1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

VỊ sư dơng vèn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG
đủ để đánh thức và khơi dậy sự khao khát tiỊn lêi” trong d©n nh»m thu hót thËt nhiỊu ngn vốn về cho ngân hàng.
Chiến lợc khách hàng trong kinh doanh là một giải pháp đem lại cho ngân hàng nguồn vốn đáng kể và không thể phủ nhận đợc tầm quan trọng của
nó trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực tiếp thị, tuyên truyền,
khuyến mãi, mở rộng mạng lới hoạt động, tạo nhiều tiện ích cho cả khách hàng và ngân hàng nhằm thực hiện mục tiêu của ngân hàng là đa hoạt động
kinh doanh ngày càng tăng trởng và phát triển cả về số lợng và chất lợng. Ngân hàng cần có hớng huy động vốn dới nhiều dạng khác nhau để thu
hút đợc nhiều thành phần kinh tế đến với ngân hàng.

3.2.2. Về sử dụng vốn.


Với t cách là ngời cho vay, các giải pháp của ngân hàng thơng mại tập trung chủ yếu vào hai mặt sinh lời và rủi ro. Đây là hai mặt đối lập có ý nghĩa
quyết định chất lợng tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Lợi nhuận mang lại từ hoạt động này càng cao thì phát triển song song cùng chiều
với nó là rủi ro xảy đến cũng sẽ rất cao và ngợc lại. Ngân hàng không nên cho vay một khoản vay vợt khả năng thanh toán
của ngời vay bởi vì khi đến hạn trả nợ nếu khách hàng không thanh toán đợc nợ cho ngân hàng thì việc thu nợ và giải quyết món vay đó cũng là vấn đề
không đơn giản, có khi phải nhờ đến sự can thiệp của toà án. Khi đã cho vay một khoản vay thì ngân hàng phải có trách nhiệm quan
tâm và giám sát các khoản vay xem nguồn vốn mà mình đầu t có đợc sử dụng đúng mục đích và có đợc lành mạnh không.
Ngân hàng cần đa ra chính sách tín dụng phù hợp, rõ ràng để tập thể cán bộ và nhân viên ngân hàng hiểu và thực hiện tốt tất cả các nghiệp vụ liên
quan. Trên cơ sở đó có phơng pháp hớng dẫn khách hàng cùng thực hiện và
HàNG
thu hút đợc ngày càng nhiều khách hàng đến với ngân hàng, đảm bảo sự hoạt động của nguồn vốn đợc an toàn và hiệu quả nhất.
Tổ chức thực hiện cho vay đúng kỹ thuật, đúng quy trình và quy chế, không cho vay vợt quá khả năng kiểm soát của ngân hàng.
Thực hiƯn cho vay ®óng quy chÕ nh møc cho vay tối đa đối với một khách hàng là bao nhiêu, mức bảo lãnh đối với một khách hàng đợc phép là
bao nhiêu, Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng có thể áp dụng các hợp đồng
cho vay tín dụng với lãi suất có thể điều chỉnh đợc để giảm rủi ro lãi suất cho cả khách hàng và ngân hàng, nó cũng cho phép ngân hàng khai thác thêm thị
trờng mới với những khách hàng thích hợp loại cho vay này. Thực hiện chính sách hạ lãi suất cho vay để khuyến khích các doanh
nghiệp vay vốn, đồng thời tăng lãi suất huy động lên để thu hút nguồn tiền của công chúng. Từ đó, góp phần cân bằng nguồn vốn tín dụng và thúc đẩy
hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển. Ngân hàng nên duy trì nguồn thanh khoản của mình ở mức cần thiết
thông qua việc tính toán và thông báo cho khách hàng biết khi cần thu hồi vốn. Khi lãi suất thị trờng có xu hớng tăng, ngân hàng có thể thông báo cho
khách hàng để thu hồi vốn nhằm tái đầu t với một mức lãi suất cao hơn. Việc này giúp ngân hàng hạn chế đợc những thiệt hại mang tính chi phí cơ hội và
đáp ứng đợc yêu cầu của khách hàng khi có nhu cầu vay vốn lu động thờng xuyên.
Tập trung xử lý những khoản tín dụng khó đòi, hạn chế và ngăn ngừa phát sinh nợ quá hạn mới, tạo cơ chế an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng.

3.2.3. Bảo toàn vốn gắn liền với việc cho vay của ngân hàng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×