1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (434.37 KB, 59 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà
hc, ngoi ra còn phụ thuộc vào sự phát triển cơng nghệ tại ngân hàng. Sự kết hợp của các yếu tố trên nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng TDTD,
nhờ đó ngân hàng khơng những duy trì được khách hàng cũ mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới.
Qua việc phân tích và đánh giá mở rộng TDTD tại chi nhánh, có thể thấy được rằng chi nhánh cần chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng các khoản TDTD, có
như vậy thì việc mở rộng TDTD mới hiệu quả. Chi nhánh cần nêu rõ mục tiêu mở rộng TDTD cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng TDTD.

3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng


Thực tế cho thấy, tại chi nhánh hoạt động Marketing chưa được đẩy mạnh. Nằm trên địa bàn dân cư rộng lớn, cùng với mạng lưới các chi nhánh cấp 2 và phòng giao
dịch được phân bố rộng rãi, thế nhưng số lượng khách hàng đến ngân hàng thực hiện cho vay tiêu dùng còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do khách hàng ít được phổ
biến thơng tin về loại hình cho vay này. Mặc dù, chi nhánh đã rất nỗ lực trong việc xúc tiến quảng cáo, tuyên truyền nhưng những hoạt động này chưa đem lại hiệu quả
cao. Đó là do chi nhánh chưa chú trọng đến việc nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, chưa tiến hành việc phân loại khách hàng và chưa có những điều tra về nhu cầu người
tiêu dùng, đặc biệt là tình hình cạnh tranh trên địa bàn. Đây là một hạn chế của chi nhánh.
Trong thời gian tới, chi nhánh cần tăng cường các hoạt động Marketing như đẩy mạnh hoạt động xúc tiễn- hỗn hợp, mở rộng mạng lưới phân phối. Cụ thể nhất là
thành lập phòng Marketing, nhằm tập trung cho hoạt động này. Nếu thực hiện tốt việc đẩy mạnh hoạt động Marketing, chi nhánh sẽ thu hút ngày càng nhiều khách
hàng, đặc biệt là nâng cao hình ảnh và uy tín của mình trên thị trường.
3.2.6. Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị nhằm hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng.
Một ngân hàng với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại sẽ có nhiều ưu thế trong việc thu hút khách hàng. Bởi vì bất kỳ khách hàng nào khi đến ngân hàng, yếu tố gây ấn
tượng đầu tiên cho họ chính là hình ảnh của ngân hàng thể hiện rõ nhất ở nơi làm việc, phòng giao dịch cùng với các trang thiết bị hiện đại. Chính những hình ảnh đó
sẽ tạo ra sự tin tưởng, thoải mái ở khách hàng.
Đối với ngân hàng, một cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại còn tạo điều kiện giúp ngân hàng thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Cơ sở vật chất của ngân hàng thể hiện ở trụ sở làm việc, phòng thực hiện các
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
49
Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hµ
giao dịch; còn trang thiết bị được thể hiện ở máy móc, hệ thống máy tính ứng dụng cơng nghệ ngân hàng. Tại chi nhánh Đống Đa, trụ sở làm việc của chi nhánh đang
được sửa chữa và nâng cấp. Mặc dù chi nhánh đã tích cực thực hiện cơng nghệ hoá hiện đại hoá ngân hàng nhưng hệ thống các trang thiết bị công nghệ tại chi nhánh
chưa đồng bộ. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng cán bộ tin học, kỹ thuật của chi nhánh còn mỏng mà mạng lưới giao dịch của chi nhánh thì rộng, chính vì vậy khơng
đáp ứng được u cầu của q trình vận hành. Trong thời gian tới đây, chi nhánh cần tăng cường đội ngũ các cán bộ, nhân viên kỹ thuật đồng thời phổ biến các kiến thức
về công nghệ ngân hàng tới toàn bộ CBCNV chi nhánh. Ngoài ra, chi nhánh cần thường xuyên cập nhật công nghệ ngân hàng mới nhằm thực hiện mục tiêu cơng nghệ
hố, hiện đại hố.

3.2.7. Nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của các cán bộ nhân viên ngân hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×