1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Hồn thiện quy trình cho vay Gắn mở rộng TDTD đi đơi với việc nâng cao chất lượng TDTD

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (434.37 KB, 59 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà
gia cỏc NHTM trên cùng một địa bàn đã gây khó khăn rất nhiều cho chi nhánh trong việc mở rộng TDTD. Chỉ bằng cách xây dựng một danh mục sản phẩm TDTD đa
dạng nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng thì chi nhánh mới có thể cạnh tranh được với các NHTM khác. Hơn nữa, việc đa dạng hoá danh mục
sản phẩm TDTD sẽ giúp chi nhánh giảm thiểu được rủi ro. Mặt khác, chi nhánh sẽ tăng thêm thu nhập từ nguồn thu phí dịch vụ thông qua việc cung cấp các sản phẩm
hỗ trợ TDTD như dịch vụ thanh toán qua thẻ, dịch vụ ngân hàng tại gia...

3.2.2. Đa dạng hoá phương thức TDTD


Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều thực hiện phương thức TDTD trực tiếp. Bên cạnh những ưu điểm của phương thức này, thì nó còn có một số nhược điểm như
ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc tăng doanh số cho vay, khó khăn trong việc mở rộng quan hệ với các khách hàng, chi phí tổ chức cho vay cao hơn... Với lý do trên,
việc phát triển phương thức TDTD gián tiếp là việc cần thiết. Bởi lẽ, số lượng người tiêu dùng thì rất đơng, nhu cầu lớn nhưng khơng phải ai cũng tìm đến ngân hàng để
thực hiện vay vốn, một phần vì tâm lý e ngại, phần nữa do khách hàng ít nắm bắt thông tin về sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung ứng. Ngân hàng cần phối hợp với
các doanh nghiệp thơng qua người đại diện doanh nghiệp, theo đó ngân hàng ký hợp đồng với người đại diện doanh nghiệp về các nhân viên làm việc trong các doanh
nghiệp này. Hình thức cho vay qua đầu mối có ưu điểm là tiết kiệm được thời gia, chi phí và nhân lực cho ngân hàng trong việc tìm kiếm khách hàng và đánh giá khách
hàng. Quan trọng hơn cả là đảm bảo cho việc thanh toán của khách hàng. Bên cạnh đó ngân hàng vẫn cần phát triển hình thức TDTD trực tiếp bằng cách chủ động lựa
chọn và tiếp cận trực tiếp các khách hàng nhằm thiết lập quan hệ thơng qua các hình thức như gửi thư, điện thoại, phát tờ rơi...
Rõ ràng, việc sử dụng phương thức TDTD gián tiếp sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng doanh số cho vay, đồng thời thiết lập mối quan hệ với các khách hàng
tiềm năng. Tuy vậy, ngân hàng cũng cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với các công ty, đại lý bán hàng nhằm chọn lọc ra những khách hàng có chất lượng cho vay tốt, nhằm
đảm bảo an tồn cho ngân hàng.
Khơng chỉ sử dụng đồng thời phương thức TDTD trực tiếp và gián tiếp, ngân hàng cần phát triển hình thức TDTD thơng qua việc sử dụng thẻ tín dụng, tài khoản
vãng lai nhằm hướng khách hàng tới việc thanh tốn khơng dùng tiền mặt, điều này có nghĩa là ngân hàng đang tạo ra điều kiện để xây dựng nền văn minh thanh tốn.

3.2.3. Hồn thiện quy trình cho vay


Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
47
Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Ngun Thanh Hµ
Hồn thiện quy trình cho vay có thể được hiểu theo các khía cạnh sau đây: Thứ nhất, xây dựng một hệ thống các quy định cụ thể áp dụng đối với mỗi loại
cho vay tiêu dùng, bao gồm: đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay, quy trình giải ngân, giám sát và thu nợ.
Hiện nay, trong hệ thống NH Sacombank cũng đã cung cấp tài liệu về thực hiện quy trình cho vay tiêu dùng, tuy nhiên tài liệu này chỉ đưa ra các quy định, trình tự
thực hiện cho vay tiêu dùng áp dụng chung trong toàn hệ thống. Thực tế, cho vay tiêu dùng có nhiều loại, mỗi loại có sự khác nhau về đối tượng và tính chất khoản vay.
Chính vì vậy, khơng thể áp dụng quy trình cho vay chung vào tất cả các loại cho vay tiêu dùng. Hơn nữa, mỗi chi nhánh của NH Sài Gũn Thương Tín lại hoạt động trên
những địa bàn khác nhau với sự khác nhau về kinh tế, văn hoá xã hội...Điều này dẫn đến là đối tượng khách hàng của từng chi nhánh cũng có sự khác nhau đáng kể.
Thứ hai, hồn thiện quy trình cho vay còn được hiểu là việc giảm bớt các thủ tục rườm rà phức tạp khi khách hàng đến vay vốn tại ngân hàng. Trên cơ sở quy trình
cho vay chung được áp dụng trong hệ thống NH Sacombank, chi nhánh nên lập ra quy trình cho vay cụ thể hơn nhằm phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mà chi
nhánh phục vụ. Đồng thời chi nhánh cần chú trọng việc phân loại, thẩm định khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Một quy trình cho vay hợp lý, khoa học
sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả của khoản vay.

3.2.4. Gắn mở rộng TDTD đi đôi với việc nâng cao chất lượng TDTD


Có thể khẳng định lại một lần nữa rằng, sự cạnh tranh giữa các NHTM hiện nay diễn ra rất gay gắt. Khách hàng giờ đây được cung cấp mọi sản phẩm để thoả mãn
nhu cầu của họ, họ khơng còn phân vân trong việc lựa chọn sản phẩm mà họ phân vân trong việc lựa chọn ngân hàng sẽ cung cấp sản phẩm cho mình. Chính vì vậy, để
có thể vượt lên đối thủ cạnh tranh, các ngân hàng chỉ bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nhằm đem lại sự thoả mãn tối đa cũng như sự hài lòng tốt nhất
cho khách hàng. Lý do quan trọng nữa là chỉ có nâng cao chất lượng TDTD mới tạo điều kiện cho việc mở rộng TDTD.
Thực tế này cho thấy rằng, việc mở rộng TDTD phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng TDTD. Nếu các khoản TDTD được mở rộng nhưng đồng thời chất lượng
lại giảm sút thì nó khơng chỉ đem đến rủi ro cho ngân hàng mà còn làm giảm chất lượng kinh doanh nói chung của ngân hàng. Điều đó chứng tỏ việc mở rộng TDTD là
chưa hiệu quả. Tại ngân hàng, chất lượng TDTD phụ thuộc vào trình độ chun mơn của đội ngũ cán bộ tín dụng, phụ thuộc vào quy trình thủ tục cho vay hợp lý v khoa
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
48
Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Ngun Thanh Hµ
học, ngồi ra còn phụ thuộc vào sự phát triển công nghệ tại ngân hàng. Sự kết hợp của các yếu tố trên nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng TDTD,
nhờ đó ngân hàng khơng những duy trì được khách hàng cũ mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới.
Qua việc phân tích và đánh giá mở rộng TDTD tại chi nhánh, có thể thấy được rằng chi nhánh cần chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng các khoản TDTD, có
như vậy thì việc mở rộng TDTD mới hiệu quả. Chi nhánh cần nêu rõ mục tiêu mở rộng TDTD cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng TDTD.

3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×