1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

* Kết luận: Khi đi trên đường phố đến ngã tư chúng ta cần phải chấp hành đúng tín hiệu đèn xanh, đỏ, vàng ... Có như vậy mới giảm được số người bị tai nạn đáng tiếc xảy ra nguy hiểm đến tính mạng của mỗi chúng ta...Mỗi chúng ta cần chấp hành đúng quy định

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (372.18 KB, 35 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



1. Kiến thức: Thực hiện được phép cộng( không nhớ) trong phạm vi 20; cộng nhẩm

dạng 14+3.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện được phép cộng( không nhớ) trong phạm vi 20;

cộng nhẩm dạng 14 + 3.

3. Thái độ: Rèn HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

-Làm BT 1 (cột 1, 2, 3), BT 2 (cột 1, 2, 4), BT 3 (cột 1, 3).

II. CHUẨN BỊ:



1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp

thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

+ GV: bảng phụ chép bài tập 1.

+ HS: sách giáo khoa, vở ơ li Tốn, bảng con.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:



HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ:



1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS chơi, - HS chơi

nhận xét trò chơi, chữa bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

Hướng dẫn HS làm bài tập1 (coät 1, 2, 3), BT 2 (coät 1, 2, 4), BT 3 (cột 1,

3).

* Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng( không nhớ) trong phạm

vi 20; cộng nhẩm dạng 14+3.

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp.

* Bài 1: Đặt tính rồi tính

- HS nêu yêu cầu của bài

- Ghi 3 cột toán mỗi cột 2 phép tính

12 + 3

13 + 4



11 + 5

16 + 2



- Đặt tính rồi tính



12 + 7

7+2



- Hướng dẫn mẫu bài: 12 + 3 ; 13 + 4



- Lắng nghe.



- Theo dõi, chữa



- HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp.



Tên GV



11



Trường Tiểu học...



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



* Lưu ý: HS M1, M2 đặt các số thật - 3 em lên chữa bài

thảng cột. HS M3, M4 nêu cách đặt tính.



- Cả lớp nhận xét

- Giãn tiết.



* Bài 2: Tính nhẩm

- Cho HS làm bài và thảo luận nhóm đơi

tìm cách nhẩm 15 + 1 = theo 3 cách.



- HS nêu yêu cầu.



( 15 cộng 1 bằng 16; 5 cộng 1 bằng 6; 10 - HS theo dõi

cộng 6 bằng 16; 15 cộng 1bằng 16,viết số - HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp.

16 sau dấu bằng,…

- Nhận xét: 10 + 2 = 12, 12 + 0 = 12

* Kết luận: Bất kì số nào cộng 0 hay 0 - HS làm bài và chữa bài,giải thích cách

cộng bất kì số nào cũng bằng chính số đó. làm.

* Bài 3: Tính

- Hướng dẫn nhẩm từ trái sang phải

Bài tập phát triển năng lực: ( Dành

cho HS M3, M4):

* Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích

hợp vào ơ trống:

- Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài.

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.



15



1

16



2

17



3

18



4

19



0

15



---------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2018

Tiếng việt:

TIẾT 5, 6: VẦN / OĂN/, / OĂT/.

Bắt đầu viết chữ hoa A, Ă, Â

( Thiết kế trang 166)

Tên GV



12



Trường Tiểu học...



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................



Toán

PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3

I. MỤC TIÊU:



1. Kiến thức: HS biết làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.

- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.Viết được phép

tính thích hợp với hình vẽ.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- Làm bài tập 1(a), 2 (cột 1, 3), 3(phần 1).

II. CHUẨN BỊ:



1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bó chục que tính và 7 que tính rời, bảng phụ chép bài tập 3.

- HS: Bó chục que tính và 7 que tính rời. Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:



HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:



5. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét

trò chơi, chữa bài...



- HS chơi



- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

* Mục tiêu: HS biết làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.



Tên GV



13



Trường Tiểu học...



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

1: Thực hành trên que tính.

- Yêu cầu HS lấy 17 que tính (gồm 1



- HS thực hành trên vật thật cá nhân.



chục và 7 que tính rời) sau đó tách thành

2 phần để trên bàn phần bên phải có 7

que tính rời.

- GV đồng thời gài lên bảng.



- HS thực hiện lấy ra 3 que tính.



- GVHDHS cách lấy ra 3 que tính cầm

ở tay(GV lấy ra 3 que tính khỏi bảng

gài).

- Số que tính còn lại trên bàn là bao - Còn 14 que tính .

nhiêu?

- Em đếm số que tính còn lại trên bàn

- Vì sao em biết?

gồm 1 chục và 4 que tính rời là 14 que

tính.

- Như vậy từ 17 que tính ban đầu tách để

lấy đi 3 que tính . Để thể hiện việc làm

đó cơ có một phép tính trừ đó là 17 – 3

(viết bảng).

* Hướng dẫn cách đặt tính và thực

hiện phép tính: Gồm có 2 bước:

* Bước 1: Đặt tính: Chúng ta viết HS thảo luận nhóm đơi tìm ra cách đặt

phép tính từ trên xuống dưới.

tính và cách tính của phép trừ 17 – 3, chia

sẻ trước lớp.

- Đầu tiên ta viết số 17 rồi viết số 3 sao

cho 3 thẳng cột với 7.

- Viết dâú trừ ở bên trái sao cho ở giữa

hai số.

- Kẻ vạch ngang dưới hai số đó.

* Bước 2: Tính: Cách tính chúng ta - 2 HS nhắc lại cách đặt tính.

bắt đầu tính từ hàng đơn vị

17

-



3



7 trừ 3 bằng 4 viết 4

hạ 1, viết 1



14

Vậy 17 – 3 = 14.



Tên GV



- 1 HS nhắc lại cách tính.

- Giãn tiết.

14



Trường Tiểu học...



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



3. Hoạt động thực hành: (15 phút) HS làm bài tập1(a), 2 (cột 1, 3), 3(phần 1).

* Mục tiêu: HS biết làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.Viết được phép tính

thích hợp với hình vẽ.

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp.

Bài 1:

- Cho HS đọc yêu cầu của bài.



- Tính

- HS làm ra vở, chia sẻ trước lớp..

- Cho HS làm bài rồi lên bảng chữa.

13

17

14

16

- 2 - 5 - 1 - 3

12

13

13

* Lưu ý: HS M1, M2 đặt tính thật 11

thẳng cột. HS M3, M4 nêu được cach

đật tính và cách tính.

Bài 2: - Bài u cầu gì?



- Tính

- GV cho học sinh làm bài cá nhân,

- Học sinh làm bài cá nhân, chia sẻ trước

chia sẻ trước lớp.

lớp.

- Nhận xét phép tính:

- HS chơi trò chơi: “ Truyền điện”.

14 – 0 =14

12 – 1 = 11

* Kết luận: Một số trừ đi 0 thì kết quả 17 – 5 = 12

bằng chính số đó.

14 – 0 = 14

Bài 3:

- Điền số thích hợp: vào ô trống:

- Cho HS nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS làm bài tập, chia sẻ trước lớp.

16

1

2

3

4

5

muốn điền được số thích hợp vào ơ

15

14

13

12

11

trống ta phải làm gì?

- Phải lấy số ở ô đầu trừ lần lượt cho các

số ở hàng trên sau đó điền kết quả tương

ứng vào ô dưới.

- GV gắn nội dung bài tập lên bảng.



- HS làm trong sách 2 HS lên bảng.



- Cho HS nhận xét và chữa bài.

Bài tập phát triển năng lực:( Dành

cho HS M3, M4):

* Bài 4: - GV nêu u cầu: Điền số

thích hợp vào ơ trống:

- Cho HS làm vở, GV cùng HS kiểm

tra nhanh...

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Trò chơi tìm nhà cho thỏ

Tên GV



19



15



1

18



2

17



3

16



Trường Tiểu học...



4

15



5

14



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



- HDHS chơi tương tự tiết trước.



- Mỗi tổ cử đại diện lên chơi thi.



- Chúng ta vừa học bài gì?



- Phép trừ dạng 17 – 3



- Nhận xét chung giờ học.

- Chuẩn bị trước bài: “ Luyện tập”.



- HS nghe và ghi nhớ.



--------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2018

Mĩ Thuật:

Bài 9: THÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP

( GV chuyên)

----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Âm nhạc

ÔN BÀI : BẦU TRỜI XANH

-----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:



............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiếng Việt:

Tiết 7, 8: VẦN / UÂN/ , / UÂT/

( Thiết kế trang 171)

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2018

Tiếng Việt :

Tên GV



16



Trường Tiểu học...



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018

Tiết 9,10 : Vần / en/, / et/

( Thiết kế trang 175)



------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thủ cơng

GẤP MŨ CA LƠ ( TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU :



1. Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy màu. Gấp được mũ ca lô

bằng giấy, các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.

- HS M3, M4: Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Mũ cân đối. Các nếp thẳng, phẳng. Gấp

đúng nhanh, trang trí đẹp.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng gấp mũ ca lô bằng giấy màu.

3. Thái độ: Giúp các em u thích mơn thủ cơng.

II. CHUẨN BỊ:



1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp

thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV :1 mũ ca lơ lớn,1 tờ giấy hình vng to.

- HS : Giấy màu, 1 vở thủ công.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:



HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:



2. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp mũ ca lơ bằng giấy.

- Gấp đúng, nhanh, trang trí đẹp.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp.

a . Học sinh nhớ và nhắc lại được quy trình gấp

- Học sinh chú ý nghe và

mũ ca lơ.

nhắc lại.

- Giáo viên nhắc lại quy trình gấp.

b. Học sinh thực hành gấp mũ và dán vào vở.

- Giáo viên cho học sinh thực hành gấp mũ.

- Học sinh lấy giấy màu ra

Tên GV



17



Trường Tiểu học...



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



- Giáo viên quan sát, giúp đỡ những em còn lúng

túng.

- Khi học sinh gấp xong mũ,giáo viên hướng dẫn

học sinh trang trí bên ngồi.

- Giáo viên tổ chức trưng bày sản phẩm.

- Chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương.

* Lưu ý: GV theo dõi HS M1, M2.

- HS M3, M4: Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Mũ

cân đối. Các nếp thẳng, phẳng. Gấp đúng nhanh,

trang trí đẹp.



gấp mũ.

- Gấp xong học sinh trang trí

bên ngồi theo ý thích của

mỗi em.

- Học sinh dán sản phẩm vào

vở.

- Học sinh gấp hình vng từ

tờ giấy nháp để gấp mũ.



4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau: " Ơn tập chủ đề gấp hình" .



------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG



............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :



1. Kiến thức: Thực hiện được phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20; trừ nhẩm dạng

17 – 3.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện được phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20;

trừ nhẩm dạng 17 – 3 thành thạo, nhanh.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tốn.

- Làm BT 1; 2 cột 2, 3, 4; BT 3 dòng 1, BT 4.

II. CHUẨN BỊ:



1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

Tên GV



18



Trường Tiểu học...



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



- GV: Bảng phụ chép bài tập 3.

- HS: Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:



HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:



6. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét

trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: Thực hiện được phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20; trừ nhẩm dạng

17 – 3.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp.

* Bài 1: Đặt tính rồi tính

- Cho HS thực hiện phép tính bài 1 trên - HS nêu yêu cầu đặt tính rồi tính:

vở.

* Lưu ý: HS M1, M2 đặt tính thật thẳng 14 - 3

; 16 - 5

cột. HS M3, M4 nêu được cach đật tính và 17 - 5

; 17 - 2

cách tính.

19 - 2

; 19 - 7

- Nêu yêu cầu: Tính nhẩm

* Bài 2: Tính nhẩm

- HS chơi trò chơi: “Truyền điện”.

- GV cùng HS chữa bài.

15 - 4 = 11

17 – 5 = 12

15 – 3 = 12

19 - 8 = 11

16 – 2 = 14 15 – 2 = 13

* Bài 3: Tính

- HS nêu cách làm nhẩm từ trái sang phải

- Chấm chữa bài



12+3 = 15 17–5 + 2 = 14 15 – 3 – 1 = 11



Bài tập phát triển năng lực: ( Dành

cho HS M3, M4):

* Bài 4: - GV nêu u cầu: Điền số thích

hợp vào ơ trống:

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét

nhanh.

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau



18



1

17



2

16



3

15



4

14



5

13



-------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 15tháng 1 năm 2018



Tên GV



19



Trường Tiểu học...



Giáo án tổng hợp lớp 1A



Năm học 2017 - 2018



............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................



Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 81 : ACH

I. MỤC TIÊU :



1. Kiến thức: Đọc được: ach, cuốn sách từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: ach, cuốn sách

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách vở.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có ach, cuốn

sách, từ và đoạn thơ ứng dụng

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:



HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:



1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc: mắc áo, quả gấc, ruộng bậc thang…

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : Đọc được: ach, cuốn sách từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: ach, cuốn sách.

Tên GV



20



Trường Tiểu học...



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×