1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Hƣớng nghiên cứu tiếp theo Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ T 2001, Ngun lý gia cơng Trần Mao, Phạm Đình Sùng 1998, Vật liệu cơ khí, NXB Giáo dục.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.69 MB, 94 trang )


Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật - - Chuyên nghành CN CTM
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
83
1. Kết luận
Việc sử dụng giải tích xây dựng các đường cong trong kỹ thuật có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong công nghệ tái tạo ngược. Điều này cho phép chúng
ta có thể tạo ra được các đường cong gia công trơn từ những điểm thực nghiệm đo được từ công nghệ tái tạo ngược như máy đó 3 chiều CMM giúp chúng ta tạo ra
được những bề mặt, biên dạng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong ngành cơ khí chế tạo máy.
Ngồi ra việc sử dụng dao phay phủ PVD TiAlN cắt thép có độ cứng cao
55HRC với năng suât cao và chất lượng bề mặt tốt Ra = 0.37 m cũng là một hướng quan trọng trong việc sử dụng các công nghệ mới của thế giới vào trong sản
xuất thực tế. Do có lớp phủ PVD làm giảm ma sát giữa phơi và vật liệu gia cơng do vậy độ mòn của dao rât nhỏ đồng thời cho chất lượng bề mặt gia công cao.
Như vậy, với việc sử dụng phương pháp phay bao hình để gia cơng các bề mặt định hình khơng tròn xoay cho độ chính xác về hình dáng hình học và chất
lượng bề mặt cao đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.

2. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo


Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp nội suy spline và phương pháp bình phương tối thiểu xây dựng các phương trình tốn học biểu diễn các đường cong kỹ
thuật phức tạp từ đám mây điểm có được bằng các phương pháp sử dụng trong công nghệ tái tạo ngược nhằm ứng dụng trong sản xuất bằng các công nghệ
CADCAMCNC. Nghiên cứu ứng dụng các thuật toán trên nhằm xây dựng các bề mặt chi tiết
máy từ các đám mây điểm nhằm tạo ra các bề mặt trơn. Nghiên cứu ứng dụng dao phay phủ PVD trong công nghệ phay cứng nhằm
gia công thép đã qua nhiệt luyện đạt độ cứng cao 55HRC. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt đến độ mòn của dao phay
phủ PVD.
CHƢƠNG V
KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI
Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật - - Chuyên nghành CN CTM
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
84
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bùi Quý Lực, Phương pháp xây dựng bề mặt cho CADCAM, NXB Khoa học và
kỹ thuật. 2.
Trịnh Quang Vinh, Trần Văn Lầm, Phan Quang Thế, Vũ Quý Đạc 2000,
Giáo trình Nguyên lý máy, Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. 3.
Nguyễn Trọng Bình 2003, Tối ưu hố q trình gia cơng cắt gọt, NXB
Giáo dục. 4.
Gia công tia lửa điện, TS. Vũ Hồi Ân.
5.
Lê Cơng Dƣỡng 1996, Vật liệu học, NXB Khoa học kỹ thuật.
6. B.N. Arzamaxov 2004, Vật liệu học, NXB Giáo dục.
7.
Các phƣơng pháp gia công tinh 2006, GS.TS Trần Văn Đich, NXB Khoa
học và kỹ thuật. 8.
Trần Văn Địch 2004, Công nghệ CNC, NXB Khoa học và kỹ thuật.
9.
Trần Hữu Đà, Nguyễn Văn Hùng, Cao Thanh Long 1998, Cơ sở chất
lượng của quá trình cắt, Trường Đại học KTCN Thái Nguyên.

10. Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Tuý 2001, Nguyên lý gia công


vật liệu, NXB Khoa học kỹ thuật.

11. Trần Mao, Phạm Đình Sùng 1998, Vật liệu cơ khí, NXB Giáo dục.


12. Trần Ngọc Hiền, Lập trình và điều khiển máy CNC với Mastercam Đại


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (94 trang)

×