1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Nhân tố thông tin Quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (669.55 KB, 174 trang )


cho DNTN tránh được rủi ro do xu hướng phát triển của KTTN gây ra. Vấn đề mấu chốt có ý nghĩa quyết định là có chính sách giúp đỡ
cho DNTN nâng cao năng lực cạnh tranh, đi đôi với tạo lập thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, đặc biệt coi trọng thị trường nội địa, nhất là
thị trường nơng thơn. Hình thành chính sách xử lý những hậu quả xấu do những biến động
trên thị trường gây ra, như chống lạm phát, thiểu phát, phá sản, thất nghiệp. Triệt để xoá bỏ những hàng rào ngăn cách thị trường theo kiểu cát cứ
địa phương, các trạm kiểm sốt khơng cần thiết. Đổi mới các thủ tục và phương pháp nghiệp vụ của thuế quan ở các cảng, sân bay, cửa khẩu để nhanh
chóng giải phóng hàng hố, thiết bị đưa vào lưu thông.

2.5.2 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật


Cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Hệ thống đường sá giao thông, hệ thống điện, hạ tầng các khu cơng nghiệp, và các cơng trình phụ trợ phục vụ đời
sống dân sinh ở các khu công nghiệp có ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thuộc khu
vực KTTN nói riêng. Một thực tế hiện nay cho thấy, ở những nơi có điều kiện cơ sở hạ
tầng thuận lợi thì KTTN phát triển mạnh mẽ hơn những vùng có cơ sở hạ tầng yếu kém.
Hiện nay ở nhiều địa phương trong cả nước, tiến hành xây dựng hàng loạt các khu công nghiệp tập trung, với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại,
với các chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư xây dựng các nhà máy xí nghiệp. Góp phần làm tăng tốc độ phát triển
KTTN tại các địa phương đó lên.

2.5.3 Nhân tố thơng tin


Thơng tin là vấn đề sống còn với mỗi doanh nghiệp. Trong đó có các
31
thơng tin về tình hình biến động của thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, thông tin về đối thủ cạnh tranh, thông tin về thị trường đầu vào, thông
tin về thị trường thế giới... Việc cập nhật thông tin đối với doanh nghiệp phải liên tục, hàng ngày,
hàng giờ. Thông tin có ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc ra các quyết định đúng đắn của doanh nghiệp, nếu có thơng tin kịp thời doanh nghiệp có thể có được
những quyết định thuận lợi, ngược lại khơng có thơng tin, hoặc thơng tin không đúng dẫn tới những quyết định sai lầm có thể khiến doanh nghiệp phải
trả giá, đơi khi có thể dẫn tới phá sản.
32

2.5.4 Quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp


Mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp thơng qua các cơ chế, chính sách như luật Doanh nghiệp, các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu
tư có tác động rất lớn tới sự phát triển của Doanh nghiệp. Thực tế hiện nay sự hỗ trợ của nhà nước đối với khu vực KTTN tuy đã
có những bước thay đổi tích cực tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của kinh tế tư nhân.
Hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn khởi nghiệp mới tập trung chủ yếu vào tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn các thủ tục thành lập doanh
nghiệp mà cũng chỉ tập trung ở những thành phố và những vùng đơ thị. Còn các cơng việc hỗ trợ khác như: đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, dịch vụ kế
toán, xúc tiến thương mại, chuyển giao khoa học công nghệ, cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn quản lý...còn q ít so với u cầu, còn mang nặng cơ chế
xin cho. Thiếu sự công bằng và kém hiệu quả.

2.5.5 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (174 trang)

×