1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (372.18 KB, 35 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 81 : ACH

I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Đọc được: ach, cuốn sách từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: ach, cuốn sách

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách vở.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có ach, cuốn

sách, từ và đoạn thơ ứng dụng

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc: mắc áo, quả gấc, ruộng bậc thang…

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : Đọc được: ach, cuốn sách từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: ach, cuốn sách.

Tên GV20Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

a- Giới thiệu: vần ach

b- Dạy vần ach:

- Nhận diện vần .

-So sánh vần ach với vần ac.- HS phát âm ñt

- Vần ach gồm âm a đứng trước âm ch

đứng sau.

-Giống nhau:đều bắt đầu bằng âm

a,khác nhau vần ach kết thúc bằng âm

ch,vần ac kết thúc bằng âm c.

- Ghép bảng cài: sách

- HS đánh vần.Đọc trơn vần: ach

Đọc trơn từ: cuốn sách

- Đọc vần, tiếng, từ

(cá nhân, tổ, lớp)-Cho HS ghép vần ach

- Đánh vần -Đọc trơn vần

- -Cho HS ghép tiếng: sách

- Giới thiệu từ: cuốn sách*Từ ngữ ứng dụng:

- Giới thiệu từ: viên gạch, sạch sẽ, kênh

rạch, cây bạch đàn.

- Hướng dẫn đọc từ

- Giải nghĩa từ: kênh rạch, cây bạch đàn

Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ tốt.

*Viết b¶ng con : ach, cuèn s¸ch

-GV viết mẫu

- Giảng cách viết

- GV theo dâi , uèn n¾n

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

TIẾT 2:

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)- HS đọc thầm từ

- Tìm tiếng mới

- HS đọc từ: (cá nhân, tổ, lớp)

- Đọc toàn bài (cá nhân, tổ, lớp)

- HS viÕt theo tëng tỵng

- HS viết bảng con: ach, cuốn sách* Mục tiêu: Đọc được: ach, cuốn sách từ và

đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: ach, cuốn sách

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Giữ

gìn sách vở.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân,

cặp đôi, hoạt động cả lớp

c- Luyện tập :

*Luyện đọc

+Đọc bài trên bảng tiết 1

GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm.

Tên GV21Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018- HS đọc : ach, sách, cuốn sách, viên

gạch, kênh rạch, sạch sẽ, cây bạch đàn.

+Đọc bài ứng dụng

( cá nhân 5 em)

- Giới thiệu tranh

- Đọc theo tổ, lớp

- Giới thiệu bài ứng dụng và hướng dẫn đọc - Xem tranh vẽ

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, - Đọc thầm bài ứng dụng

câu . HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ, - Tìm tiếng mới: sạch, sách

câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng.

- Đọc to (cá nhân, tổ, lớp)

- GV nhận xét

*Luyện viết

- Giới thiệu bài viết

- Hướng dẫn cách viết vào vở

- §äc néi dung cần viết ở vở Tập Viết

- GV theo dõi, uốn nắn

- HS viết vào vở Tập Viết

- GV thu 1 số vở chấm, nhận xét chung

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

*Luyện nói theo chủ đề: giữ gìn sách vở

- Tranh vẽ gì?

- Sách vở bạn nào được giữ gìn sạch đẹp?

- Quan sát tranh vẽ

- Em làm gì để giữ gìn sách vở?

- Bạn gái đang sắp xếp sách vở

- Sách vở sạch đẹp có lợi gì cho các em?

- HS thảo luận và luyện nói trong nhóm

* Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu. đôi theo các câu hỏi gợi ý của GV, chia

HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và nói lưu sẻ trước lớp.

loát.

- HS giới thiệu bạn

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2')

- Hướng dẫn đọc SGK

- Trò chơi: Tìm tiếng có vần mới

- Trả lời

- Dặn dò: Xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp - Trả lời

theo.

- HS đọc tồn bài SGK

- Các tổ tham dự trò chơi

....................................................................................................................................................................Thứ ba ngày 16 tháng1 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 82 : ICH- ÊCH

I-MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Đọc được: ich, êch, tờ lịch,con ếch; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ich, êch, tờ lịch,con ếch.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Chúng em đi du lịch.Tên GV22Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 20182. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có ach, cuốn

sách, từ và đoạn thơ ứng dụng

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt.

Giáo dục BVMT ở bài ứng dụng:HS yêu thích chú chim sâu có ích cho mơi trường

thiên nhiên và cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:2. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc: mắc áo, quả gấc, ruộng bậc thang…

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.- HS nhắc lại đầu bài2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : Đọc được: ich, êch, tờ lịch,con ếch; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớpTên GV23Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1A

*Giới thiệu: vần ich, êch

*Dạy vần ich:

- Nhận diện vần .

-So sánh vần ich với vần ach có điểm gì

giống và khác nhau?

- Cho HS ghép vần ich-Đánh vần

- Đọc trơn vần

- Cơ có vần ich,muốn có tiếng lịch con

thêm âm gì và dấu gì?

- Xem: tờ lịch

- Viết bảng lớp: tờ lịch

-HS đọc toàn bảng cá nhân ,đồng thanh.

*Dạy vần êch: Quy trình tương tự

- Nhận diện vầnNăm học 2017 - 2018

-Đọc ĐT vần

- Bắt đầu âm i, kết thúc bằng âm ch

-Giống nhau đều kết thúc bằng âm ch,khác

nhau vần ich có âm i dứng đầu…

- i - chờ - ich

-HS đọc trơn cá nhân, nhóm, tổ

- Thêm âm l và dấu nặng.

- HS ghép,phân tích tiếng lịch,đánh vần

,đọc trơn tiếng lịch.

- Đọc từ: tờ lịch

- Đọc trơn từ: ich - lịch - tờ lịch

- HS phân tích, so sánh vần ich với vần ach

ghép vần ,đánh vần, đọc trơn vần êch

- Tạo tiếng êch,ghép tiếng,đánh vần ,đọc

trơn tiếng ếch.

- Đọc từ: con ếch*Từ ngữ ứng dụng:

- Giới thiệu từ

- Hướng dẫn tìm tiếng mới

- Hướng dẫn đọc từ- HS đọc thầm từ

- Phát hiện: kịch, thích, hếch, chênh, lệch

- HS đọc từ: (cá nhân, nhóm, tổ, lớp)

- Lắng nghe

- HS đọc toàn bài (cá nhân, tổ, lớp)- Giải nghĩa từ

- Gọi đọc lại toàn bài.

Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các

- HS viÕt theo tëng tỵng

từ, Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ

tốt.

*Viết vµo bảng con : ich, êch, -HS vieỏt treõn khoõng,baỷng con

tờ lÞch, con Õch

- Giáo viên viết mẫu lên

bảng, hướng dẫn cách

viết

- GV theo dâi, n n¾n

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh

đúng vị trí, viết khoảng cách các chữ

bằng con chữ o. HS M3, M4 viết đẹp,

nét chữ mềm mại.Tên GV24Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018TIẾT 2:

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: Đọc được: ich, êch, tờ

lịch,con ếch; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ich, êch, tờ lịch,con ếch.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề:

Chúng em đi du lịch.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân,

cặp đôi, hoạt động cả lớp

*Luyện đọc

+Đọc bài tiết 1 trên bảng lớp

GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm

+Đọc bài ứng dụng

- Giới thiệu tranh và bài thơ 6 câu

-Chim sâu có ích lợi gì đối với cuộc

sống của con người?

- Hướng dẫn đọc bài thơ

- Hướng dẫn đọc toàn bài

- Đọc mẫu

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các

từ, câu . HS M3, M4 đọc trơn các vần,

các từ , câu ứng dụng lưu loát, to, rõ

ràng.

*Luyện viết

- Viết mẫu: ich, êch, tờ lịch, con ếch

- Giảng lại cách viết

- Sửa sai cho HS

- Chấm bài

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh

đúng vị trí, viết khoảng cách các chữ

bằng con chữ o. HS M3, M4 viết đẹp,

nét chữ mềm mại.

*Luyện nói

- Tranh vẽ gì?

- Khi đi du lịch các em mang gì?

- Em đã được đi du lịch với ai?

* Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành

câu. HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và

nói lưu lốt.

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2')

- Hướng dẫn đọc SGK

- Trò chơi: Ai tìm từ nhanh nhất

- Dặn dò: Học bài ở nh và chuẩn bị

Tờn GV- HS c bng tit 1

(cỏ nhân, tổ, lớp)

- Hướng dẫn xem tranh và nhận biết: tranh

v chim chớch ,chú chim chích đã bt

sâu bo v cây ci, mùa mng,

giúp cho môi trờng thiên nhiên và

cuộc sống thêm tơi đẹp hơn.

- c thm v phỏt hin,phân tÝch tiếng

mới: chích, rích, ích

- Đọc to bài thơ

(cá nhân, tổ, lớp)

- Đọc lại ( 4 em )

- HS viết vào vở Tập Viết- Các bạn đi du lịch

- Mang ba lô, xách cầm tay

- HS thảo luận và luyện nói trong nhóm đơi

theo các câu hỏi gợi ý của GV, chia sẻ

trước lớp.- HS đọc toàn bài trong SGK

- Tham dự chơi ( 4 tổ )

25Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018bµi sau

..................................................................................

Thứ tư ngày ... tháng 1 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 83 :ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

- Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

- Nghe hiểu và kể được một đoạn theo tranh truyện kể : Anh chàng ngốc và con ngỗng

vàng.

- HS M1, M2 nghe hiểu và kể được một đoạn theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc và

con ngỗng vàng. HS M3, M4 kể được 2, 3 đoạn truyện.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết vần có kết thúc bằng âm và kể được một đoạn

theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Bảng ôn các vần kết thúc bằng C, Ch . Tranh minh hoạ minh họa câu

ứng dụng phần kể chuyện. Chữ mẫu. Sách Tiếng Việt 1 tập 1. Quyển lịch, tượng Bác,

con ếch bằng nhựa.

- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

4. HĐ khởi động: (3 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:- Cho HS thi đọc các từ có tiếng có vần kết thúc bằng âm c, ch.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút)

* Mục tiêu : Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

- Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

Tên GV26Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Ôn các vần đã học:

- Những vần nào trong bảng đã học:

- Nghe cô đọc hãy chỉ đúng chữ ghi âm cơ

đọc nhé.

( GV đọc vần bất kỳ khơng theo trình tự )

- Các em hãy đọc theo bạn chỉ

- Em hãy đọc các vần và chỉ đúng trên bảng

* Ghép âm thanh vần:

- Hãy đọc cho cô các âm ở cột dọc

- Hãy đọc các âm ở dòng ngang.?

- Các em hãy ghép các âm ở cột dọc với các

âm ở cột ngang sao cho thích hợp để tạo

thành vần đã học

- Các em vừa ghép được những vần gì?

- GV ghi vào bảng ôn.

- Hãy đọc các vần này

- GV theo dõi và chỉnh sửa

* Đọc từ ứng dụng:

- Hãy đọc cho cơ các từ ứng dụng có trong bài.

- GV ghi bảng, giải nghĩa từ “ thác nước”

nước từ trên cao đổ xuống tạo thành thác

ích lợi: Những điều có lợi

- Cho HS luyện đọc

- GV theo dõi, chỉnh sửa

Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, Hs

M3, M4 đọc trơn các vần, các từ tốt.

* Tập viết từ ứng dụng:

- HDHS viết các từ: thác nước, ích lợi, vào

bảng con

- Hãy nhắc lại cách viết các vần ac, ich

lợi vào bảng con.

- Hãy nhắc lại các vần ac, ich.

- GV viết mẫu và giao việc

- GV theo dõi chỉnh sửa

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ

Tên GV27- HS nghe và lên chỉ vần đó

- 1HS lên bảng chỉ HS khác đọc

- HS đọc đến vần nào thì chỉ vần đó

trên bảng- HS đọc: C,Ch

- HS đọc: ă, â,o,ô,ư

- HS ghép các vần- HS đọc theo nhóm, lớp.- HS nói cách viết lưu ý nét nối giữa

avà c: i và ch

- HS tô chữ trên rồi viết bảng con

- 2HS lên bảng viết

- HS đọc CN,ĐT

Trường Tiểu học...Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×