Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp:

1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp:

Tải bản đầy đủ - 60trang

SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình Thái2.1.2 Ngành nghề kinh doanh:

Mua bán thiết bị máy văn phòng, máy photocopy, máy vi tính, vật tư ngành

in và phụ tùng, máy fax, máy chiếu, máy chấm công, máy hủy giấy, máy đếm tiền.

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng.

Cho thuê thiết bị văn phòng.

Mua bán văn phòng phẩm sỉ và lẻ.

Đại lý ký gửi hàng hóa…..

2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng bộ máy quản lý:

Công ty có cơ cấu tổ chức bao gồm các hệ thống đảm bảo mang lại hiệu quả

cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Để thực hiên được điều đó,

các bộ phận phải có mối liên hệ nhất định.

 Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi

vấn đề quan trọng của công ty theo Luật Doanh Nghiệp và điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư

ngắn hạn và dài hạn trong việc phát triển công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu

ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

 Ban kiểm soát: do đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát

mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

 Hội đồng quản tri: là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công

ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của công ty,

trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị

định hướng các chính sách tồn tại và phát triển thông qua việc hoạch định

chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm cho phù hợp với tình

hình sản xuất kinh doanh của công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại

diên theo pháp luật của công ty

 Tổng giám đốc: do hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, chịu trách nhiệm

trước HĐQT trong công tác điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty,

ban hành kế hoạch kinh doanh, dịch vụ, nhân sự, tài chính hàng năm theo

định hướng của hội đồng quản trị.19SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình Thái Giám đốc: do hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, giúp việc cho tổng

giám đốc trong công tác xây dựng và triển khai công tác tổ chức, quản lý

trong công ty, đồng thời tham mưu nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanhdịch vụ do hội đồng quản trị đề ra. Giúp việc cho giám đốc có 2 phó giám

đốc và các trưởng phòng/ phó phòng.

 Phó giám đốc kinh doanh: giúp việc cho giám đốc trong công tác triển khai

tổ chức, quản lý điều hành hệ thống kinh doanh bán lẻ của công ty.

 Phó giám đốc kỹ thuật: giúp việc cho giám đốc trong công tác triển khai tổ

chức, quản lý điều hành hệ thống kinh doanh dịch vụ của công ty.

 Các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc:

- Phòng hành chính và nhân sự: quản trị nguồn nhân lực, thực hiện công tác

tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động

- Phòng kế toán: lập kế hoạch tài chính: tiền mặt, vay vốn, vốn lưu động, quản

lý khoản thu, chi, giao dịch ngân hàng và quản lý sồ sách chứng từ báo cáo

tài chính cho công ty

- Phòng kinh doanh bán sỉ và lẻ: lập kế hoạch kinh doanh, triển khai chiến lược

kinh doanh, Kiểm soát, theo dõi kết quả kinh doanh định kỳ, tìm kiếm khách

hàng, thiết lập mối quan hệ đối với khách hàng tiềm năng và tổ chức hệ thống

đại lý của công ty

- Phòng dự án : Tổ chức thu thập, phân tích thông tin các dự án, thiết lập mối

quan hệ đối với các chủ dự án., thực hiện dự án.

- Phòng ký thuật và bảo hành: đảm bảo chất lượng công tác hậu mãi của công

ty. Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng. Giải quyết khiếu nại của khách

hàng

- Phòng tổng hợp: nhu cầu của các phòng ban có liên quan để lập kế hoạch

mua hàng và đặt hàng. Phối hợp với phòng kho vận để kiểm tra hàng mua.

Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.

- Phòng tiếp thị: cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả, phương thưc chiêu thị

của các thương hiệu cạnh tranh, tổng hợp, phân tích và xử lý. Xây dựng, tổ20SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình Tháichức, triển khai các ý tưởng tiếp thị, chiến lược tiếp thị. Cung cấp thông tin

sản phẩm và thị trường, hỗ trợ cung cấp thông tin khách hàng tư vấn và hỗ

trợ xử lý thương vụ. Hỗ trợ thực hiện các chương trình hội nghị khách hàng,

thuyết trình về sản phẩm, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm.

- Phòng đào tạo: Lập kế hoạch đào tạo hàng năm/ đột xuất và tham mưu giám

đốc phê duyệt. Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo.

2.1.4 Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Quý Phát

Hội đồng QT

Tổng giám đốcGiám đốcPhó Giám kinh tếPhó Giám đốc KDPhòng

kinh

doanhBán lẻPhòng

dự ánPhòng

tổng

hợpPhòng

kỹ

thuật

và bảo

hànhPhòng

tiếp

thịPhòng

kế

toánPhòng

hành

chínhnhân

sựBán sỉHình 2-1: Sơ đồ tổ chức

2.2 Hoạt động kinh doanh:

2.2.1 Sản phẩm, dịch vụ chính:

a. Máy photocopy:21Phòng

đào

tạoSVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình TháiDòng sản phẩm kỹ thuật số, cung cấp giải pháp photocopy đen trắng với tốc

độ cao, có thể kết nối với máy vi tính để in trực tiếp mà không cần máy in, có chức

năng đảo hai mặt và chia ra thành bộ.

Dòng máy photocopy đa chức năng: photocopy, in, fax, scan.

b. Máy fax:

Các sản phẩm máy fax cung cấp giải pháp dành cho văn phòng và các

ứng dụng mở rộng, máy đa chức năng tốc độ fax nhanh và tự động.

c. Máy in khổ rộng:

Giải pháp máy in khổ rộng thích hợp cho các công ty chuyên xây dựng thiết

kế.

Máy in màu với độ phân giải cao, rõ nét.

Máy in siêu tốc: giải pháp sao chụp số lượng nhiều, tốc độ cao mà chi

phí thấp.

d. Các dụng cụ văn phòng:

Cần thiết cho việc lưu giữ tài liệu như đồ bấm kim, bấm lỗ, kẹp giấy,

bìa đựng hồ sơ… là những vật dụng tuy nhỏ nhưng cũng vô cùng quan trọng đã góp

phần cho văn phòng bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

Ngoài các sản phẩm chính công ty còn phân phối và cung cấp các phụ

kiện và dịch vụ đi kèm như: bảo hành, lắp ráp, sửa chữa, cho thuê…

Các sản phẩm mà công ty cung cấp luôn áp dụng công nghệ tiên tiến

nhất với các tính năng hiện đại, mang tính tiên phong, tích hợp các tiện ích, đa tính

năng, đơn giản trong điều khiển sử dụng: do vậy luôn đảm bảo sẵn sàng cung cấp

cho người sử dụng những giải pháp phân phối tài liệu tối ưu trong quản lý văn bản

cũng như kiểm soát tốt chi phí văn phòng.

Baûng 2-1 Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm

ĐVT: cái

Sản phẩm

Máy photocopy

Máy faxNăm 2008

Số lượng

Tỷ trọng (%)

2.106

52.54

98

2.4522Năm 2009

Số lượng

Tỷ trọng (%)

3.801

37.52

312

9.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp:

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×