1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Vấn đề tăng quy mô vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (669.55 KB, 174 trang )


phẩm của mình. Từ việc nghiên cứu một cách đầy đủ, dự báo được thị phần của mình trong tương lai, hộ, doanh nghiệp sẽ có sự đầu tư đúng đắn và phù
hợp, tránh được các lãng phí khơng cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
Khi nghiên cứu sự phát triển của khu vực KTTN nói chung và sự phát triển của hộ cá thể và các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN nói riêng,
một tiêu chí thể hiện hiệu quả hoạt động của hộ, doanh nghiệp là việc mở rộng thị trường mới và khả năng tăng thêm thị phần ở thị tr ường hiện tại
của hộ, doanh nghiệp. Phân tích tiêu chí này ta có thể đánh giá được xu thế phát triển của hộ cá thể hay một loại hình doanh nghiệp.
Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, xã hội ngày càng văn minh hiện đại, nhu cầu của con người ngày càng cao và đa dạng, nghiên cứu nhu
cầu của khách hàng, tìm đầu ra cho sản phẩm là vấn đề sống còn đối với sự tồn tại của hộ, doanh nghiệp. Hộ, Doanh nghiệp nào có thể thỏa mãn đầy đủ
được nhu cầu của khách hàng sẽ chiếm được thị trường và mở rộng được thị phần, có chiến lược đầu tư đúng hướng, phù hợp với thị phần dự báo trong
tương lai sẽ phát triển đi lên.

2.2.3 Vấn đề tăng quy mô vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh


Ngoài những chỉ tiêu về số lượng đơn vị được cấp phép, số đơn vị thực tế hoạt động, một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của
các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN trong thời gian vừa qua đó là yếu tố về vốn kinh doanh và mặt bằng sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Sự phát triển của kinh tế tư nhân, các hộ cá thể và loại hình doanh
nghiệp thuộc khu vực này tỷ lệ thuận với việc huy động vốn đưa vào sản xuất kinh doanh, nó được thể hiện qua sự tăng lên về vốn đăng ký hoạt động sản
xuất kinh doanh qua các năm, sự tăng lên về tổng nguồn vốn cũng phản ánh
19
quy mơ và năng lực tài chính của doanh nghiệp tại mỗi giai đoạn phát triển. Vốn đầu tư của Hộ, doanh nghiệp chính là vốn cho xây dựng, vốn đầu
tư cho máy móc thiết bị, vốn dự phòng…và vốn lưu động. Sự tăng lên về vốn đầu tư của mỗi hộ, doanh nghiệp phản ánh sự một phần quan trọng sự phát
triển của doanh nghiệp, tuy nhiên ngoài việc đánh giá sự tăng lên về quy mô của vốn điều cần quan tâm vẫn là hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đó
ra sao, tức là nghiên cứu chỉ tiêu lợi nhuận mang lại trên một đồng vốn bỏ ra. Việc tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp có thể từ Ngân hàng
Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư… Khi nghiên cứu xem xét tiềm lực vốn tài chính của hộ, doanh nghiệp,
giá trị tài sản là một chỉ tiêu rất đáng chú ý, việc nghiên cứu, đánh giá tỷ lệ tài sản cố định so với tổng tài sản của từng hộ và từng loại hình doanh nghiệp sẽ
đánh giá được tình hình vốn lưu động phục vụ cho sản xuất của hộ, doanh nghiệp đó. Tình hình huy động và sử dụng vốn lưu động phản ánh khả năng
tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng của hộ, doanh nghiệp là dễ dàng hay khó khăn.
Để có cơ sở thuận lợi cho sản xuất kinh doanh ngoài khả năng huy động vốn và sử dụng nguồn vốn một yếu tố cũng rất quan trọng đó là mặt
bằng sản xuất kinh doanh. Ngay từ khi đăng ký thành lập, bất kỳ hộ, doanh nghiệp nào cũng phải
nghĩ tới việc chọn cho mình một mặt bằng sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Khi có mặt bằng sản xuất kinh doanh thuận lợi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho
sản xuất, giảm được chi phí vận chuyển và các chi phí trung gian khác cho doanh nghiệp.
Khi nghiên cứu về mặt bằng sản xuất không nên chỉ quan tâm tới vị trí hay diện tích của mặt bằng đất đai mà cần chú ý tất cả các yếu tố về cơ sở vật
chất kỹ thuật được đầu tư trên đó như nhà xưởng, máy móc, hệ thống giao
20
thông, hạ tầng phục vụ cho tất cả các hoạt động của hộ, doanh nghiệp. Tiêu chí mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh, tăng lên về quy mô cơ sở vật chất
của doanh nghiệp cũng thể hiện sự phát triển của hộ, doanh nghiệp đó. Khi doanh nghiệp phát triển đi lên, làm ăn có lãi, thị trường đầu ra ln được mở
rộng thì việc mở rộng sản xuất kinh doanh là điều tất yếu, khả năng chọn vị trí, bố trí mặt bằng sản xuất kinh doanh một cách hợp lý sẽ mang lại hiệu quả
cho hộ, doanh nghiệp. Bất kỳ một hộ hoặc doanh nghiệp nào khi làm ăn có lãi đều cần mở
rộng cũng như bố trí một cách hợp lý mặt bằng sản xuất kinh doanh của mình, việc đảm bảo mặt bằng sản xuất kinh doanh thuận lợi hợp lý là sự thể hiện sự
phát triển của mỗi hộ, doanh nghiệp đó. Hiện nay, với chủ trương của Đảng, Nhà nước, các địa phương đề ra
các chính sách khuyến khích đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Thể hiện điều đó là việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ
tầng kỹ thuật ban đầu thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh. Đây là điều kiện hết sức quan trọng vì
giai đoạn khó khăn nhất chính là giai đoạn đầu tư ban đầu.
2.2.4 Đầu tư cơng nghệ, máy móc thiết bị phụ vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Trang thiết bị khoa học công nghệ là yếu tố quan trọng trong việc tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng của sản phẩm, giúp doanh nghiệp
tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điều quan trọng đối với các cơ sở KTTN là khu vực có các hộ, doanh nghiệp có quy mơ sản xuất kinh
doanh nhỏ, tiềm lực tài chính có hạn là việc lựa chọn và ứng dụng cơng nghệ thích hợp với khả năng về vốn, trình độ cơng nhân cũng như trình độ quản lý
của chủ hộ, doanh nghiệp, chứ không nhất thiết phải là công nghệ hiện đại. Vấn đề trang thiết bị và trình độ cơng nghệ hiện nay là một trong những
21
điểm yếu cần được lưu tâm đối với các cơ sở KTTN. Khả năng đầu tư máy móc thiết bị của cơ sở KTTN có liên hệ tỷ lệ
thuận với tiềm lực tài chính và khả năng huy động vốn của hộ, doanh nghiệp. Hiện nay so với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước thì các cơ
sở thuộc khu vực KTTN về phần lớn có trình độ khoa học cơng nghệ và trang thiết bị thấp hơn, chủ yếu đang sử dụng các công nghệ truyền thống, số các
DNTN trang bị máy móc hiện đại tiên tiến chưa nhiều, thiết bị chủ yếu được mua trong nước, hoặc tìm kiếm sản phẩm trung bình từ các nước phát triển đã
loại ra. Việc đầu tư máy móc thiết bị sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản
phẩm của doanh nghiệp, gắn với nó là khả năng bảo vệ môi trường và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và an tồn lao động. Phát triển
máy móc thiết bị sẽ giúp hộ, doanh nghiệp tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm sản xuất được nâng cao, đáp ứng được đòi hỏi của thị trường,
giảm bớt chi phí sản xuất kinh doanh cho hộ, doanh nghiệp từ đó mang lại lợi nhuận tối đa cho hộ, doanh nghiệp.
Khi nói tới sức mạnh của hộ, doanh nghiệp, trước hết phải nói tới trình độ cơng nghệ, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, dịch vụ. Để thành công
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình hộ, doanh nghiệp phải thường xuyên thay đổi, cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị của mình. Sự phát triển
về cơng nghệ, máy móc thiết bị là biểu hiện khả năng nâng cao sức cạnh tranh của hộ, doanh nghiệp trên thị trường nói riêng và trình độ trang bị máy móc
thiết bị biểu hiện bộ mặt phát triển của một khu vực kinh tế nói chung.

2.2.5 Vấn đề năng lực, trình độ quản lý hộ, doanh nghiệp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (174 trang)

×