1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Kiểm tra hình dáng hình học sau gia cơng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.69 MB, 94 trang )


Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật - - Chuyên nghành CN CTM
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
82
Các kết quả đo độ nhám bề mặt cho thấy độ bóng bề mặt sau khi phay đạt được khá cao và gần bằng phương pháp gia công bằng mài. Hơn thế nữa, bề mặt gia
cơng sau phay có độ mịn rộng và ít nhấp nhơ.

5. Kiểm tra hình dáng hình học sau gia công


Sau khi gia công, để kiểm tra độ chính xác hình học của chi tiết, sử dụng máy đo CMM nhằm xác định hình dáng và kích thước và thu thập dữ liệu điểm trên
biên dạng, sau đó xây dựng lại phương trình đường cong biên dạng và so sánh với các phương trình đã xây dựng trước khi gia cơng. Tọa độ các điểm được xác định
như sau: x
i
y
i
x
i
y
i
x
i
y
i
-29,948 1,543
-1,754 -29,768
-1,876 -29,890
-29,122 3,998
-5,456 -29,289
-5,345 -29,657
-28,185 5,241
-8,812 -28,656
-8,848 -28,446
-27,450 8,677
-12,340 -27,876
-12,230 -27,664
-26,415 10,976
-15,435 -25,733
-15,690 -25,895
-25,380 13,229
-18,446 -23,682
-18,579 -23,096
-24,745 15,549
-21,398 -21,389
-21,409 -21,296
-24,114 17,456
-23,540 -18,609
-23,538 -18,543
-23,280 20,278
-25,633 -15,636
-25,655 -15,724
-22,534 22,507
-27,298 -12,209
-27,387 -12,484
-22,644 22,655
-28,596 -9,071
-28,580 -9,489
-22,890 21,980
-29,479 -5,567
-29,334 -5,541
-21.987 21,549
-29,368 -1,786
-29,899 -1,404
Áp dụng các phương pháp khớp đường cong, ta cũng xác định được phương trình đường cong biên dạng cam như sau:
2 2
2 2
y - 2,4762x - 85,3963 = 0 x + y + 21,104x + 2-1,04y -1005 = 0
x + y + 20,0262x + 20,0262y -887,365 = 0 Sai số của các hệ số trong các phương trình trên so với các hệ số của các phương
trình ban đầu là rất nhỏ, do vậy độ chính xác về hình dàng hình học và kích thước gia cơng là chấp nhận được.
Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật - - Chuyên nghành CN CTM
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
83
1. Kết luận
Việc sử dụng giải tích xây dựng các đường cong trong kỹ thuật có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong công nghệ tái tạo ngược. Điều này cho phép chúng
ta có thể tạo ra được các đường cong gia công trơn từ những điểm thực nghiệm đo được từ công nghệ tái tạo ngược như máy đó 3 chiều CMM giúp chúng ta tạo ra
được những bề mặt, biên dạng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong ngành cơ khí chế tạo máy.
Ngồi ra việc sử dụng dao phay phủ PVD TiAlN cắt thép có độ cứng cao
55HRC với năng suât cao và chất lượng bề mặt tốt Ra = 0.37 m cũng là một hướng quan trọng trong việc sử dụng các công nghệ mới của thế giới vào trong sản
xuất thực tế. Do có lớp phủ PVD làm giảm ma sát giữa phơi và vật liệu gia cơng do vậy độ mòn của dao rât nhỏ đồng thời cho chất lượng bề mặt gia công cao.
Như vậy, với việc sử dụng phương pháp phay bao hình để gia cơng các bề mặt định hình khơng tròn xoay cho độ chính xác về hình dáng hình học và chất
lượng bề mặt cao đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.

2. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (94 trang)

×