1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Vấn đề năng lực, trình độ quản lý hộ, doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (669.55 KB, 174 trang )


điểm yếu cần được lưu tâm đối với các cơ sở KTTN. Khả năng đầu tư máy móc thiết bị của cơ sở KTTN có liên hệ tỷ lệ
thuận với tiềm lực tài chính và khả năng huy động vốn của hộ, doanh nghiệp. Hiện nay so với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước thì các cơ
sở thuộc khu vực KTTN về phần lớn có trình độ khoa học công nghệ và trang thiết bị thấp hơn, chủ yếu đang sử dụng các công nghệ truyền thống, số các
DNTN trang bị máy móc hiện đại tiên tiến chưa nhiều, thiết bị chủ yếu được mua trong nước, hoặc tìm kiếm sản phẩm trung bình từ các nước phát triển đã
loại ra. Việc đầu tư máy móc thiết bị sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản
phẩm của doanh nghiệp, gắn với nó là khả năng bảo vệ môi trường và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động. Phát triển
máy móc thiết bị sẽ giúp hộ, doanh nghiệp tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm sản xuất được nâng cao, đáp ứng được đòi hỏi của thị trường,
giảm bớt chi phí sản xuất kinh doanh cho hộ, doanh nghiệp từ đó mang lại lợi nhuận tối đa cho hộ, doanh nghiệp.
Khi nói tới sức mạnh của hộ, doanh nghiệp, trước hết phải nói tới trình độ cơng nghệ, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, dịch vụ. Để thành công
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình hộ, doanh nghiệp phải thường xun thay đổi, cải tiến cơng nghệ, máy móc thiết bị của mình. Sự phát triển
về cơng nghệ, máy móc thiết bị là biểu hiện khả năng nâng cao sức cạnh tranh của hộ, doanh nghiệp trên thị trường nói riêng và trình độ trang bị máy móc
thiết bị biểu hiện bộ mặt phát triển của một khu vực kinh tế nói chung.

2.2.5 Vấn đề năng lực, trình độ quản lý hộ, doanh nghiệp


Bất kỳ một loại hình kinh tế, một tổ chức kinh doanh nào dù là tập thể hay cá nhân khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh nào đó đều cần
22
phải có một bộ máy quản lý và điều hành mọi hoạt động của đơn vị. Sự phát triển của KTTN mạnh hay yếu, nhanh hay chậm được thể hiện
rất rõ thông qua năng lực và trình độ quản lý của bộ máy điều hành các cơ sở thuộc khu vực kinh tế này.
Đối với đội ngũ các nhà quản lý doanh nghiệp nói chung và các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN nói riêng trong cơ chế mới hiện
nay cần có sự năng động, sáng tạo, thể hiện sự nhạy bén trong quản lý điều hành, tăng cường trình độ, thường xun cập nhật kiến thức chun mơn
thích ứng kịp thời với những biến động của nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Trình độ quản lý hộ, doanh nghiệp của người đứng đầu được thể hiện không chỉ thông qua bằng cấp, chứng chỉ hành nghề được các tổ chức có chức
năng đào tạo cơng nhận mà còn được thể hiện thơng qua kinh nghiệm thực tế, xử lý các thông tin, điều hành công việc, xây dựng các phương án, đề ra các
kế hoạch, xây dựng các chiến lược kinh doanh một cách phù hợp với điều kiện thị trường và phù hợp với nội lực của doanh nghiệp. Muốn đưa một
doanh nghiệp phát triển đi lên hay nói một cách rộng ra để góp phần thúc đẩy sự phát triển của KTTN thì ngồi việc quan tâm tới cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ
sở hạ tầng, vốn, các yếu tố nguồn lực phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì rất quan tâm tới sự phát triển và đầu tư cho đào tạo đội ngũ
cán bộ quản lý, điều hành của doanh nghiệp. KTTN phát triển phụ thuộc rất lớn vào khả năng nhạy bén, thích nghi
với cơ chế mới của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành. Đây cũng là một tiêu chí đánh giá, nhận biết sự phát triển của doanh nghiệp.
Trong thực tế hiện nay, đội ngũ các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN dù đã có nhiều cố gắng trong cơ chế mới nhưng nhìn chung
về trình độ chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi trong mơi trường cạnh tranh
23
của nền kinh tế thị trường nhiều biến động. Chủ doanh nghiệp chưa đủ khả năng quản lý doanh nghiệp khi đăng ký nhiều ngành nghề, kinh nghiệm và kỹ
năng quản lý còn yếu. Đặc biệt loại hình hộ cá thể thì chủ hộ có hầu hết khơng có trình độ và bằng cấp chuyên môn nào.
Sự hiểu biết chuyên môn của các chủ cơ sở KTTN thường được tích lũy theo kinh nghiệm hoạt động của mỗi người, đa số chưa qua trường lớp
đào tạo nghiệp vụ kinh doanh do đó còn hạn chế trong việc xử lý thơng tin, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Đây cũng là một trở ngại đối với
chính bản thân các doanh nghiệp khi có nhu cầu vay vốn từ hệ thống Ngân hàng.
Đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở KTTN đa số chưa nhận thức được lợi ích cũng như vai trò của các hình thức chun mơn hóa như kiểm toán, đào
tạo, thiết kế, điều tra thị trường, xử lý số liệu, quảng cáo nên phần lớn các doanh nghiệp tự làm lấy các công việc trên đã làm tăng chi phí cho các
dịch vụ đó và bỏ qua lợi ích của chun mơn hóa trong xã hội. Các doanh nghiệp còn thiếu các nhà quản trị chuyên nghiệp và việc tổ chức hoạch
định chiến lược vẫn còn nặng về thủ tục hành chính. Nhiều doanh nghiệp còn xây dựng chiến lược ở trạng thái bị động, mang tính đối phó tình thế
trong ngắn hạn. Xuất phát từ các phân tích trên có thể thấy rằng để phát triển KTTN tất
yếu phải nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đối với loại hình doanh nghiệp và nâng cao trình độ quản lý của
chủ hộ đối với hộ cá thể.

2.3 Tác động của KTTN đối với phát triển kinh tế xã hội


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (174 trang)

×