1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Phân loại đầu tư bất động sản Vốn và nguồn vốn đầu tư bất động sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (325.85 KB, 32 trang )


1.2. Đặc điểm
Với việc có thể được xem như là một trong những hoạt động điển hình nhất của đầu tư phát triển, hoạt động đầu tư bất động sản bao gồm những đặc điểm như
sau:

Quy mơ tiền vốn và vật tư cần thiết cho hoạt động đầu tư bất động sản thường là rất lớn. Vốn đầu tư nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện hoạt
động đầu tư. •
Lao động cần cho các dự án bất động sản cũng rất lớn, đặc biệt là đối với những dự án trọng điểm, quy mơ lớn.

Thời kỳ đầu tư thời gian tính từ khi khởi cơng thực hiện dự án đến lúc dự án được hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác kéo dài. Nhiều dự án bất động
sản có thời gian đầu tư có thể lên đến 5 hay 10 năm.

Thời gian vận hành khai thác các bất động sản sau khi đã hoàn tất cơng cuộc đầu tư xây dựng là rất dài.

Các cơng trình sau khi được hồn thành sẽ phát huy tác dụng ngay tại nơi nó được tạo dựng nên. Chính vì vậy, quá trình thực hiện đầu tư cũng như thời kỳ vận
hành các kết quả đầu tư sẽ chịu những ảnh hưởng rất lớn của các nhân tố về tự nhiên, kinh tế, chính trị hay xã hội của vùng hay địa phương đó.

Độ rủi ro tương đối cao. Trong đó, rủi ro bao gồm có từ nguyên nhân chủ quan trình độ kỹ thuật, cơng nghệ, quản lý… và nguyên nhân khách quan điều kiện
tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội….

2. Phân loại đầu tư bất động sản


2.1. Theo nguồn vốn
Theo nguồn vốn đầu tư, đầu tư bất động sản có thể chia ra làm hai loại chính sau:
Chu Hải Nam – Đầu tư 47B GVHD: ThS. Phan Thu Hiền
2.1.1. Vĩ mơ a Vốn từ trong nước

Vốn nhà nước. + Vốn ngân sách nhà nước.
+ Vốn trái phiếu chính phủ. + Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước.
+ Vốn của các doanh nghiệp nhà nước.

Vốn huy động từ dân cư và khu vực tư nhân. b Vốn từ nước ngồi

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA – Official Development Assistant. •
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi FDI – Foreign Direct Investment. •
Vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại Quốc Tế. •
Vốn huy động từ thị trường vốn Quốc Tế. 2.1.2. Vi mơ
a Bên trong •
Tích lũy từ nội bộ doanh nghiệp. •
Khấu hao hàng năm. b Bên ngoài
• Huy động nợ
+ Ngân hàng. + Các tổ chức tín dụng khác.
+ Đối tác. + Khách hàng.
Chu Hải Nam – Đầu tư 47B GVHD: ThS. Phan Thu Hiền
+ Phát hành trái phiếu công ty.

Phát hành cổ phiếu ra cơng chúng.
2.2. Theo nội dung đầu tư
Phân theo nội dung, đầu tư bất động bao gồm các loại:

Đầu tư chung cư cao tầng và khu đơ thị mới. •
Đầu tư cao ốc văn phòng.

Đầu tư khách sạn – khu du lịch. •
Đầu tư trung tâm thương mại. •
Đầu tư khu cơng nghiệp. •
Một số loại hình khác: khu cơng nghệ cao, chợ...
2.3. Theo hình thức đầu tư
• Đầu tư trực tiếp.
• Đầu tư gián tiếp.
• Liên doanh liên kết.

3. Vốn và nguồn vốn đầu tư bất động sản


3.1. Vốn đầu tư bất động sản
• Khái niệm:
Vốn đầu tư bất động sản là những hàng hóa sẵn có để sử dụng làm yếu tố đầu vào trong quá trình đầu tư bất động sản Theo kinh tế học cổ điển.
Với vai trò là yếu tố đầu vào như vậy, vốn đầu tư bất động sản có thể bao gồm: tiền bạc, máy móc, cơng cụ lao động, bản quyền cơng nghệ hay nhân lực...
• Phân loại:
+ Vốn tài chính.
Chu Hải Nam – Đầu tư 47B GVHD: ThS. Phan Thu Hiền
+ Vốn nhân lực. + Vốn thiên nhiên.
+ Vốn cơ sở hạ tầng. + Vốn cơng nghệ.
• Đặc điểm:
+ Có thể tạo ra được. + Có thể tồn tại dưới cả dạng vật chất tiền bạc, máy móc… hay phi vật
chất bí quyết cơng nghệ. + Khơng bị sử dụng hết ngay lập tức trong quá trình đầu tư.
• Vai trò:
Là nhân tố khơng thể thiếu trong quá trình tạo ra các bất động sản.
3.2. Nguồn huy động:

Khái niệm: Nguồn huy động vốn đầu tư bất động sản là phần tích lũy của các cá nhân,
tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và chính phủ ở trong cũng như ngồi nước có thể được đưa vào q trình đầu tư tạo ra các bất động sản.
• Phân loại:
+ Nguồn bên trong: Từ chính các doanh nghiệp. + Nguồn bên ngoài: Từ các cá nhân, các tổ chức và các chính phủ.
• Đặc điểm:
+ Đa dạng, phong phú. + Quy mơ thường lớn.
• Vai trò:
Chu Hải Nam – Đầu tư 47B GVHD: ThS. Phan Thu Hiền
+ Đáp ứng nhu cầu vốn cho quá trình tạo ra các bất động sản. + Thúc đẩy và mở rộng các mối quan hệ kinh tế quốc tế.
+ Nâng cao uy tín của quốc gia cũng như các doanh nghiệp trên trường quốc tế.

4. Các giai đoạn của quá trình đầu tư bất động sản


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×