1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

VỊ huy ®éng vèn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG

3.2.1. Về huy động vốn.


Đảm bảo an toàn vốn tín dụng là yếu tố đầu tiên mà ngân hàng phải quan tâm khi ra quyết định cho vay hoặc không cho vay. Ngân hàng huy động
tiền gửi là để cho vay và chênh lệch giữa lãi suất đầu ra và lãi suất đầu vào sẽ tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng.
Tiền gửi của các đơn vị kinh tế ở ngân hàng là luôn tồn tại và ngân hàng có thể dùng ngay nguồn vốn này để cho vay, nhng vấn dề là làm sao để
không có hiện tợng ồ ạt rút tiền ra khỏi ngân hàng. Và để có tính ổn định t- ơng đối về nguồn vốn này thì ngân hàng cần:
Huy động đợc nhiều các tổ chức kinh tế mở tài khoản tại ngân hàng của mình.
Ngân hàng cần phải tổ chức thanh toán nhanh chóng, không gây khó khăn cho khách hàng và phải luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách
hàng, coi khách hàng của mình là thợng đế, phục vụ, hớng dẫn họ tận tình để khách hàng có ấn tợng với ngân hàng mình, từ đó làm tăng thêm lợng khách
hàng đến với ngân hàng mình. Bằng việc phân tích hoạt động kinh doanh của chi nhánh ở chơng 2 ta
thấy nguồn vốn của chi nhánh có tăng nhng cơ cấu các nguồn vốn tạo lập đợc vẫn cha có sự cân đối cần thiết. Quan trọng hơn cả chính là sự tăng trởng các
loại nguồn vốn vẫn cha thực sự đáp ứng đợc nh mong đợi so với khả năng của nó. Phải thấy rằng nguồn vốn huy động trong dân là nguồn vốn có ý nghĩa vô
cùng quan trọng không chỉ cho bản thân ngân hàng mà còn cho toµn bé nỊn kinh tÕ cđa thµnh phè. Ngn vèn nhàn rỗi còn tồn đọng trong dân có thể nói
là rất lớn, gấp nhiều lần so với con số mà ngân hàng huy động đợc. Nếu ngân hàng khai thác hết đợc nguồn vốn này thì đây sẽ là nguồn lực vô cùng quan
trọng để ngân hàng cung ứng vốn cho sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, ngân hàng nên đa ra một mức lãi suất và hình thức huy động thật sự hấp dẫn
HàNG
đủ để đánh thức và khơi dậy sự khao khát tiền lời trong d©n nh»m thu hót thËt nhiỊu ngn vèn vỊ cho ngân hàng.
Chiến lợc khách hàng trong kinh doanh là một giải pháp đem lại cho ngân hàng nguồn vốn đáng kể và không thể phủ nhận đợc tầm quan trọng của
nó trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực tiếp thị, tuyên truyền,
khuyến mãi, mở rộng mạng lới hoạt động, tạo nhiều tiện ích cho cả khách hàng và ngân hàng nhằm thực hiện mục tiêu của ngân hàng là đa hoạt động
kinh doanh ngày càng tăng trởng và phát triển cả về số lợng và chất lợng. Ngân hàng cần có hớng huy động vốn dới nhiều dạng khác nhau để thu
hút đợc nhiều thành phần kinh tế đến với ngân hàng.

3.2.2. Về sử dụng vốn.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×