Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
2 Quy chế hoạt động và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động:

2 Quy chế hoạt động và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động:

Tải bản đầy đủ - 60trang

SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình TháiNgười lao động phải tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận lao động đã ký kết cũng

như tuân thủ các điều chỉnh, bổ sung mà công ty thay đổi sau này theo quy định nhà

nước

3.2.2 Hồ sơ cá nhân:

Mỗi nhân viên sẽ bổ túc hồ sơ cá nhân đầy đủ, cũng như điền tên vào một

mẫu dữ liệu mà công ty đã soạn sẵn. Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin cá nhân

của mỗi nhân viên, ví dụ như về địa chỉ, số điện thoại, tình trạng gia đình… cũng

đều phải được thông báo đến bộ phận nhân sự trong vòng 20 ngày kể từ ngày có sự

thay đổi.

Bất cứ sự khai man lý lịch nào cũng đều là một lý do chính đáng để công ty

có thể ngưng hợp đồng với bản thân nhân viên vi phạm.

3.2.3 Điều kiện làm việc:

 Ngày làm việc: từ thứ hai đến thứ bảy.

 Giờ làm việc bình thường:

- Sáng từ 7h30 đến 12h00.

- Chiều từ 13h30 đến 17h00.

3.2.4 Ngày nghi:

Nhân viên được nghỉ làm việc trong những ngày lễ theo quy định chung của

nhà nước Việt Nam. Một năm trung bình nhân viên sẽ được nghỉ khoảng 8 ngày lễ.

Nhân viên cũng được nghỉ với một trong những trường hợp sau đây:

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày- Con kết hôn : nghỉ 01 ngày

- Người thân chết: nghỉ 03 ngày47SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình Thái3.2.5 Làm thêm giờ:

Công ty có thể yêu cầu làm việc ngoài giờ tùy thuộc vào nhu cầu công việc.

Việc thanh toán lương ngoài giờ chỉ được thực hiện nếu nhân viên có được sự chấp

thuận của trưởng phòng trước khi nhân viên đó làm thêm giờ.

Lương làm thêm giờ bằng 150% lương giờ làm việc bình thường.

Vào ngày lễ và ngày nghỉ hàng tuần lương giờ làm thêm bằng 200% lương

giờ làm việc bình thường.

Lương giờ căn bản: lương tháng căn bản/ 280 giờ.

Các nhân viên đảm nhận chức năng phụ trách ( cấp quản lý) hay cao hơn sẽ

không nhận được lương phụ trội.

3.2.6 Đồng phục:

Công ty cung cấp đồng phục, thẻ nhân viên , mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc

do công ty quy định. Nếu nhân viên nào muốn có nhiều đồng phục hơn số lượng mà

công ty cung cấp, công ty có thể bán thêm cho họ với giá do công ty quy định.

3.2.7 Các chế độ chính sách khác:

 Phúc lợi xã hội:

Các loại phuc lợi mà người lao động được hưởng rất đa dạng và phụ thuộc

vào nhiều yếu tố khác nhau như quy định của chính phủ, tập quán trong nhân dân,

mức độ phát triển kinh tế, khả năng tài chính và các yếu tố, hoàn cảnh cụ thể của

doanh nghiệp. Phúc lợi thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến đời sống của

người lao động, có tác dụng kích thích nhân viên trung thành, gắn bó với doanh

nghiệp. Dù ở cương vị cao hay thấp, hoàn thành tốt công việc hay chỉ ở mức độ

bình thường, có trình độ lành nghề cao hay thấp, đã là nhân viên trong doanh

nghiệp thì đều được hưởng phúc lợi. Phúc lợi của doanh nghiệp gồm có:

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:

+ Nghỉ hưu:

Vào bất cứ năm nào, nam nhân viên nào đã đủ 60 tuổi, nữ nhân viên nào đã

được 55 tuổi đều phải ngưng làm việc để nghỉ hưu.48SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình Thái+ Nghỉ phép:

Sau khi hoàn tất 12 tháng làm việc, nhân viên sẽ được nghỉ phép hàng năm

như:

Từ năm thứ 1-5: 12 ngàyTừ năm thứ 6-10: 13 ngàyTừ năm thứ 11-15: 14 ngàyTừ năm thứ 16-20: 15 ngàyTừ năm thứ 21-25: 16 ngàyTừ năm thứ 26-30: 17 ngàyNhân viên nào chưa có đủ 12 tháng làm việc liên tục sẽ được tính số ngày

nghỉ phép tương ứng với số tháng đã làm việc.

Công ty sẽ cho phép nhân viên tạm ứng trước những ngày nghỉ phép sau khi

nhân viên ấy đã qua thời gian thử việc. Để thuận tiện cho hoạt động của công ty,

thời gian để tính số ngày phép thường niên cho tất cả mọi nhân viên sẽ được bắt đầu

từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12.

Nhân viên không được chuyển số ngày phép còn lại sang năm tiếp theo, với

số ngày nghỉ còn lại trong năm mà nhân viên chưa sử dụng hết, công ty sẽ thanh

toán lại cho nhân viên bằng tiền mặt tương đương với tiền lương làm việc theo giờ

bình thường trong những ngày ấy.

+ Trợ cấp của công ty cho các nhân viên đông con hoặc có hoàn cảnh khó

khăn.

+ Quà tặng của công ty cho nhân viên vào các dịp sinh nhật, cưới hỏi

 Khám sức khỏe định kỳ:

Hàng năm, mọi nhân viên sẽ được khám sức khỏe định kỳ. Việc khám sức

khỏe cho nhân viên có thể được tổ chức ngay tại công ty hay tại một bệnh viện đã

được chỉ định trước (tùy thuộc vào sự chỉ định của công ty ). Lịch khám sức khỏe sẽ

do phòng nhân sự sắp xếp và thông báo cụ thể.

 Tham quan:49SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình TháiHàng năm, tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể công ty có thể tổ chức tham

quan, nghỉ dưỡng hoặc nghỉ mát cho tập thể cán bộ nhân viên công ty .

3.2.8 Xây dựng đoàn thể và giải quyết tranh chấp lao động ở công ty:

Công ty tôn trọng pháp luật và tập quán của người Việt Nam.

Công ty đã ký thỏa ước lao động tập thể với người lao động.

Công ty đồng ý thành lập công đoàn và các tổ chức khác để bảo vệ quyền lợi

cho người lao động.

Việc giải quyết các tranh chấp lao động công ty sẽ ưu tiên thương thuyết trực

tiếp và cụ thể với người lao động. Trong trường hợp không thể giải quyết được thì

có thể đưa ra các đòan thể và tòa án lao động giải quyết. Đối với người lao động

tham gia công đoàn có hai lý do: lợi ích kinh tế, giảm bớt các đối xử không công

bằng từ phía lãnh đạo.

Trên thực tế, công đoàn công ty mới được thành lập khoảng hai năm với tổng

số gần 100 đoàn viên và bước đầu có những hoạt động khá tốt nhằm bảo vệ quyền

lợi nhân viên như: tham gia vào ủy ban kiểm tra vệ sinh môi trường, tổ chức các

cuộc tranh giải thể thao như bóng đá, cầu lông, tổ chức các cuộc thi văn nghệ như

hát karaoke.

Chính những hoạt động công đoàn đã giúp mọi người gắn kết với nhau và

hiểu nhau phát huy tinh thần đồng đội cao, đó là động lực đưa doanh nghiệp ngày

càng phát triển nhờ sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau

trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ưu điềm và nhược điểm:

- Ưu điểm :50SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình Thái+ Công ty coi trọng công tác hoạch định nguồn nhân lực và coi đây là

công tác thường xuyên của tổ chức. Quá trình xây dựng hoạch định

nguồn nhân lực được quan tâm của toàn bộ công ty.

+ Chế độ khen thưởng nhân viện thỏa đáng và đúng lúc. Chính điều đó

làm động lực cho nhân viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được

giao nâng cao hiệu quả trong công việc.

+ Điều kiện làm việc của lao động quản lý được quan tâm và đầu tư đúng

mức cho môi trường làm việc an toàn, có đủ điều kiện làm việc tốt, tạo

bầu không khí quan hệ thân thiện trong công ty.

- Nhược điểm:

+ Chiến lược đào tạo cán bộ quản lý tương lai chưa được quan tâm đúng

mức, hầu hết các đơn vị chỉ tập trung vào công tác huấn luyện có tính

cấp thời trước mắt mà chưa tính đến việc đào tạo cho đội ngũ kế thừa

trong tương lai.

+ Việc thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện chưa được định hướng rõ

ràng, nên tập trung vào mục tiêu đào tạo nào cần phải triển khai thực

hiện cho có hiệu quả.

+ Hoạt động của công ty chủ yếu là thương mại và dịch vụ nên vấn đề

nguồn nhân lực rất cần thiết. Đòi hỏi các nhà quản trị làm công tác

nhân sự phải có trình độ và kinh nghiệm trong việc xử lý các tình

huống mà công ty không mong muốn để không làm mất lòng khách

hàng và tránh làm tổn thương đến nhân sự.

+ Việc tuyển dụng nhân sự còn dựa vào mối quan hệ xã hội việc đó làm

mất đi yếu tố khách quan trong vai trò lãnh đạo.

+ Số lượng nhân viên trong các phòng, ban còn đông so với lượng công

việc của công ty.

+ Không có những chế độ xét tuyển lên lương, thăng chức vượt cấp theo

thành tích công tác, chủ yếu chỉ dựa vào thâm niên, bằng cấp một cách51SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình Tháimáy móc. Các mức khen thưởng còn thấp, chỉ mang tính hình thức,

chiếu lệ.

+ Chưa có kế hạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, mới chỉ

thực hiện theo kế hoạch ngắn hạn và còn mang tính tự phát, bị động.

+ Chưa chú ý đến việc đào tạo nâng cao cho nguồn nhân lực đặc biệt là

bộ phận nhân lực được lựa chọn để đào tạo trở thành nguồn nhân lực

chủ chốt và quản lý cấp cao trong tương lai của công ty.

+ Các nội dung đào tạo nghiêng về nghiệp vụ chuyên môn nhiều hơn là

nâng cao trình độ quản lý, trong khi hầu như lãnh đạo đều được đào tạo

từ môi trường kỹ thuật ra nên kỹ năng quản lý kiến thức về quản trị

nguồn nhân lực còn hạn chế.52SVTH: Lê Thị Hoàng OanhCHƯƠNG 4GVHD: Lê Đình TháiĐỀ XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀQUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CTY QUÝ PHÁT

4.1 Đề Xuất

Công ty có được như ngày nay đó là nhờ vào sự đóng góp của đội ngũ nhân

viên trong công ty. Tuy nhiên ở một chửng mực nào đó công ty cũng còn vướng

phải một vài thiếu sót cần phải tháo gỡ. Là một số vần đề về quản trị nhân sự tại

các doanh nghiệp trong nước.Với kiến thức còn hạn chế em xin đưa ra một đề xuất

như:

Công ty đã hoạt động khác lâu trong ngành thương mại – dịch vụ và nhận

được sự tín nhiệm từ phía khách hàng và các nhà cung cấp. Công ty nên tổ chức các

buổi họp mặt khách hàng trung thành để lăng nghe ý kiến đóng góp của họ về mọi

mặt hoạt động của công ty. Có như vậy công ty mới kịp thời điều chỉnh những thiếu

sót để nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Công ty nên có các chính sách hỗ trợ, đào tạo bậc đại học và sau đại học

không những cho nhân viên cấp cao, mà cho các nhân viên có tiềm năng trong

tương lai có thể phát triển họ đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Đó là động lực thúc

đẩy sự phấn đấu của nhân viên, giúp họ thấy được sự quan tâm của các nhà lãnh

đạo .

Công ty nên áp dụng hình thức tuyển dụng công bằng và khách quan.

Đối với một số bộ phận đang hoạt động tăng trưởng, công ty cần có cơ chế

khuyến khích một số cán bộ có khả năng phát triển liên hệ học hỏi cách ứng xử lãnh

đạo.

4.2 Một số giải pháp cho vấn đề quản trị nhân sự tại Cty Quý Phát:

4.2.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý:

Trên đây đã phân tích từng nét chung riêng tình hình quản lý nhân sự cũng

như chế độ tiền lương, tình hình hoạt động kinh doanh. Từ sự phân tích đó, phần

nào thấy được mặt tích cực và hạn chế còn tồn tại. Đối với những mặt tích cực,53SVTH: Lê Thị Hoàng OanhGVHD: Lê Đình Tháicông ty nên tiếp tục phát huy hơn nữa, còn những mặt còn hạn chế nên phấn đấu

tìm biện pháp khắc phục.

Trong những mặt hạn chế tại công ty, có những vấn đề thuộc về những

nguyên nhân khách quan mà mọi doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị

trường đều gặp phải: sự cạnh tranh khốc liệt cả trong và ngoài nước khiến hoạt

động kinh doanh ngày càng khó khăn: chế độ chính sách của nhà nước trong các

lĩnh vực, những thay đổi trong quan điểm của người tiêu dùng…Những mặt khách

quan này đòi hỏi công ty phải linh động uyển chuyển để thích nghi và khắc phục,

chính những điều đó sẽ giúp gạn lọc những doanh nghiệp có khả năng thích nghi thì

tồn tại, nếu không sẽ bị phá sản.

Để tồn tại đã khó, để đứng vững càng khó khăn hơn. Lúc này, vấn đề của

công ty là khắc phục những khó khăn chủ quan phát sinh trong nội bộ công ty.

Những khó khăn này là cản trở trên con đường phát triển của công ty.

Từ những nhận định đó, cộng thêm sự hiểu biết về tình trạng thực tế công ty,

em mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào

sự nghiệp phát triển chung của cả công ty.

- Cải tiến chế độ thù lao và đãi ngộ đảm bảo tính công bằng và duy trì được

nguồn nhân lực bên trong và thu hút bên ngoài công ty. Tiền lương hiện tại

công ty chưa thể hiện tính công bằng, không phản ánh trên hiệu quả công

việc, việc tăng lương, khen thưởng chỉ dựa trên đánh giá chủ quan.

- Kế hoạch tuyển dụng phải được xây dựng trước trên cơ sở có sự nghiên cứu

dự báo nhu cầu về kế hoạch và tình hình hoạt động SXKD của đơn vị hàng

tháng, quý, năm. Ưu tiên việc điều động lại nhân sự ngay trong công ty một

cách hợp lý trước khi tuyển dụng mới. Nghiêm khắc xem xét và yêu cầu giải

trình hợp lý đối với những trường hợp đơn vị đề xuất không nằm trong kế

hoạch để tránh tình trạng các đơn vị chủ quan không thực hiện xây dựng nhu

cầu về nhân sự nghiêm túc ngay từ đầu.

- Trong đầu năm nay công ty đăng ký bổ xung thêm một số ngành nghề như:

xây dựng công trình, nhà dân dụng và vận tải hàng hóa. Trước khi bước sang54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Quy chế hoạt động và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động:

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×