Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Khái niệm xuất khẩu lao động Vai trò của xuất khẩu lao động

Khái niệm xuất khẩu lao động Vai trò của xuất khẩu lao động

Tải bản đầy đủ - 32trang

CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI
VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG. 1.Tổng quan về hoạt động xuất khẩu lao động

1.1 Khái niệm xuất khẩu lao động


Hiện nay ở nước ta tồn tại một số khái niệm xuất khẩu lao động như sau: “Xuất khẩu lao động là một loại hình xuất khẩu đặc biệt, là một bộ
phận của kinh tế quốc tế, hàng hóa xuất khâu là sức lao động của con người, người mua hàng là chủ thể ngoại quốc. Xuất khẩu lao động là một hoạt động
kinh tế dưới dạng dịch vụ cung ứng lao động cho người nước ngoài”. Theo chỉ thị số 41- CTTW ngày 2991998 của Bộ Chính trị: “ Xuất
khẩu lao động và chuyên gia là một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ
tay nghề cho người lao động, tăng thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước khác trên thế giới”.
Theo luật Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quốc hội khóa XI thơng qua ngày 29112006: “Xuất khẩu lao động là
hoạt động đưa công dân Việt Namn, cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận người lao động
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động”. Như vậy, hoạt đông xuất khẩu lao động là một hoạt đông xuất khẩu đặc
biệt. Hoạt động này mang lại thu nhập cao hơn cho người lao động và góp phần vào sự phát triển khơng chỉ của quốc gia xuất khẩu lao động mà của cả
quốc gia tiếp nhận lao động.

1.2 Vai trò của xuất khẩu lao động


Xuất khẩu lao động có vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm. Việt Nam có hơn 82 triệu dân, trên một nửa là số người trong độ tuổi lao
Nguyễn Kim Thanh Lam 3
động, nhưng số người thất nghiệp ở thành thị lên đến 5,6 và số thời gian chưa được sử dụng ở nông thôn là 20 thì xuất khẩu lao động là 1 kênh giải
quyết việc làm rất có ý nghĩa. Từ năm 2001 đến nay, số lao động xuất khẩu của nước ta mỗi năm bình
quân 70 nghìn người và đến 2008 đã khảng 500 nghìn người đang lqmf việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lực lượng lao động này mỗi năm gửi
vềnước trung bình 1,7 tỷ đơ la Mỹ. Năm 2008, cả nước xuất khẩu 82000 lao động, tổng số tiền mà lực lượng lao động xuất khẩu này chuyển về nước là 2
tỷ USD. Mặt khác, lực lượng lao động này khi trở về nước, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho những lao
động khác. Xuất khẩu lao động mang lại thu nhập cao cho lao động xuất khẩu, cải
thiện đời sống cho bản thân người lao động và gia đình của họ, qua đó góp phần vào cơng cuộc xóa đói giảm nghèo của nước nhà. Thơng thường thu
nhập người lao động nhận được ở các quốc gia nhập khẩu cao hơn nhiều so với trong nước: thu nhập bình quân của lao động tại Đài Loan là 300-500
USDtháng, tại Hàn Quốc là 900-1000 USD tháng.... Xuất khẩu lao động cũng đem lại nguồn thu quan trọng cho đất nước.
Năm 2004 đem lại khoảng 1,5 tỷ USD, năm 2006 là 1,7, năm 2007 tăng lên khoảng 2 tỷ, và chiếm 2,8 GDP VN. Hoạt động này là 1 ngành nghề mang
lại nguồn thu ngoại tệ cao cho quốc gia, tăng ngân sách nhà nước thông qua các loại thuế thu nhập.
Nhiều lao động với kinh nghiệm học hỏi được trên thế giới, cùng số vốn tích lũy được sau những năm làm việc ở nước ngoài đã và đang trở về
đầu tư xây dựng nhà cửa, lập ra các doanh nghiệp trên mảnh đất quê nhà. Xuất khẩu lao động còn là 1 cơng cụ hữu hiệu trong việc chuyển giao công
nghệ tiên tiến hiện đại nước ngồi. Thơng qua đó, quốc gia có người lao động đi xuất khẩu sẽ có được 1 dội ngũ lao động có tay nghề cao, có tác phong
cơng nghiệp và ý thức kỷ luật cao.
Nguyễn Kim Thanh Lam 4
Xuất khẩu lao động còn là cầu nối giữa các quốc gia, giúp tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới.

1.3 Các loại hình xuất khẩu lao động


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm xuất khẩu lao động Vai trò của xuất khẩu lao động

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×