian tính từ khi khởi cơng thực hiện dự án đến lúc dự án được hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác kéo dài. Nhiều dự án bất động
sản có thời gian đầu tư có thể lên đến 5 hay 10 năm.

Thời gian vận hành khai thác các bất động sản sau khi đã hoàn tất cơng cuộc đầu tư xây dựng là rất dài.

Các cơng trình sau khi được hồn thành sẽ phát huy tác dụng ngay tại nơi nó được tạo dựng nên. Chính vì vậy, q trình thực hiện đầu tư cũng như thời kỳ vận
hành các kết quả đầu tư sẽ chịu những ảnh hưởng rất lớn của các nhân tố về tự nhiên, kinh tế, chính trị hay xã hội của vùng hay địa phương đó.

Độ rủi ro tương đối cao. Trong đó, rủi ro bao gồm có từ nguyên nhân chủ quan trình độ kỹ thuật, cơng nghệ, quản lý… và nguyên nhân khách quan điều kiện
tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội….

2. Phân loại đầu tư bất động sản


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×